Logo: BIP

News box

Informacja w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

  • 24-10-2022
Ważna informacja, w sprawie działań, podjętych w sprawie preferencyjnego zakupu paliw stałych przez gospodarstwa domowe na terenie gminy Bełchatów.
Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2000 zł. Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po takiej preferencyjnej cenie maksymalnie 3 ton węgla w dwóch transzach (pierwsza transza do końca grudnia 2022 roku i druga transza po 1 stycznia 2023 roku).
 
Aby kupić węgiel, mieszkańcy będą składali do Gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla tych osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, a więc zgłosiły w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków używane przez siebie źródło ciepła.
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów, którzy chcą zakupić węgiel w ramach preferencyjnego zakupu, zapotrzebowanie mogą zgłaszać do swoich Sołtysów. Sołtysi w każdym sołectwie otrzymają dziś formularze, do których będą wpisywać, które gospodarstwo i w jakim zakresie jest zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnych cenach. Sołtysi zostali również poproszeni o to, by w swoich miejscowościach dotarli do tych mieszkańców, którzy mogą być zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla. Takie informacje będą zbierać do czwartku, 27 października (w czwartek mają dostarczyć listy chętnych do Urzędu Gminy Bełchatów).
 
Mieszkańcy, którym do czwartku, 27 października, nie uda się zgłosić zapotrzebowania na węgiel swojemu sołtysowi, proszeni są o dokonanie takiego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Bełchatów. Można to zrobić osobiście w punkcie informacyjnym na parterze budynku, albo telefonicznie - tel. 44 632 52 11.
Informacja o łącznym zapotrzebowaniu na węgiel przez gospodarstwa domowe w gminie Bełchatów zostanie następnie przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022