Logo: BIP

News box

Za nami I Sesja Rady Gminy Bełchatów

  • 02-05-2024
Za nami I Sesja Rady Gminy Bełchatów. To właśnie dziś nowo wybrani radni objęli swoje mandaty - stało się to po złożeniu przez każdego z nich ślubowania. Ślubowanie złożył też wybrany na kolejną kadencję Wójt Gminy Bełchatów - Konrad Koc.
Zgodnie z tradycją posiedzeń, inaugurujących kadencję samorządową, obrady rozpoczął radny senior - Feliks Frączkowski. Pierwszymi decyzjami, które podjęli radni w tej kadencji, były te, związane z wyborem Prezydium Rady Gminy Bełchatów. I tak Przewodniczącym Rady Gminy Bełchatów został Rafał Furczyński, Wiceprzewodniczącymi - Piotr Kotas oraz Mariusz Wolak.
A już w przyszłym tygodniu radni spotkają się na II Sesji Rady Gminy Bełchatów, by wybrać komisje stałe rady oraz debatować nad pierwszymi w tej kadencji uchwałami.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022