News box

SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BEŁCHATÓW JUŻ ZA NAMI:

Radni Gminy Bełchatów obradowali na sesji absolutoryjnej. Zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania Konradowi Kocowi, Wójtowi Gminy Bełchatów.

Radni ocenie poddawali również to, jak został  wykonany budżet za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bełchatów po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, czy z informacją o stanie mienia Gminy, zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów.
 
Jednocześnie radni zaznaczyli we wniosku o nieudzielenie absolutorium, że jest on przede wszystkim konsekwencją poczynań byłego wójta, Kamila Ładziaka. Zdaniem Komisji Rewizyjnej nie kierował się on kryterium celowości i legalności w realizacji założeń budżetowych. Wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium za 2018 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowała ostatecznie większość radnych.
 
Część Radnych Gminy Bełchatów postanowiła też pójść o krok dalej i zdecydowali się na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego wójta gminy, Kamila Ładziaka oraz przez podległych mu urzędników. Podstawą do złożenia zawiadomienia były ustalenia z kontroli prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Gminy Bełchatów w latach 2013-2019.
 
Kontrolerzy wytknęli wiele nieprawidłowości w gminnych finansach, wskazali także na to, że budżet na lata 2018 i 2019 by przygotowany w oparciu o nieprawdziwe dane. Inspektorzy RIO podkreślili także m.in., że gdyby w zapisach budżetu uwzględniono rzeczywiste zadłużenie, dokument ten nie spełniałby ustawowych wskaźników. Po analizie ustaleń RIO, raportów i wniosków o stanie finansowym Gminy, radni zdecydowali, iż to śledczy powinni ocenić, czy i w jakim zakresie dochodziło tu do łamania prawa.
 
Jak podkreślał Piotr Kotas, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Gminy Bełchatów, nie do radnych należy rozliczanie byłego wójta czy jego podwładnych i najwłaściwiej będzie, jeśli oceną jego działań zajmą się powołane do tego organy państwowe.  
 
W zawiadomieniu radnych oprócz byłego wójta wymienione zostały jeszcze dwie osoby: była skarbnik gminy, Anna Sadurska oraz jej zastępczyni, Sylwia Rozpara.  
 
Pod wnioskiem o zawiadomieniu podpisali się członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz część radnych niezrzeszonych.
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022