News box

PETYCJA W SPRAWIE ZMIAN W USTAWIE ŚMIECIOWEJ TRAFIŁA DO MINISTRA ŚRODOWISKA:

Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów oraz Burmistrz Zelowa, Tomasz Jachymek, złożyli w Ministerstwie Środowiska petycję w sprawie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dołączono do niej podpisy mieszkańców, którzy poparli inicjatywę samorządowców.
To efekt działań, które Konrad Koc i Tomasz Jachymek zapowiedzieli po tym, jak wiosną tego roku drastyczny wzrost stawek podyktowanych przez firmy odbierające odpady, przełożył się na podwyżki opłat za śmieci w obu gminach.
 
Autorzy petycji wskazali na zapisy i wytyczne ustawy, które ich zdaniem wymagają korekty, bo właśnie one w praktyce decydują o coraz wyższych kosztach ponoszonych przez mieszkańców.
 
- Naszym zdaniem kluczowy jest brak konkurencyjności na rynku, który powoduje, że przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych same dyktują ceny na rynku – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Jak zaznacza, monopolizacja lokalnych rynków gospodarowania odpadami rodzi wątpliwość, czy koszty ponoszone przez mieszkańców są współmierne do faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
 
Obecnie, co też wskazano w piśmie do ministerstwa, gmina nie ma np. możliwości negocjowania stawki zaproponowanej w przetargu. Z drugiej strony ofertę może złożyć tylko taka firma, która posiada Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, do którego należy dana gmina.
- To tylko część zapisów ustawy, które obecnie obowiązują, a które naszym zdaniem mają znaczący wpływ na drastyczny wzrost cen, który dotyka mieszkańców – podkreśla Konrad Koc. - Mamy nadzieję, że nasze działania przełożą się na zainicjowanie przez ministerstwo wspólnych rozmów. Takie współdziałanie resortu środowiska, wojewodów, urzędów marszałkowskich, powiatów i gmin, a także przedsiębiorców specjalizujących się w tej branży, pozwoli na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla całego kraju – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022