News box

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW – EDYCJA II:

Wójt Gminy Bełchatów informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. fotowoltaika, kocioł na biomasę oraz powietrzne pomy ciepła) w związku z planowanym na II kwartał naborem do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach OZE dla właścicieli budynków mieszkalnych.
Gmina Bełchatów planuje ubiegać się o dofinansowanie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, projektu związanego z montażem instalacji OZE. W ramach działania dotacja wyniesie do 85% netto kosztów kwalifikowanych netto. Mieszkaniec pokrywał będzie 15% kosztów kwalifikowanych netto plus podatek Vat oraz podatek od dotacji.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać:
- osobiście w Urzędzie Gminy BEŁCHATÓW pok. Nr 44 II piętro;
- telefonicznie pod nr 44 635-26-45 wew. 44;
- regulamin wraz z załącznikami do pobrania poniżej.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania Deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami. Nabór Deklaracji uczestnictwa od 02-03-2020r. do 13-03-2020r. w Urzędzie Gminy Bełchatów, w pok. Nr 44.
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w RPO WŁ na lata 2014-2020, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2MWe/MWth przy energii słonecznej oraz 5 MWth przy energii z biomasy.
Dlatego też przy kwalifikowaniu do projektu, brana będzie pod uwagę łączna moc wszystkich instalacji dla danego rodzaju energii, tak, aby nie przekroczyła ona wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek   
o dofinansowanie projektu zostałby odrzucony ze względów formalnych i zostałby wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na jego realizację. W odniesieniu do powyższego, należy mieć na uwadze, że do projektu może zostać zakwalifikowana ograniczona liczba zgłoszeń, a pozostałe będą znajdowały się na liście rezerwowej.
Informujemy, że wraz ze złożoną deklaracją przystąpienia do Projektu, Mieszkaniec wyraża zgodę  na przeprowadzenie analizy technicznej złożonych deklaracji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, wybraną przez Gminę. Całkowity koszt analizy deklaracji uczestnika w wysokości 160,00 zł brutto ponosi Mieszkaniec. Z analizy technicznej powstanie grupowa dokumentacja projektowo-wykonawcza. Opracowanie to, jest niezbędnym załącznikiem o ubieganie się o dofinansowanie Wykonanie ww. analizy nie daje gwarancji znalezienia się na liście mieszkańców stanowiących grupę docelową Projektu, ani nie daje gwarancji uzyskania dotacji, jak również nie podlega zwrotowi w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację Projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022