Logo: BIP

News box

MIESZKAŃCY ZDZIESZULIC GÓRNYCH, DOBIECINA, MAZUR ORAZ PORĘB MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ:

Zdzieszulice Górne, Dobiecin, Mazury oraz Poręby (etap I). To dla tych miejscowości Polska Spółka Gazownicza chce przygotować projekt gazociągu, by następnie wybudować tam sieć. Warunek jest jeden: jak największa liczba nieruchomości, które będą chciały przyłączyć się do gazociągu.
 
- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami łódzkiego oddziału PSG – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Przedsiębiorstwo przeprowadziło analizy ekonomiczne i techniczne dla kilku wariantów sieci biegnących przez teren naszej gminy. Obecnie jest zgoda na projektowanie sieci dla czterech miejscowości: Zdzieszulic Górnych, Dobiecina, Mazur oraz części Poręb. Przy tym bardzo ważne będzie zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci. Jeśli okaże się ono niewielkie, dla PSG inwestycja może się okazać nieopłacalna. Dlatego apeluję do mieszkańców tych miejscowości, którzy korzystaniem z gazu sieciowego byliby zainteresowani, o niezwłoczne składanie wypełnionych wniosków – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.
 
Konrad Koc podkreśla, że PSG w najbliższych tygodniach ogłosi przetargi na budowę gazociągu dla Zawad, Domiechowic oraz Emilina. Realizacja tych inwestycji powinna ruszyć w przyszłym roku. Kiedy można się spodziewać gazociągu w Porębach, Zdzieszulicach Górnych i Dobiecinie? Jeśli nabór wniosków przebiegnie szybko i sprawnie, budowa powinna ruszyć w perspektywie 2-3 lat. Bardzo ważne jest to, że mieszkańcy zainteresowani instalacją, będą mogli skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz z odliczenia od podatku kosztów poniesionych nakładów.

- Budowa gazociągu to skomplikowane procedury, analizy i uzgodnienia, które wymagają czasu. Musimy o tym pamiętać. Chcę też podkreślić, że te cztery miejscowości, dla których rozpoczynamy nabór, to dopiero początek gazyfikacji naszej gminy. Będę czynić starania, by Polska Spółka Gazownicza w kolejnych etapach rozbudowy sieci konsekwentnie działała na terenie Gminy Bełchatów. Z prowadzonych rozmów wiem, że najprawdopodobniej zielone światło będzie także dla innych miejscowości, ale nie da się inwestować od razu we wszystkich kierunkach – wskazuje Wójt Gminy Bełchatów.

Gotowe wnioski, które należy pobrać i wypełnić, dostępne są w załącznikach (Załącznik nr 1 to wzór dla osób fizycznych, Załącznik nr 2 – dla podmiotów gospodarczych). Dla ułatwienia udostępniamy również wzór prawidłowo wypełnionego wniosku. Do składanego wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego (do tego celu wystarczająca jest m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Można ją pobrać w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie). Wnioski do wypełnienia dostępne są także w Urzędzie Gminy Bełchatów (stanowisko przy wejściu do budynku).
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Alicją Matusiak, Inspektor Referatu Inwestycji i zamówień Publicznych Urzędu Gminy Bełchatów, tel. 44 632 52 11 wew. 44.
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bełchatów. Najlepiej zrobić to drogą mailową (email: e-mail) a jeśli nie ma takiej możliwości, wniosek można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy (II piętro, pokój 44).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022