Logo: BIP

News box

Czekamy na "Wiosenny kadr z Gminy Bełchatów". Rusza konkurs fotograficzny.

  • 10-04-2024
Gmina Bełchatów ogłasza konkurs fotograficzny "Wiosenny kadr z Gminy Bełchatów". Idea jest prosta, czekamy na fajne zdjęcia, wykonane na terenie naszej gminy wiosenną porą.
Celem konkursu jest promocja Gminy Bełchatów, popularyzacja walorów przyrodniczych,zabytków, miejsc pamięci, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i mieszkańców gminy, a także rozwijanie działalności artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
 
Konkurs jest otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych). Warunek jest jeden - nadesłane fotografie powinny przedstawiać miejsca lub obiekty znajdujące się wyłącznie na terenie Gminy Bełchatów, przedstawiające walory jej dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczo-krajobrazowego i nawiązywać do tematu konkursu, czyli być wykonane wiosną.
Jedna osoba może nadesłać maksymalnie trzy fotografie. Wraz ze zdjęciami należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający m.in. tytuły i opis zdjęć. Prace należy nadsyłać na adres mailowy: e-mail, w terminie do 30 maja br. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, w wielkości minimum 1 Mb i maksimum 7 Mb, w rozdzielczości minimum 300 dpi. Pliki zdjęciowe należy przesłać w formie spakowanej, najlepiej poprzez serwis WeTransfer.

Nadesłane fotografie oceni komisja konkursowa, a dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, w postaci bonów pieniężnych:
1000 zł za pierwsze miejsce,
700 zł za drugie miejsce,
500 zł za trzecie miejsce.
Autorzy prac konkursowych oczywiście zachowują prawa autorskie do nadesłanych fotografii, a udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Gminę Bełchatów do celów promocyjnych. Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Urzędzie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej
1 2