Aktualności

CZYNNY RYNEK W ZAWADACH:

URZĄD GMINY BEŁCHATÓW INFORMUJE, IŻ W DNIACH:
06.04.2020 R., 20.04.2020 R. I 27.04.2020 R.
TARGOWISKO GMINNE „MÓJ RYNEK” W ZAWADACH
BĘDZIE CZYNNE (TYLKO PRAWA STRONA).
TYM SAMYM APELUJEMY DO SPRZEDAWCÓW I KONSUMENTÓW
O PRZESTRZEGANIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
I BEZWZGLĘDNEGO PREZESTRZEGANIA ZALECEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
 
czytaj dalej

Informacja dla hodowców trzody:

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że we współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus opracowane zostały zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.
 
Wytyczne opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia fermy świń, składają się z dokumentu bazowego zawierającego wymagania w zakresie:
 
1. statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF,
2. infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną,
3. zarządzania na fermie zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego itp.,
4. prowadzonej dokumentacji
 
oraz wzoru protokołu kontrolnego, stanowiącego integralną część przedmiotowych wytycznych. Dokument ten wraz z protokołem zawiera istniejące wymagania w zakresie bioasekuracji wynikające z dotychczasowych przepisów oraz nowe dodatkowe zasady do dobrowolnego wdrożenia.
 
Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę wykonywanych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń przed przemieszczeniem poza obszary wymienione w części II i III decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, wskazówki w dokumentach unijnych między innymi takimi jak „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” rewizja 3, a także działania w zakresie zwalczania tej choroby w Polsce, które wskazują, że najbardziej ryzykownym okresem w roku z punktu widzenia możliwości przenikania wirusa ASF do gospodarstw jest okres od początku czerwca do końca października, należy uznać, że spełnienie wymagań opisanych w nowo wypracowanym dokumencie powinno umożliwić przyznanie odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy.
 
Natomiast w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, może być przyznawane na podstawie spełniania obligatoryjnych, podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Dokumenty opisujące powyższe zasady bioasekuracji ferm trzody chlewnej znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF – informacje dla hodowców i przedsiębiorców – materiały pomocnicze dla hodowców świń lub bezpośrednio pod linkiem:
 
czytaj dalej

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW:

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
czytaj dalej

Wójt Gminy Bełchatów na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów!
 
Nieoczekiwanie przyszło nam wszystkim zmierzyć się z sytuacją wyjątkową i z zagrożeniami, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Epidemia koronawirusa oznacza zmiany w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Już przekonaliśmy się, że ograniczenia i restrykcje dotyczą naszego życia domowego, jak i funkcjonowania urzędów, szkół, instytucji publicznych oraz firm.
 
Nasz Referat Spraw Obywatelskich jest w stałym kontakcie z Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego, służbami mundurowymi oraz sanepidem. Obecnie (stan na 24 marca 2020 roku) kwarantanną objętych jest trzydzieści domostw na terenie Gminy Bełchatów. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej starannie zbieramy informacje na temat tego, czy osoby których kwarantanna dotyczy, nie potrzebują pomocy np. w zakupach żywności, leków czy środków higienicznych. Ponadto uruchomiliśmy specjalną pomoc dla wszystkich osób, które ze względu na ograniczenie możliwości przemieszczania się, mogą potrzebować takiej pomocy. Jak zawsze możemy tu liczyć na strażaków z gminnych jednostek OSP, którzy pomogą w zakupach czy dostarczeniu leków. Wystarczy zadzwonić na numer 500 241 717.  Dziękuję druhom za tę gotowość, dziękuję też pracownikom referatu spraw obywatelskich, którzy koordynują pomocową akcję. Pamiętajcie o tym, że zawsze, o każdej porze dnia i nocy, służymy Wam pomocą.
 
Chcę podkreślić, że w tym wyjątkowym czasie, w trosce o zdrowie interesantów, zdecydowaliśmy się zmienić sposób funkcjonowania Urzędu Gminy Bełchatów. Sprawy urzędowe można załatwić drogą elektroniczną, pocztową albo telefonicznie. Codziennie kilkadziesiąt pism trafia też do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do budynku. To, że nie można ważnych spraw załatwić osobiście, na pewno stanowi utrudnienie i z całego serca Was za to przepraszam. Jednak w sytuacji zagrożenia koronawirusem nie mogliśmy postąpić inaczej.
 
Drodzy Mieszkańcy! Jako rodzic doskonale wiem, w jakim stopniu zawieszenie zajęć w szkołach wpłynęło na zmianę Waszego trybu życia. Tak nauczyciele, jak i uczniowie stanęli przed wyzwaniem związanym z pracą zdalną. Jest ona realizowana za pośrednictwem platform edukacyjnych, nauczyciele starają się też udostępniać dodatkowe materiały, które pomogą w przyswojeniu wiedzy. W tym miejscu chciałbym zaapelować do rodziców, by dopilnowali, aby ich pociechy pozostały w domach. Wiem, jak trudno zatrzymać kilku- czy kilkunastoletnie dzieci w czterech ścianach, jak trudno opanować ten żywioł. Ale teraz najważniejsze jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczmy więc kontakty naszych pociech z rówieśnikami do minimum.
Siłą rzeczy odwołane zostały zajęcia cykliczne w Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów. Już wiadomo, że w wiosennym terminie nie odbędzie się siódma edycja Gminnej ZaDyszyki, zrezygnować musieliśmy z planowanych koncertów i spotkań.
 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Bełchatów! Chciałbym Wam gorąco podziękować za to, że w tym trudnym okresie ze zrozumieniem podchodzicie do zaleceń epidemiologicznych, że pozostajecie w domach unikając miejsc, w których narazić się można na kontakt z innymi osobami. Tylko tak możemy zapewnić sobie i naszym bliskim bezpieczeństwo.
Wierzę, że już niedługo nasze życie wróci na normalne tory. Na razie jednak – dbajmy o siebie, o nasze zdrowie, o bezpieczeństwo naszych rodzin i sąsiadów. W trudnych momentach Mieszkańcy Gminy Bełchatów zawsze wykazywali się  zdrowym rozsądkiem i mądrością. Wierzę, że teraz też tak będzie. Dbajmy o siebie nawzajem.  
czytaj dalej

Duże nakłady na infrastrukturę wodną zamiast Funduszu Sołeckiego:

Radni Gminy Bełchatów na nadzwyczajnej sesji podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu w budżecie na 2021 rok Funduszu Sołeckiego. O podjęcie takiej decyzji, apelował Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
- W naszej sytuacji konieczne są działania, które wzmocnią tę kruchą stabilność finansów gminy, którą udało nam się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy. Jednak o wiele ważniejszym argumentem, przemawiającym za zawieszeniem funduszu w kolejnym roku, jest konieczność przystąpienia wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska do budowy stacji uzdatniania wody na ujęciu w Parzniewicach – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Szacowany koszt takiej inwestycji to ok. 5,2 mln zł i jest ona absolutną koniecznością. - Bez budowy stacji ujęcie to zostanie po prostu zamknięte i znaczna część mieszkańców naszej gminy, korzystających z tego ujęcia zostanie po prostu bez wody – tłumaczył Wójt.
Jak zaznaczał, z ujęcia w Parzniewicach korzystają nie tylko mieszkańcy Gminy Bełchatów, ale również Gminy Wola Krzysztoporska i Gminy Kluki. Gmina Kluki nie wyraziła zgody na współfinansowanie budowy stacji uzdatniania wody, a w konsekwencji przestanie być współwłaścicielem ujęcia wody i sieci wodociągowej. A to z kolei będzie miało ten skutek, że znacznie wzrośnie cena wody dla odbiorców z terenu Gminy Kluki.
Jednocześnie oznacza to również, że ciężar finansowy tej inwestycji muszą wziąć na siebie Gmina Bełchatów i Gmina Wola Krzysztoporska.
- W tym roku wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska chcemy przygotować dokumentację dla tej inwestycji, w przyszłym roku muszą ruszyć prace – mówi Konrad Koc. - Nawet przy założeniu, że uda się na to przedsięwzięcie uzyskać dotację, musimy zakładać, że każdy z samorządów będzie musiał wyłożyć nawet do 1,5 mln zł. Bez zawieszenia Funduszu Sołeckiego w żaden sposób nie uda nam się wygospodarować takiej sumy w budżecie. Tym bardziej, że budowa stacji to inwestycja, której jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie planowaliśmy. Są jednak takie kwestie, które mają priorytetowe znaczenie i zaopatrzenie mieszkańców w wodę do tych bezdyskusyjnych priorytetów właśnie należy  – podkreśla.   
Na Parzniewicach nie kończą się konieczne inwestycje w infrastrukturę wodociągową. Konieczna i pilna jest modernizacja ujęcia w Korczewie, trzeba zastanowić się nad przyszłością infrastruktury w Łękawie. - Jeśli zdecydujemy się na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku, po prostu nie będzie pieniędzy na inwestycje związane z siecią wodociągową – mówi Wójt.
Jak podkreśla Wójt Konrad Koc, zawieszenie funduszu nie oznacza, że sołectwa nie mogą liczyć na żadne inwestycje.
- W ważnych i potrzebnych sprawach nie pozostawimy sołectw w potrzebie – podkreślał Konrad Koc.
Radni zrzeszeni w Klubie „Wspólna Gmina” nie wzięli udziału w sesji. Sprzeciw wobec uchwały o niewyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego wyrazili w przesłanym oświadczeniu.
Obecni na sesji radni wskazywali, że kwestia zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest kluczowa i musi odsunąć na dalszy plan realizację takich zadań jak te, które można zakładać w związku z funduszem. W związku z tym jednogłośnie zagłosowali za niewyodrębnianiem Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.
czytaj dalej

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA:

Uwaga kierowcy! W przyszłym tygodniu rusza przebudowa drogi Zdzieszulice Dolne - Kielchinów:

Od poniedziałku, 30 marca, zmieni się organizacja ruchu na drodze ze Zdzieszulic Dolnych w stronę Kielchinowa. Ma to związek z przebudową liczącego 514 metrów odcinka tej drogi. Inwestycją zajmie się firma P.U.H. Domax. Projekt organizacji ruchu zakłada wyłączenie z ruchu półkilometrowego odcinka, na którym będą prowadzone prace. Na udostępnionej mapce oznaczone zostały objazdy.
 
W ramach przebudowy na tym odcinku drogi ułożona zostanie nowa nakładka asfaltowa. Odtworzone mają też zostać przydrożne rowy. Ta część prac będzie kosztować nieco ponad 490 tys. zł, połowa tej kwoty będzie pochodzić z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Po zakończeniu robót na tym odcinku, ten sam wykonawca rozpocznie przebudowę drogi Nowy Świat – Ludwików. Pierwszy etap robót (odcinek ok. 700 metrów) ma się zakończyć do 31 czerwca 2020 roku, kolejny (ok. 720 metrów) – do końca maja 2021 roku. Przebudowa drogi Nowy Świat – Ludwików będzie kosztować 2,817 mln zł. Połowa tej sumy to również dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
czytaj dalej

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU:

Od poniedziałku (23.03.2020) do piątku Urząd Gminy Bełchatów będzie dyżurował w godzinach od 7.30 do 12.30.
 
Pilne sprawy można
załatwiać telefonicznie
oraz korespondencyjnie
tel. (44) 632 52 11
fax (44) 632 68 54
adres e-mail e-mail
 
czytaj dalej

Obwieszczenia Zarządu Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj dalej

PORADY PSYCHOLOGA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje o uruchomieniu telefonicznych porad psychologa.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 25

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022