Logo: BIP

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Bełchatów funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Zawady 32F, 97-400 Bełchatów.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Bełchatów określa "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach PSZOK" przyjęty Zarządzeniem Wójt Gminy Bełchatów (treść w załączeniu).
1) Regulamin PSZOK (Zarządzenie nr 146/2023)
2) zmiana Regulaminu (Zarządzenie nr 156/2023)

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • 24-10-2023

Załączniki

Program "Sołectwo na plus"

"Sołectwo na plus"

Gmina Bełchatów jest w trakcie realizacji pięciu projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Na realizację małych projektów w sołectwach, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych.
 
Sołectwo Huta:
Zadanie pn. „Doposażenie Sali OSP w Hucie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu).  W ramach zadania doposażona zostanie Sala OSP poprzez zakup szaf na naczynia.
 
Sołectwo Myszaki:
Zadanie pn. „Myszaki na plus” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo poprzez zakup m.in.: kosiarki, wykaszarki, kosza na nakrętki, huśtawki z bali, domku ogrodowego.
 
Sołectwo Niedyszyna:
Zadanie pn. „Doposażenie Placu Zabaw” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo w m.in.: ławki, stoły, szafki/półki bookcrossingowej.
 
Sołectwo Domiechowice:
Zadanie pn. „Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji – Świetlica w Emilinie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 40% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania zostanie zakupiona altana.
 
 
Sołectwo Dobrzelów:
Zadanie pn. „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania sołectwo zostanie doposażone w  zestaw nagłośnieniowy, parasole grzewcze, zdejmowane osłony do altany.
 
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

  • 19-10-2023

KOMUNIKAT !

  • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

Nowe inwestycje drogowe...

Gmina Bełchatów pozyskała 8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dwóch dróg. Dzięki tym środkom zmodernizowane zostaną drogi w Dobrzelowie oraz między Emilinem, a Domiechowicami.
 Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów" obejmować będzie 800-metrowy odcinek drogi w Dobrzelowie-Parasolce, od skrzyżowania z drogą gminną przebudowaną w 2020 roku, do jej końca. Obecnie jest to droga wewnętrzna, a po przeprowadzeniu procedury inwestycyjnej zostanie jej nadany status drogi publicznej tj. po jej wybudowaniu droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na ten cel z "Polskiego Ładu" przeznaczonych zostanie 1,5 mln zł, a droga powinna zostać ukończona do 20 grudnia przyszłego roku.
Na drugie zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1909E na odcinku od miejscowości Emilin do miejscowości Bełchatów" wnioskowana przez gminę kwota to 6,5 mln zł. To wprawdzie droga powiatowa, ale jej modernizację przeprowadzi gmina. Prace polegać będą na odtworzeniu i poszerzeniu nawierzchni jezdni oraz wymianie konstrukcji drogi. Ponadto przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową jednostronnego ciągu, wykonana zostanie budowa poboczy i niezbędnego odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania usunięte zostaną ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, przebudowane zostaną zjazdy do granicy pasa drogowego, a także odcinkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowana do realizacji inwestycja obejmie rozbudowę drogi na odcinku m. Bełchatów – Domiechowice - Emilin, budowę zatok autobusowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach wyznaczenie stref krótkiego postoju „Kiss and ride”. Termin realizacji tej inwestycji planowany jest koniec 2025 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne Mieszkańców Gminy Bełchatów już 28 i 29 października !!

  • 19-10-2023
Już niespełna dwa tygodnie pozostały do jednej z największych sportowych imprez w Gminie Bełchatów, czyli dorocznych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Gminy Bełchatów. Wszystkich mieszkańców mających w sobie sportową żyłkę do rywalizacji serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach, które odbędą się 28 i 29 października.
Przed rokiem w gminnych igrzyskach mieszkańców wzięło udział ponad 120 osób, a klasyfikację generalną wygrała drużyna Zawadowa. Kto okaże się najlepszy w tym roku przekonamy się 29 października. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie się jednak dzień wcześniej turniejem tenisa stołowego w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie. Początek zawodów w sobotę, 28 października o godz. 10.
Drugiego dnia rywalizacja przeniesie się do szkoły w Kurnosie Drugim (start również o godz. 10), gdzie odbędą się m.in. turnieje szachów, warcabów, wielobój (na który składają się: rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską do tyłu i slalom sprawnościowy), biegi, rzut lotką, podnoszenie odważnika, czy zawsze widowiskowe przeciąganie liny.
Wystartować może każdy mieszkaniec Gminy Bełchatów, ale tylko w jednej, wybranej konkurencji. Oprócz splendoru dla siebie, uczestnicy rywalizacji będą też walczyć o punkty dla swoich miejscowości, po których podliczeniu poznamy klasyfikację generalną igrzysk, która wyłoni najbardziej usportowioną miejscowość naszej gminie.  Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów. W załączniku znajduje się regulamin igrzysk i program minutowy. Zachęcamy do udziału i kibicowania.
czytaj dalej

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO
W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
 

Załączniki

Rozkłady jazdy gminnych autobusów - ZMIANY

Z początkiem października nastąpiły zmiany w kursach na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez gminne autobusy. To zmiany, o które wnioskowali mieszkańcy. Zmiany nastąpiły na czterech liniach autobusowych:
1) BEŁCHATÓW  –  KALISKO – ZAWADÓW – BEŁCHATÓW:
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Wojska Polskiego (wiadukt) oraz w Augustynowie i Wólce Łękawskiej;
2) BEŁCHATÓW – ZDZIESZULICE DOLNE – JANÓW  –  BEŁCHATÓW,
-  godziny odjazdów porannych kursów dostosowano do warunków panujących na drodze związanych z porannym szczytem komunikacyjnym,
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach w Zdzieszulicach Górnych oraz na ul. Goetla w Bełchatowie;
3) BEŁCHATÓW  –  MYSZAKI – DOBIECIN – BEŁCHATÓW:
- wydłużono  linię komunikacyjną:  nowy przystanek utworzono w Korczewie i linię rozszerzono o nowy przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej w Niedyszynie koło składu węgla (Niedyszyna IV),
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach w Postękalicach,
-godziny odjazdów porannych kursów dostosowano do warunków panujących na drodze związanych z porannym szczytem komunikacyjnym;
4) BEŁCHATÓW – PORĘBY – KURNOS DRUGI – BEŁCHATÓW:
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Wojska Polskiego (wiadukt).
W załączeniu nowe rozkłady. Na liniach Wielopole i Wygoda nie wprowadzono godzinowych korekt rozkładów jazdy, ale uzupełniono informacje.
czytaj dalej

PSZOK w Zawadach zmienił się nie do poznania

  • 28-09-2023
Jeszcze chwila i mieszkańcy Gminy Bełchatów będą mogli korzystać z przebudowanej części Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych w Zawadach. Dziś nową część obiektu oglądali gminni radni, a o zastosowanych tam rozwiązaniach mówili pracownicy referatu Inwestycji, zespołu ds Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami oraz Maria Makowska ze spółki MK Budima, która realizowała tę inwestycję.
 
Jak podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, PSZOK w Zawadach jest pierwszym w Polsce, w którym zastosowano system kontenerów do głębokiej zbiórki odpadów, tzw. Molok. Na PSZOK jest też kontener na odpady niebezpieczne i elektrośmieci, stalowa wiata o wymiarach 20 metrów na 8,4 metra, pod którą będą schowane kontenery na odpady, waga najazdowa stalowo - betonowa oraz kontener biurowy wraz z zapleczem sanitarnym. Pojawiły się tam również nowe nasadzenia. Wyremontowano też drogę dojazdową do PSZOK, a sam punkt ma dwie bramy : wjazdową i wyjazdową tak, by usprawnić obsługę mieszkańców.
 
- Staraliśmy się, żeby rozwiązania, które tu zastosowaliśmy, były jak najbardziej funkcjonalne, jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i jednocześnie maksymalnie usprawniały pracę PSZOK - mówi Konrad Koc.
Jak zaznacza Marta Bluszcz - Stępnik, kierownik zespołu ds. Gospodarowania Odpadami, jednocześnie pozwoli to na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami tak, by faktycznie korzystali z niego wyłącznie mieszkańcy Gminy Bełchatów. Co ważne, cały teren PSZOK jest monitorowany, a zastosowane tam kamery dają obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości.
 
Przebudowa PSZOK kosztowała 3.037.589,44 zł. Na realizację tego zadania Gmina Bełchatów uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 96

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022