Logo: BIP

Aktualności

Kanalizacja Zdzieszulic Górnych zakończona

  • 07-12-2022
Zakończyły się prace, związane z budową trzeciego etapu kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych. W ramach tej inwestycji powstały 1.304 metry kolektora sanitarnego i 64 odgałęzienia sanitarne.
Wykonawca odtworzył również nawierzchnię na tym odcinku drogi, na którym prowadzone były prace. Budowa tego etapu kanalizacji Zdzieszulic Górnych kosztowała 2.077.948,47 zł, przy czym 1,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Na ostatniej prostej są już także prac, związane z dwoma innymi inwestycjami wodno - kanalizacyjnymi. W Ławach kończy się budowa drugiego etapu kanalizacji, a w Ludwikowie - budowa kanalizacji deszczowej.
czytaj dalej

Droga łącząca Dobiecin Kolonię i Zwierzchów już gotowa

  • 07-12-2022
Zakończyły się prace przy przebudowie ponad 900- metrowego odcinka drogi, łączącej Dobiecin Kolonię i Zwierzchów.
Droga nie tylko zyskała nową nawierzchnię, ale została na całym odcinku poszerzona do 5 metrów, powstały tam też obustronne pobocza, a zjazdy do posesji i dojścia do furtek zostały przebudowane. Pojawiło się również oznakowanie.
- Ta droga, a szczególnie zakręt przy wjeździe do Dobiecina Kolonii były w fatalnym stanie - przyznaje Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, który dziś wspólnie z Małgorzatą Filipek - Sekretarz Urzędu Gminy Bełchatów oraz Mirosławem Klimasem - kierownikiem Referatu Inwestycji uczestniczyli w odbiorze prac. - Myślę, że tak mieszkańcy, jak i kierowcy przejeżdżający tędy, mogą być usatysfakcjonowani. Droga jest bezpieczna i jednocześnie wygląda estetycznie. W podobnym standardzie chcemy wykonywać wszystkie przebudowy naszych gminnych dróg - deklaruje Konrad Koc.
 
Koszt tej inwestycji to 1.778.764,57 zł, przebudową zajmowało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z Piotrkowa Tryb.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Górnika

  • 02-12-2022

Od 1 stycznia 2023 roku nowe stawki za odpady

  • 29-11-2022
Od stycznia 2023 roku na terenie Gminy Bełchatów będą obowiązywać nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.
W przypadku odpadów segregowanych będzie to 21,50 zł za osobę miesięcznie (obecnie jest to 19,50 zł). W przypadku odpadów niesegregowanych będzie to 64,50 zł (obecnie jest to 58,50 zł). Zniżka na kompostownik będzie utrzymana na poziomie  2,50 zł za osobę miesięcznie.
 
Podwyżka o 2 zł to efekt tego, że po przetargu okazało się, iż kwota, jakiej zażądała jedyna firma, która wzięła udział w postępowaniu na odbiór odpadów w 2023 roku, jest aż o 1,4 mln zł wyższa niż było to w 2022 roku.
- Gdy kilka miesięcy temu decydowaliśmy o obniżeniu stawki za opłaty w 2022 roku, ustaliliśmy, że samorząd weźmie na siebie mniej więcej połowę odpłatności, jaka przypada na mieszkańca po przeliczeniu kwoty z przetargu - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Na przyszły rok ta kwota po przeliczeniu przetargu wynosi 42 zł na osobę miesięcznie. Proponujemy dopłatę z budżetu gminy w takiej wysokości, by odpłatność ze strony mieszkańców wynosiła 21,50 zł za osobę miesięcznie. Oczywiście mówimy o odpadach segregowanych. Jeśli ktoś zadeklaruje posiadanie kompostownika, będzie za odbiór śmieci płacił 19 zł miesięcznie, bo utrzymujemy ulgę za kompostownik na poziomie 2,50 zł. Myślę, że podwyżka o 2 zł nie jest drastyczna, jest bardziej takim urealnieniem stawki za odpady - podkreśla Konrad Koc.
 
Radni Gminy Bełchatów jednogłośnie zatwierdzili wysokość nowych opłat. Będą one obowiązywać do końca 2023 roku.
Warto podkreślić, że w przyszłym roku utrzymane zostaną zasady, na jaki odbiór odpadów opierał się w roku 2022, tzn. taka sama będzie częstotliwość odbioru pojemników, a wielkogabarytowa zbiórka odpadów będzie raz w roku (najprawdopodobniej w kwietniu).
czytaj dalej

5 grudnia ruszają gminne kursy na trasie Wielopole - Zawady - Bełchatów (rozkłady, mapki)

  • 24-11-2022
W poniedziałek, 5 grudnia 2022 roku, gminne autobusy rozpoczną kursowanie na trasie Wielopole -Zawady - Bełchatów. Będzie to już czwarta trasa, obsługiwana w ramach transportu publicznego, realizowanego przez Gminę Bełchatów. Pierwsze trzy trasy swoją inaugurację będą miały w najbliższy poniedziałek, 28 listopada.
Przejazdy wszystkimi liniami będą bezpłatne. Co istotne - za darmo tymi liniami mogą jeździć wszyscy, bez względu na to, czy mieszkają w gminie Bełchatów, na terenie miasta czy też może w sąsiednich gminach. 
Co z piątą trasą, obsługującą południowo - wschodnią część gminy Bełchatów? - Będziemy się starać, żeby kursy na tej trasie ruszyły przed Bożym Narodzeniem. Jeśli to się nie uda, linia ta na pewno ruszy w styczniu - deklaruje Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów.
W załączniku znajdziecie rozkład jazdy dla linii Wielopole - Zawady - Bełchatów oraz mapki z oznaczoną kolejnością przystanków. 
Rozkłady jazdy dla linii Myszaki - Dobiecin - Bełchatów, Poręby - Kurnos Drugi - Bełchatów oraz Wygoda - Zalesna - Bełchatów znajdziecie na https://bit.ly/3gfz1Sb .
czytaj dalej

Jubileusz Złotych Godów

  • 23-11-2022
Dwie pary świętowały dziś jubileusz 50-lecia małżeństwa. Państwo Lucyna i Wojciech Stępień z Dobrzelowa oraz Państwo Sabina i Jerzy Wójciak z Zawad odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów miał zaszczyt i przyjemność wręczyć te odznaczenia naszym jubilatom, przekazując im również listy gratulacyjne i prezenty.
Jak każde tradycja Złotych Godów, podczas uroczystości nie zabrakło lampki szampana i gromkiego "Sto lat", odśpiewanego dla bohaterów tej uroczystości.
czytaj dalej

Czas na rozliczenie umowy o gminną dotację tylko do końca listopada!

  • 22-11-2022
Bardzo ważna informacja dla osób, które do tej pory nie rozliczyły jeszcze umowy, zawartej z Gminą Bełchatów o gminną dotację do zakupu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów (chodzi o wnioski, składane w dniach 12-14 lipca 2022 roku).
 
Przypominamy, że czas na rozliczenie zawartych umów jest już TYLKO do 30 listopada 2022 roku. Do końca listopada należy do Urzędu Gminy Bełchatów dostarczyć wniosek o wypłatę dotacji i protokół odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów (w momencie podpisywania umowy z Gminą Bełchatów, otrzymaliście Państwo komplet formularzy). Złożenie dokumentów po 30 listopada 2022 roku będzie skutkowało niewypłaceniem dotacji.
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z właściwym referatem Urzędu Gminy Bełchatów - tel. 44 632 52 11 wew. 44.
czytaj dalej

Czasowa zmiana godzin funkcjonowania PSZOK

  • 22-11-2022
Urząd Gminy Bełchatów informuje, że od 23 listopada 2022 roku do 6 grudnia 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach będzie czynny w następujących godzinach:
WTOREK     12.30 - 17.00
ŚRODA          9.00 - 13.00
CZWARTEK 12.30 - 17.00
PIĄTEK        13.00 - 17.00
SOBOTA        9.00 - 12.00
 
czytaj dalej

W czwartek, 24 listopada odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Bełchatów

  • 21-11-2022
W czwartek, 24 listopada 2022 roku odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Bełchatów. Obrady rozpoczną się o godz. 11. Przebieg sesji można będzie na żywo oglądać na naszej stronie internetowej na https://crv.pl/transmisja-lodzkie-rada_gminy_belchatow
Porządek obrad w załączniku.
czytaj dalej

Gminne autobusy 28 listopada wyjadą na trzy trasy. Sprawdź rozkłady jazdy

  • 18-11-2022
W poniedziałek, 28 listopada 2022 roku rusza gminny transport publiczny. Na początek autobusy wyjadą na trzy trasy: Myszaki - Dobiecin - Bełchatów, Poręby - Kurnos Drugi - Bełchatów i Wygoda - Zalesna - Bełchatów. W dni nauki szkolnej na każdej z tras będą wykonywać dwa kursy poranne do Bełchatowa, a w godzinach popołudniowych dwa kursy powrotne. W soboty oraz w ferie letnie i zimowe autobusy będą wykonywały jeden kurs do i z Bełchatowa.
Ze względów technicznych czwarta trasa zostanie uruchomiona z kilkunastodniowym przesunięciem. Kolejne trasy będą obsługiwane, gdy dotrą do nas następne, zamówione już, autobusy.
Jak podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, przejazdy gminnymi autobusami będą darmowe.
Rozkłady jazdy dla tras, które uruchamiamy 28 listopada, znajdziecie w załącznikach. Do pobrania są również mapki z rozkładem i zaznaczoną kolejnością przystanków.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 79

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022