Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU:

Wójt Gminy Bełchatów zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

INFORMACJA ARiMR

Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Bełchatowie.
Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.
czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na użyczenie.
Szczegóły w załączniku.
 
czytaj dalej

VI GMINNA "ZaDyszka":

Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc
oraz Rada Gminy Bełchatów zapraszają na
VI GMINNĄ ZaDYSZKĘ
czytaj dalej

OGŁOSZENIE:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Niedyszynie, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugium. Szczegółowe informacje w załącznikach.
czytaj dalej

WNIOSEK O ZMIANĘ GRANIC ZŁOŻONY:

W dniu 29 marca 2019r. został złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, wniosek o dokonanie zmiany granic administracyjnych Gminy Bełchatów polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Bełchatów części terenów położonych w sąsiedniej Gminie Kleszczów – obręb Wola Grzymalina. W przygotowaniu i sporządzeniu wniosku brali udział pracownicy Urzędu Gminy Bełchatów powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów Nr 127/2018 z dnia 17.12.2018r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2019 z dnia 07.03.2019r. oraz eksperci zewnętrzni: dr Jarosław Marczak (analiza finansowa), dr Maciej Hubka (historyk), architekt i urbanista mgr Łukasz Woźniak (firma MONDRA DESIGN).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU "WŁODZIMIERZ":

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu „Włodzimierz”
 
Urząd Gminy Bełchatów na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) po uzyskaniu sprawozdania NHSK.4710.22.2019 od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego „Włodzimierz” zaopatrującego miejscowości: Kalisko oraz Kąsie.
czytaj dalej

PROTOKÓŁ Z SONDAŻU:

Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW:

Informacja dla wszystkich osób, które złożyły deklaracje o przystąpieniu do projektu OZE.
 
W dniu 19 marca 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ukazała się informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” złożony przez Gminę Bełchatów przeszedł pierwszy etap konkursu. Spośród złożonych ponad 200 wniosków do dalszego etapu przeszło tylko 77 wniosków.
 
Konkurs dzieli się na następujące etapy:
  • ocenę formalną,
  • ocenę merytoryczną,
  • informację o wyborze projektów do dofinansowania.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 42 493 000,00 PLN(słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), kurs Euro = 4,2493PLN z dnia 28.07.2017r.
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z komunikatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  termin rozstrzygnięcia naboru zaplanowano na maj 2019.
Przypominam, iż Gmina Bełchatów w wymaganym terminie, tj. 19 stycznia 2018 roku, złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów”.
Z zebranych od mieszkańców wniosków i po przeprowadzonej weryfikacji technicznej, ostateczna liczba planowanych do montażu instalacji OZE zamknęła się liczbą – 244 szt. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1,24 MW (megawatów), w tym 122 szt. instalacji fotowoltaicznych, 108 szt. instalacji solarnych oraz 14 szt. kotłów na biomasę.
czytaj dalej

Komunikat WIORiN w Łodzi:

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innychpaństw Unii Europejskiej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022