Aktualności

Tak głosowali mieszkańcy Gminy Bełchatów:

Spośród 9188 uprawnionych do głosowania, 6030 odwiedziło lokale wyborcze i oddało głos na swoich kandydatów. To oznacza, że niemal 66 procent mieszkańców Gminy Bełchatów wzięło udział w wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku.
W Gminie Bełchatów wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, oddano na tę partię 4003 głosy, co stanowi 66,38 procent. Drugi wynik odnotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą zagłosowało 588 mieszkańców, co stanowi 9,75 procent głosów. Niewiele mniej, bo 554 głosy, oddano na Sojusz Lewicy Demokratycznej (9,19 procent głosów). Koalicja Obywatelska zdobyła 549 głosów (9,10 proc), a na Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 336 mieszkańców Gminy Bełchatów, co daje tej partii 5,57 procent głosów.
 
W poszczególnych komisjach obwodowych w wyborach do Sejmu PiS pozostawiło pozostałe partie daleko w tyle. W OKW1 (Dobrzelów) na PiS oddano 844 głosy, na SLD 167, na KO -134, Konfederację -124 a na PSL 80. W OKW2 (Korczew) na PiS głosowało 395 osób, na Konfederację 81, na SLD 46, na KO 45 a na PSL 33. W OKW 3 (Janów) PiS zdobyło 712 głosów, Konfederacja 84, KO 76, SLD 75 a PSL 54. W OKW 4 (Łękawa) na PiS głosowały 463 osoby, na Konfederację 51, na SLD 37, na KO 27, a na PSL 25 osób. W OKW 5 (Oleśnik) PiS zdobyło 554 głosy, KO – 98 głosów, Konfederacja 80, SLD 79 a PSL 42 głosy. W OKW 6 (Domiechowice) na PiS zagłosowało 570 osób, na Konfederację i KO po 110 osób, na SLD – 91, a na Psl 52 osoby. W OKW 7 (Podwody) PiS zdobyło 176 głosów, Konfederacja 18, PSL 15, SLD 12 a KO 10. I wreszcie w OKW nr 8 (Kurnos Drugi) na PiS głosowało 289 osób, na KO 49, na SLD 47, na Konfederację 40 a na PSL 35.
 
Jak poszło kandydatom z powiatu bełchatowskiego? W Gminie Bełchatów na liście PiS najlepszy wynik miała Małgorzata Janowska – 1327 głosów. Na Dariusza Kubiaka zagłosowały 704 osoby, na Waldemara Wyczachowskiego 177 osób, a na Agnieszkę Wysocką 70 osób. Spośród kandydatów Konfederacji najlepszy wynik miał Patryk Marjan – 516 głosów. Wśród kandydatów SLD na Tadeusza Rozparę zagłosowało 179 mieszkańców Gminy Bełchatów, na Andrzeja Pawelczyka – 12, a na Mariusza Kowalczyka – 20. Na bełchatowskich kandydatów KO oddano głosy w następujący sposób: Arkadiusz Rożniatowski -105, Roman Siedlecki – 49. Bełchatowskich kandydatów PSL było dwoje, na Agnieszkę First zagłosowało 40 mieszkańców Gminy Bełchatów, na Jacka Walczyka 27.
 
W wyborach do Senatu najwięcej głosów uzyskał Wiesław Dobkowski (PiS). Zagłosowało na niego 3959 mieszkańców Gminy Bełchatów. Drugi rezultat miał Arkadiusz Ciach (SLD) -1064 głosy, a trzeci Stanisław Witaszczyk zdobył 870 głosów.
 
czytaj dalej

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 3:

MODERNIZACJA KOTŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA ŹRÓDŁO OPALANE BIOMASĄ W BUDYNKU KOMUNALNYM W KURNOSIE DRUGIM NR 16:

Planowany efekt ekologiczny zadania:
                Spalanie biomasy uważa się za neutralne dla środowiska naturalnego, gdyż do atmosfery dostaje się wówczas tyle dwutlenku węgla, ile rośliny pochłaniały podczas swojego wzrostu. Są one ekologiczną alternatywą np. dla kotłów na węgiel. Biomasa stosowana jako paliwo posiada wiele cennych zalet. Jest to produkt powstający  w wyniku obróbki odpadu drzewnego lub roślinnego. Można zatem powiedzieć, że pellet jest produktem pochodnym rolnictwa, przemysłu drzewnego, a także wielu innych branż. Poprzez minimalną emisję substancji smolistych oraz pozostałych zanieczyszczeń pellet jest uznany za najbardziej ekologiczny typ paliwa stałego. Niski odpad powstający w procesie spalania może być potraktowany jako naturalny sposób na użyźnienie gleby. W porównaniu do drewna opałowego pellet rozpala się zdecydowanie szybciej, przez co w krótkim czasie uzyskuje się wysoką temperaturę.
 
Termin realizacji:
rozpoczęcie inwestycji  - 01-10- 2019r.
zakończenie inwestycji -  10-12-2019 r.
 
Wartość całkowita – 12.000,00 zł + 48.000,00 zł = 60.000,00zł (brutto);
12.000,00 zł – wkład własny Gminy (brutto);
48.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego (brutto).
czytaj dalej

KOMUNIKAT PPIS W RADOMSKU - WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 7 października 2019 r. w sprawie warunkowo przydatnej wody do spożycia z urządzenia wodociągowego "Włodzimierz" w miejscowości Napoleonów.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

LOKALNE, REGIONALNE I TRADYCYJNE - PORADNIK DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH:

Na terenie Gminy Bełchatów działa już aż 18 Kół Gospodyń Wiejskich. Dziś ich przedstawicielki i przedstawiciele spotkają się w świetlicy w Wólce Łękawskiej, by porozmawiać o kierunkach, w jakich koła mogą się rozwijać, o formach promocji czy pozyskiwaniu pieniędzy na swoją działalność.
czytaj dalej

Spółka komunalna z nowym sprzętem i nowymi możliwościami:

Samochód asenizacyjny i remonter nawierzchni dróg to nowe urządzenia, którymi dysponuje już Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Dzięki nim zakres usług wykonywanych przez spółkę będzie większy.
 
- Liczymy też, że tej jesieni pogoda pozwoli jeszcze na to, żeby wykorzystać remonter do naprawy gminnych dróg – mówi Paweł Ciotucha, prezes PKTiUK. Urządzenie to pozwoli w szybki i profesjonalny sposób wykonywać naprawy nawierzchni.
 
Z koeli beczka asenizacyjna będzie wykorzystywana przez cały rok. Dzięki niej spółka będzie w stanie sama zabezpieczyć wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków w Zawadach (obecnie jest to zlecenie realizowane przez firmę zewnętrzną, a jego koszt to kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie). Poza tym spółka będzie też obsługiwać w tym zakresie gminne jednostki oraz w miarę potrzeb i możliwości realizować usługi zewnętrzne.
 
Remonter i samochód asenizacyjny można było kupić, dzięki pomocy finansowej, którą władze spółki uzyskały latem. Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów uzyskało pożyczkę w kwocie 1 mln zł. Z tej sumy 550 tys. zł przeznaczono na spłatę zobowiązań wymagalnych (czyli tych najpilniejszych długów, jakie miała spółka). 200 tys. zł to suma, która będzie wykorzystywana w ramach rachunku bieżącego, natomiast 250 tys. zł przeznaczono na nowy sprzęt dla przedsiębiorstwa, czyli na remonter i samochód asenizacyjny.
 
czytaj dalej

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW Z GMINY BEŁCHATÓW:

Sprzęt o wartości 80 tys. zł niebawem trafi do strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Gminy Bełchatów. Pieniądze będą pochodzić z puli Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc i Skarbnik Gminy Bełchatów Iwona Pole, odebrali już umowę na dofinansowanie.
czytaj dalej

NOWE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE I BILET ZINTEGROWANY ŁKA I PKS:

Od września mieszkańcy Województwa Łódzkiego mogą korzystać z nowych połączeń autobusowych, które utworzono w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak informuje Urząd Marszałkowski w Łodzi, stworzonych zostało 29 nowych połączeń autobusowych, mieszkańcy mogą również korzystać z Biletu Zintegrowanego ŁKA+PKS.
czytaj dalej

ODSŁONIĘTO POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY ZAMORDOWANYCH CYWILÓW:

W Kalisku odsłonięto nowy pomnik, upamiętniający tragiczną śmierć dwunastu mieszkańców wsi Zawały i Zawadów. Niemieccy żołnierze rozstrzelali ich w tym właśnie miejscu 6 września 1939 roku. Nowy obelisk ufundowano dzięki staraniom Komitetu Społecznego Upamiętniania Historycznych Miejsc Parafii Łękawa. Zagospodarowano też teren wokół obelisku oraz nasadzono w jego pobliżu jałowce. Jest ich dwanaście, bo dwunastu mężczyzn niewinnie rozstrzelano 80 lat temu w Kalisku.
czytaj dalej

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - OBRĘB 28 PODWODY KOLONIA:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji jako działka o nr ewid. 212/4, obręb 28 Podwody Kolonia, gmina Bełchatów z przeznaczeniem na cele rolne.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 15

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022