Aktualności

OSP Dobrzelów zdominowała strażacką rywalizację w Łękawie:

Jednostka OSP Dobrzelów zdominowała tegoroczną rywalizację w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które rozegrano w Łękawie. Na starcie stanęło dwadzieścia drużyn z siedmiu jednostek OSP, działających na terenie gminy Bełchatów. Swoje ekipy wystawiły: OSP Dobrzelów, OSP Łękawa, OSP Ludwików, OSP Niedyszyna, OSP Podwody, OSP Postękalice i OSP Zawadów.
Rywalizowano w czterech kategoriach, a każda drużyna musiała się wykazać w biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym.
 
 
Aż trzy z czterech kategorii wygrali reprezentanci OSP Dobrzelów. Druhowie z tej jednostki bezkonkurencyjni okazali się w rywalizacji męskich drużyn pożarniczych. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła drużyna OSP Niedyszyna I, a trzecie miejsce przypadło OSP Niedyszyna II.
 
W kategorii kobiecych drużyn pożarniczych druhny z OSP Dobrzelów również okazały się najlepsze. Drugie miejsce zajęły panie z OSP Niedyszyna, a trzecie – OSP Zawadów.
 
W Łękawie rywalizowały także młodzieżowe drużyny pożarnicze. W kategorii MDP dziewcząt wygrała ekipa OSP Dobrzelów. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z OSP Postękalice.
 
W kategorii MDP chłopców pierwsze dwa miejsca przypadły ekipom wystawionym przez OSP Zawadów. Puchar za zajęcie trzeciego miejsca w tej kategorii przypadł OSP Niedyszyna.
 
Umiejętności, sprawności i gotowości bojowej pogratulował wszystkim uczestników zawodów Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów, Krzysztof Polak. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach będą reprezentować Gminę Bełchatów podczas Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które zostaną rozegrane we wrześniu.
 
Gdyby podczas zawodów w Łękawie przyznawano również puchar za kibicowanie, trafiłby on bez wątpienia do kibiców OSP Zawadów, którzy podczas zawodów pokazali prawdziwą klasę.
 
czytaj dalej

Konkurs na najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego:

Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego do końca lipca mogą zgłaszać swój udział w konkursie Najpiękniejsza posesja powiatu bełchatowskiego. Rozstrzygnięcia poznamy we wrześniu, na właścicieli tych najpiękniejszych posesji czekają nagrody.
 
 
Konkurs Najpiękniejsza posesja powiatu bełchatowskiego organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Mieszkańcy Gminy Bełchatów, podobnie jak pozostałych gmin na terenie powiatu bełchatowskiego, do końca lipca mają jeszcze czas, by zgłosić swój udział w tym przedsięwzięciu.
 
Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać zgłoszenie do Starostwa Powiatowego (karta zgłoszeniowa jest załącznikiem do regulaminu). Komisja konkursowa w sierpniu dokona oceny posesji. Każda z nich zostanie odwiedzona, oceniane będą m.in. dbałość o ład przestrzenny posesji, wygląd i ogólne wrażenie, pomysłowość i zastosowanie nowatorskich rozwiązań, czystość i estetyka posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, różnorodność wykorzystanej roślinności czy rozwiązania ekologiczne.
 
We wrześniu poznamy konkursowe rozstrzygnięcia. Laureat pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 2 tys. zł, nagroda za drugie miejsce to bon wart 1 tys. zł, a za trzecie – 500 zł.
 
czytaj dalej

Komunikat WIORiN w Łodzi:

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na tereytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.
czytaj dalej

Świetlica w Wólce Łękawskiej już służy mieszkańcom:

Mieszkańcy Wólki Łękawskiej mogą już korzystać z nowej świetlicy środowiskowej. Budowa obiektu ruszyła w 2018 roku, zakończyła się wiosną tego roku. Wyposażenie, które już zainstalowano w tym obiekcie, zakupiono dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego – o takim przeznaczeniu tych środków zadecydowali mieszkańcy tej miejscowości. Sami również z własnej inicjatywy przygotowali huśtawki, które ustawiono przy budynku świetlicy.
 
O obiekt dbać będzie Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Łękawskiej, które zawiązało się w 2018 roku, a obecnie skupia już około 40 osób. Należą do niego tak panie, jak i panowie. KGW zamierza starać się o granty na uzupełnienie wyposażenia świetlicy.
 
Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia obiektu, wójt gminy Bełchatów, Konrad Koc, nawiązał do historii miejsca, w którym świetlicę wybudowano. To właśnie tutaj ponad pół wieku wcześniej zawiązał się komitet budowy szkoły w Wólce Łękawskiej. W gminnych archiwach odszukano Księgę Pamiątkową tamtego budynku i Wójt przekazał ją KGW w Wólce Łękawskiej. Panie otrzymały też drugą, zupełnie nową księgę, w której będą teraz mogły uwieczniać własne dokonania. KGW otrzymało też w prezencie sprzęt AGD.
 
Przy okazji otwarcia świetlicy nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych. Były m.in. występy dzieci i młodzieży, pokazy, dmuchańce i malowanie buziek.
 
czytaj dalej

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN:

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zagrożeniu upraw roślin.
czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:

To już wakacje! Uczniowie ze szkół w Gminie Bełchatów zakończyli rok szkolny.
 
czytaj dalej

SESJA ABSOLUTORYJNA RADY GMINY BEŁCHATÓW JUŻ ZA NAMI:

Radni Gminy Bełchatów obradowali na sesji absolutoryjnej. Zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania Konradowi Kocowi, Wójtowi Gminy Bełchatów.

Radni ocenie poddawali również to, jak został  wykonany budżet za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bełchatów po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, czy z informacją o stanie mienia Gminy, zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów.
 
Jednocześnie radni zaznaczyli we wniosku o nieudzielenie absolutorium, że jest on przede wszystkim konsekwencją poczynań byłego wójta, Kamila Ładziaka. Zdaniem Komisji Rewizyjnej nie kierował się on kryterium celowości i legalności w realizacji założeń budżetowych. Wniosek komisji o nieudzielenie absolutorium za 2018 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowała ostatecznie większość radnych.
 
Część Radnych Gminy Bełchatów postanowiła też pójść o krok dalej i zdecydowali się na złożenie zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego wójta gminy, Kamila Ładziaka oraz przez podległych mu urzędników. Podstawą do złożenia zawiadomienia były ustalenia z kontroli prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Gminy Bełchatów w latach 2013-2019.
 
Kontrolerzy wytknęli wiele nieprawidłowości w gminnych finansach, wskazali także na to, że budżet na lata 2018 i 2019 by przygotowany w oparciu o nieprawdziwe dane. Inspektorzy RIO podkreślili także m.in., że gdyby w zapisach budżetu uwzględniono rzeczywiste zadłużenie, dokument ten nie spełniałby ustawowych wskaźników. Po analizie ustaleń RIO, raportów i wniosków o stanie finansowym Gminy, radni zdecydowali, iż to śledczy powinni ocenić, czy i w jakim zakresie dochodziło tu do łamania prawa.
 
Jak podkreślał Piotr Kotas, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Gminy Bełchatów, nie do radnych należy rozliczanie byłego wójta czy jego podwładnych i najwłaściwiej będzie, jeśli oceną jego działań zajmą się powołane do tego organy państwowe.  
 
W zawiadomieniu radnych oprócz byłego wójta wymienione zostały jeszcze dwie osoby: była skarbnik gminy, Anna Sadurska oraz jej zastępczyni, Sylwia Rozpara.  
 
Pod wnioskiem o zawiadomieniu podpisali się członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz część radnych niezrzeszonych.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie dla konsumentów wody wodociągu Parzniewice na terenie Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW W SPRAWIE BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU PODLEWANIA Z WODOCIĄGU GMINNEGO:

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych,
terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego
czytaj dalej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA:

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022