Logo: BIP

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy uruchamia pulę środków w ramach przeciwdziałania bezrobociu. O jakie wsparcie można się starać?

 • 13-01-2022
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
1. Od 03.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane są wnioski na:
 •  staże,
 • bony na zasiedlenie.
2. Od 17.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:
 •  prace interwencyjne,
 •  roboty publiczne,
 •  pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 •  szkolenia,
 •  pokrycie kosztów egzaminów i licencji,
 • pokrycie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
3. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o:
 •  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Kolejne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane będą każdorazowo przez Urząd (informacja na stronie internetowej: www.pupbelchatow.pl) - do wyczerpania limitu środków.
4. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Wzory formularzy wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 24.01.2022 r. Ponadto informujemy, że w przypadku gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy limit środków, jakimi dysponuje urząd w 2022 roku, to w pierwszej kolejności rozpatrzeniu będą podlegały wnioski tych firm, które nie korzystały z KFS w latach poprzednich.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://www.pupbelchatow.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022