Logo: BIP

Aktualności

Czas na rozliczenie umowy o gminną dotację tylko do końca listopada!

  • 22-11-2022
Bardzo ważna informacja dla osób, które do tej pory nie rozliczyły jeszcze umowy, zawartej z Gminą Bełchatów o gminną dotację do zakupu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów (chodzi o wnioski, składane w dniach 12-14 lipca 2022 roku).
 
Przypominamy, że czas na rozliczenie zawartych umów jest już TYLKO do 30 listopada 2022 roku. Do końca listopada należy do Urzędu Gminy Bełchatów dostarczyć wniosek o wypłatę dotacji i protokół odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów (w momencie podpisywania umowy z Gminą Bełchatów, otrzymaliście Państwo komplet formularzy). Złożenie dokumentów po 30 listopada 2022 roku będzie skutkowało niewypłaceniem dotacji.
W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z właściwym referatem Urzędu Gminy Bełchatów - tel. 44 632 52 11 wew. 44.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022