Logo: BIP

Aktualności

LXX Sesja Rady Gminy Bełchatów odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2024 roku

 • 15-02-2024
Już w najbliższy czwartek, 22 lutego 2024 roku, odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Bełchatów. Rozpocznie się ona o godz. 10, a radni będą debatować wg. następującego porządku:
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr LXIX/2024.
 3. Informacja z działalności SIM Łódzkie Sp. z o.o.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów.
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wola Grzymalina.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 16 Księży Młyn, gm. Bełchatów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 5 Dobrzelów, gm. Bełchatów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bełchatów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bełchatowskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bełchatów wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Bełchatów za 2023 rok.
 17. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 18. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.
czytaj dalej

Rusza przetarg na przebudowę drogi przez osiedle Parasolka w Dobrzelowie

 • 13-02-2024
Ruszył przetarg na przebudowę i rozbudowę drogi przez osiedle Parasolka w Dobrzelowie. Jeśli wszystkie procedury przebiegną bez zakłóceń, roboty w terenie powinny rozpocząć się wiosną.
Przebudowa obejmie odcinek o długości 793 metrów. Droga zostanie odwodniona (powstanie tam kanalizacja deszczowa), nawierzchnia będzie miała szerokość 5 metrów, wybudowane zostaną tam też pobocza o szerokości 0,75 metrów oraz zjazdy do posesji.

- Wiem, że mieszkańcy od dawna czekają na tę inwestycję. Pod koniec 2022 roku zleciliśmy wykonanie projektu przebudowy tej drogi, pod koniec ubiegłego roku udało nam się na jej realizację pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, teraz możemy startować z samą realizacją tego zadania - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 8 miesięcy na realizację całej inwestycji.
czytaj dalej

Nowy autobus w gminnym taborze

 • 12-02-2024
Do Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów dojechał już autobus marki MAN, który niebawem będzie kursował w ramach naszego gminnego transportu. Nie jest to co prawda fabrycznie nowy pojazd, ale jego stan techniczny jest bardzo dobry.
- To autobus wyprodukowany w 2011 roku - mówi Mateusz Rogut, prezes gminnej spółki. - Jest większy, niż pojazdy, które teraz obsługują nasze linie, mieści się w nim 61 podróżnych (w tym kierowca).
 
Jak podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, który wspólnie z Sekretarz Małgorzatą Filipek oglądali nowy nabytek spółki, MAN będzie obsługiwał linię Kalisko - Łękawa - Zawadów - Bełchatów.
- Ta linia ma bardzo duże obłożenie - podkreśla wójt. - Większy autobus znacząco poprawi komfort podróży.
Docelowo, w ciągu najbliższych miesięcy, utworzona zostanie jeszcze jedna linia autobusowa, powstanie ona przez podzielenie najdłuższej trasy na dwie krótsze. Konieczne uzgodnienia, związane z przygotowaniem tej zmiany rozkładu jazdy, zajmą na pewno kilka miesięcy.
czytaj dalej

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 • 09-02-2024
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.
 
Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:
 1.  ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie; ]
 2. straty jakościowe i ilościowe plonu;
 3. decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
 4. brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach.
czytaj dalej

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

 • 07-02-2024
Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi namawiamy wszystkich mieszkańców, którzy wymieniają źródło ogrzewania i korzystają z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" do tego, by zachowali rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej, która będzie montować w waszych domach nowy sprzęt.
 
Niestety, zdarzają się na rynku nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz znacząco zawyżają ceny. Z takimi przypadkami niemal każdego tygodnia spotykamy się również w naszej gminie. Gorąco prosimy o uważność i staranne czytanie zawieranych umów, ze szczególnym uwzględnieniem zweryfikowania warunków odstąpienia od umowy oraz tego, czy i jakie kary umowne za takie odstąpienie mogą nam grozić.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym punktem konsultacyjnym programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Bełchatów (budynek urzędu, II piętro, pokój 55, lub tel. 44 632 52 11 wewn. 44).
czytaj dalej

W 2023 roku w punktach na terenie gminy Bełchatów sprzedano alkohol za ponad 6 mln zł

 • 06-02-2024
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie podliczyła, ile w 2023 roku wydano na alkohol w punktach, położonych na terenie Gminy Bełchatów. Okazuje się, że jest to kwota o ponad milion złotych wyższa, niż rok wcześniej. W 2023 roku na terenie Gminy Bełchatów zakupiono alkohol za sumę 6.078.424,29 zł, podczas gdy w 2022 roku na napoje alkoholowe wydano 4.903.832,81 zł (dla porówniania w 2021 roku było to  4.388.096,80 zł).
 
Najwięcej wydano na mocne alkohole, czyli takie z zawartością alkoholu powyżej 18 %. W 2023 roku zakupiono ich za 2.941.728,68 zł (we wcześniejszych latach było to 2.275.382,13 zł w 2022 roku i  2.134.641,29 zł w 2021). Niewiele mniej wydano na napoje o zawartości alkoholu do 4,5 % i na piwa - w sumie było to 2.781.014,65 zł (w 2022 roku było to 2.140.153,15 zł, a w 2021 roku - 1.975.100,79 zł .
Na napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, wydano w 2023 roku 355.680,96 zł i jest to mniej niż rok wcześniej, bo w roku 2022 na ten typ alkoholu przeznaczono aż 488.297,53 zł (w 2021 roku było to 278.354,72 zł).
czytaj dalej

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - na wnioski czekamy do końca lutego

 • 05-02-2024
Do 29 lutego 2024 roku rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, zakupione od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13). Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu, można je też pobrać na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/system/obj/3651_wniosek_paliwo_rolnicze.pdf
Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Dodatkowo rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w odniesieniu do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi:
 • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
 • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i
 • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.
 
Wypłata środków w ramach wniosków złożonych od 1 do 29 lutego,  nastąpi od 1 do 30 kwietnia 2024 roku. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy albo w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.
czytaj dalej

Informacja dla uczestników projektu OZE w Gminie Bełchatów - edycja II

 • 01-02-2024
Ważna informacja dla osób, uczestniczących w unijnym projekcie "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów - edycja II". Część mieszkańców, którzy korzystali z dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych, chciałoby rozbudować teraz swoje instalacje (dołożyć dodatkowe panele). Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WŁ (Urząd Marszałkowski) nie wyraziła zgody na montaż dodatkowych paneli do instalacji montowanej w ramach ww. projektu w okresie trwałości projektu, czyli do 2029 roku.
 
Przypomnijmy, że z zakończonego w ubiegłym roku programu "OZE w Gminie Bełchatów - edycja II" skorzystało 238 mieszkańców gminy Bełchatów. W sumie zamontowano 236 instalacji fotowoltaicznych i 2 kotły na biomasę. Na realizację tego programu Gmina Bełchatów pozystała ponad 2,8 mln zł, czyli 85 procent kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych urządzeń. Dzięi temu mieszkańcy do instalacji dołożyli naprawdę niewiele, bo pokryc musieli zaledwie 15 procent kosztów montowanych instalacji.
- To nie był łatwy projekt, głównie ze względu na krótki czas, jaki mieliśmy na jego realizację – mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Umowę o dofinansowanie podpisaliśmy 27 lutego 2023 roku, więc czasu było naprawdę mało.  Podjęliśmy jednak to wyzwanie i dziś na terenie naszej gminy mamy 238 kolejnych instalacji OZE, dzięki którym mieszkańcy mogą taniej i ekologiczniej ogrzewać swoje domy. Już dziś mogę zapewnić, że będziemy się starać o pozyskanie kolejnych środków, tak aby jeszcze więcej mieszkańców mogło skorzystać z odnawialnych źródeł energii – dodaje.
czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 swoim zasięgiem obejmie 25 gmin:
Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów, Gminę Rozprza, Gminę Sulejów, Gminę Wolbórz, Gminę Gorzkowice, Gminę Grabica, Gminę Moszczenica, Gminę Wola Krzysztoporska Gminę Czarnocin, Gminę Kamieńsk, Gminę Dobryszyce, Gminę Gidle, Gminę Gomunice, Gminę Kobiele Wielkie, Gminę Kodrąb, Gminę Ładzice, Gminę Radomsko, Gminę Bełchatów, Gminę Drużbice, Gminę Kleszczów, Gminę Kluki, Gminę Szczerców, Gminę Zelów
Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym. Wspólna Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów
z różnych programów unijnych.
Przebieg konsultacji:
 • Konsultacje odbywają się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Projekt Strategii ZIT wraz
  z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularzem uwag dostępne są poniżej.
 • Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: e-mail z dopiskiem: "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF"
 • Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag osobiście w siedzibie Urzędu w miejscu zamieszkania, bądź wysyłając na adres Urzędu Gminy Bełchatów,
  ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów z dopiskiem "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF".
 • W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE ONLINE, a link do spotkania (będzie aktywny w dniu 21.02.2024 roku):
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku - na oferty czekamy do 16 lutego

 • 26-01-2024
Do 16 lutego 2024 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, ogłoszonego przez Wójta Gminy Bełchatów. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w konkursie mogą startować stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).
 
W 2024 roku konkurs obejmuję realizację zadań w pięciu sektorach:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - pula środków 123 tys. zł.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - pula środków 88 tys. zł.
3. Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - pula środków 20 tys. zł.
4. Wspieranie działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia - pula środków 30 tys. zł.
5. Wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - pula środków 39 tys. zł.
 
Regulamin konkursu oraz wzór oferty dostępne są w załącznikach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 101