Logo: BIP

Aktualności

Mały Igorek to pierwsze dziecko, które w 2024 roku przyszło na świat w gminie Bełchatów

 • 25-01-2024
Igorek Szadkowski z Dobiecina - największe szczęście swoich rodziców i pierwszy maluszek, który w 2024 roku urodził się w gminie Bełchatów.  Przyszedł na świat 8 stycznia 2024 roku, ważył wtedy 3470 gram, a mierzył 57 cm.
Igorek to pierwsze dziecko państwa Marleny i Przemysława Szadkowskich z Dobiecina. Rodzice wcale nie kryją, że świata poza nim nie widzą.
 
- To nasze upragnione, wyczekane maleństwo - mówi pani Marlena. Igorek, a właściwie Igor Oliwier Szadkowski jest, jak przekonują rodzice, bardzo grzecznym maleństwem - przesypia spokojnie całe noce, nie grymasi, a jego specjalnością są słodkie minki.
 
Wizytę Igorkowi i jego rodzicom złożył Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. Do najlepszych życzeń dołożył też upominki dla maluszka. - Najmilsze chwile to te, gdy możemy witać naszych nowych, małych mieszkańców. Niech rośnie zdrowo i będzie dla Was radością i szczęściem - mówił rodzicom.
czytaj dalej

Rusza nabór wniosków do Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów – edycja VI (etap II)

 • 24-01-2024
W trosce o poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszej gminy, w Urzędzie Gminy Bełchatów trwają przygotowania do opracowania projektu wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW),  dotyczącego realizacji Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów – edycja VI (etap II).
 
W ramach przedsięwzięcia można uzyskać dofinansowanie do budowy podłączeń kanalizacji sanitarnej:
1) w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przyłącze kanalizacyjne z środków pochodzących z WFOŚiGW w Łodzi.
2) w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia z środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów.”

Gmina Bełchatów przystąpi do realizacji programu jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.
Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW wykonawcę prac wybierze Gmina Bełchatów, natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów do wniesienia udziału własnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w 2024 roku mogą składać w terminie od 24-01-2024r. do 02-02-2024 roku wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (zgoda współwłaściciela oraz projekt budowlany na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego łącznie z przedmiarem robót). Jeśli na dzień składania wniosku Uczestnik Programu nie posiada projektu, to jest zobowiązany dostarczyć aktualny projekt, nie później niż 3 miesiące od złożenia ww. wniosku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bełchatów – ul. Kościuszki 13 (pok.55).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 44 635-26-45 wew. 44.
Starania o pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy podłączeń do systemu kanalizacyjnego mają na celu wspomóc Państwa jako właścicieli nieruchomości w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do pobrania:
czytaj dalej

Umowa na modernizację oświetlenia w Dobrzelowie podpisana

 • 19-01-2024
W ciągu najbliższego miesiąca zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne w Dobrzelowie, usytuowane wzdłuż drogi, prowadzącej do osiedla Parasolka. Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Andrzej Gryś i Jacek Gryś z firmy ELGOMET podpisali umowę na realizację tego zadania. Będzie ono polegało na modernizacji linii oświetleniowej w taki sposób, by istniejące wzdłuż tej drogi oświetlenie solarne, zostało zastąpione lampami typu LED.
Koszt tej inwestycji to nieco ponad 93 tys. zł.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 • 19-01-2024
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

LXIX Sesja Rady Gminy Bełchatów w czwartek, 25 stycznia 2024 roku

 • 19-01-2024
Już w najbliższy czwartek, 25 stycznia 2024 roku, odbędzie się posiedzenie LXIX Sesji Rady Gminy Bełchatów. Początek obrad o godz. 10, odbędą się one w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów.
Oto porządek sesji:
 
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXVII/2023.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Bełchatów na 2024 rok. R
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Mazury i utworzenia sołectwa Bugaj.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
 9. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
czytaj dalej

Postępowanie na realizację zamówienia

 • 05-01-2024
Postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu: "Konserwacja ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła pw. św. Rocha w Postękalicach".
Wszelkie niezbędne dane dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach.
czytaj dalej

Aplikacja Moje Odpady już działa

 • 05-01-2024
Mieszkańcy gminy Bełchatów mogą już korzystać z mobilnej aplikacji moje Odpady. Wystarczy ściągnąć ją na telefon, wpisać nazwę miejscowości, w której mieszkamy (wybieramy tylko miejscowość, bez określania ulicy i numeru telefonu), a dowiemy się, kiedy planowany jest odbiór odpadów i jakie to będą frakcje.
Opcje powiadomień można ustawić tak, by na dzień przed odbiorem odpadów, aplikacja nam o tym przypomniała. Znajdziemy tam też informacje o PSZOK w Zawadach (godziny otwarcia, położenie, rodzaj odpadów, które można tam pozostawić). Apka przypomni nam też o terminie płatności za wywóz śmieci, dzięki niej można będzie też uzbroić się w wiedzę na temat ich segregacji. A gdy potrząśniemy telefonem, na wyświetlaczu pojawią się wiadomości - nowinki ekologiczne.
Korzystanie z aplikacji jest oczywiście bezpłatne.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 • 04-01-2024
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bełchatów. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 39 Zawady.
Szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.
czytaj dalej

Nela, Maja, Oliwia i Aleksander - to imiona najczęściej nadawane dzieciom w 2023 roku

 • 03-01-2024
W 2023 roku na terenie Gminy Bełchatów przyszło na świat 82 dzieci, tyle samo było wśród nich dziewczynek, co chłopców - po 41.  Jakie imiona najczęściej wybierali dla nich rodzice?
Wśród dziewcząt najpopularniejsze były Nela, Maja i Oliwia - te imiona otrzymały po trzy nowonarodzone mieszkanki naszej gminy. Dwie dziewczynki otrzymały na imię Iga, były też dwie Hanny, Marceliny, Pole i Zuzanny. Mieliśmy też imiona, które pojawiają się rzadko np. Luna, Łucja czy Florentyna. W 2023 roku na terenie naszej gminy zamieszkały też Wiktoria, Ida, Emilia, Amelia, Luiza, Lena, Maria, Michalina, Zofia Barbara, Antonina, Alicja, Marika, Kornelia, Agata, Matylda, Aleksandra i Nikola. 
 
Imieniem najcześciej nadawanym chłopcom był Aleksander - otrzymało go 4 dzieci. Trzykrotnie nadawano imiona Tymon, Ignacy i Szymon. Mieliśmy też po dwóch Franciszków, Michałów, Leonów, Julianów, Mikołajów, Miłoszów, Stanisławów i Oliwierów. Chłopcom nadawano również imiona Jakub, Wojciech, Mateusz, Eryk, Konstantyn, Nikodem, Igor, Kordian, Teodor, Emil, Kornel i Antoni.
czytaj dalej

W 2023 roku liczba mieszkańców Gminy Bełchatów wzrosła o 164 osoby

 • 03-01-2024
Rok 2023 był kolejnym, w którym wzrosła liczba mieszkańców Gminy Bełchatów. W porównianiu do 2022 roku, jest nas więcej o 164 osoby. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2023 roku 12.489 osób z czego 6.236 to panowie, a 6.253 panie. W minionym roku zameldowało się u nas na pobyt stały 518 nowych mieszkańców (w tym 342 zameldowania spoza terenu gminy), podczas gdy 358 osób wymeldowało się.
 
O ile zatem saldo migracji nadal będziemy mieć wysokie (ze wstępnych obliczeń wynika, że wynosić będzie ono nieco ponad 13 promili), o tyle nadal ujemny pozostaje przyrost naturalny. W 2023 roku na terenie gminy urodziło się 82 dzieci, a odeszło 105 mieszkańców.
Jak rok do roku zmieniała się struktura liczby ludności w poszczególnych miejscowościach?  Najwięcej nowych mieszkańców, bo aż 23 mamy w Porębach. Drugi pod tym względem jest Kielchinów (przybyło 17 mieszkańców) oraz Korczew (przybyło15 mieszkańców). O 14 osób zwiększyła się liczba mieszkańców w takich miejscowościach jak Niedyszyna, Ławy czy Emilin. Jeśli natomiast sprawdzimy to w ujęciu procentowym, to liczba mieszkańców najbardziej, bo o ponad 46 procent wzrosła w niewielkich Zawałach. Tam na koniec 2022 toku było 8 mieszkańców, a na koniec 2023 roku - już 15.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 101