Aktualności

NOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ZAWADACH JUŻ DZIAŁA:

Zakończyła się przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach. Obiekt przeszedł już odbiory techniczne. Do rozbudowanej oczyszczalni podłączone są posesje zamieszkiwane w sumie przez prawie 180 osób, przy czym planowane są kolejne podłączenia.
- Dzięki tej inwestycji do sieci kanalizacyjnej będą mogły zostać podłączone kolejne posesje, a my możemy być spokojni o to, że nowoczesne urządzenia podołają zwiększonej ilości dostarczanych ścieków – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Wobec tego, że liczba domostw w tej części Gminy Bełchatów stale rośnie, inwestycja ta ma szczególne znaczenie – podkreśla wójt.
 
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano i zamontowano następujące urządzenia: zbiornik osadu nadmiernego, pompownię, studnię z sitem spiralnym, studnię rozprężną, pomieszczenie dmuchaw, studzienkę pomiarową, studzienkę wodomierzową, wodociąg. Teren został ogrodzony, wytyczono tam też drogi i chodniki, zamontowano rurociągi technologiczne i instalacje elektryczne.
 
Przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Bełchatów dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego. Wartość całkowita zadania to 724 tys. zł (netto), przy czym 270 tys. zł stanowi dotacja z Powiatu Bełchatowskiego, a 454 tys. zł to wkład własny Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022