Logo: BIP

Aktualności

Sołectwo na plus - nabór wniosków do 11 stycznia

 • 27-12-2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu grantowego "Sołectwo na plus" na 2024 rok. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania to 15 tys. zł, a czas na składanie wniosków jest do 11 stycznia 2024 roku.
Sołectwa mogą składać swoje wnioski na drukach, które (podobnie jak Regulamin naboru) dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024 .
Wypełnione druki należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).
czytaj dalej

Sesja budżetowa w czwartek, 28 grudnia 2023 roku

 • 22-12-2023
Już w najbliższy czwartek, 28 grudnia 2023 roku odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Bełchatów. Głównymi punktami obrad będą kwestie, dotyczące finansów: uchwalenie budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
Obrady rozpoczną się o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów. Prowadzone będą według następującego harmonogramu:
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, potwierdzenie kworum.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bełchatów na lata 2024-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bełchatów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bełchatów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2024 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 13. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 14. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII Sesji Rady Gminy Bełchatów dostępne jest w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Średni wóz ratowniczo - gaśniczy dla strażaków z Emilina

 • 22-12-2023
 Druhowie OSP Emilin przywitali swój średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAN. Nie jest on co prawda fabrycznie nowy - ma już 21 lat, za to jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a jego przebieg to tylko 30 tys. km. Pojazd jest uterenowiony, posiada napęd 4X4 i blokadę mostów. Pochodzi z zasobów straży pożarnej z Hamburga.
Zgodnie ze strazacką tradycją, podczas parady wóz przywitał się z Domiechowicami, Zalesną i Emilinem. Prowadziło go Volvo z OSP Łękawa. Przy okazji prezentacji nowego wozu dla OSP Emilin, nie zabrakło też prezentów - elementy, które pomogą w wyposażeniu nowego wozu, przywieźli prezesi OSP Niedyszyna i OSP Łękawa,
Zanim MAN z Emilina będzie mógł brać udział w akcjach gaśniczych, trzeba go będzie wyposażyć. Strażacy szacują, że skompletowanie wyposażenia zajmie im kilka miesięcy.
czytaj dalej

W Korczewie i Oleśniku nowe drogi oddane do użytku

 • 22-12-2023
W Korczewie zakończyła się przebudowa głównej drogi, prowadzącej przez tę miejscowość. Prace toczyły się na odcinku 1.665 metrów. Droga zyskała szerokość 5 metrów, ułożona została tam nowa nawierzchnia, powstały wzdłuż niej pobocza, droga jest też odwodniona i odpowiednio oznakowana.
- To była jedna z większych inwestycji, jakie realizowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Efekt spełnia nasze oczekiwania, myślę, że mieszkańcy też są zadowoleni - dodaje wójt.
 
Zakończyła się też przebudowa drogi w Oleśniku,biegnącej obok świetlico - kaplicy. Nowa nawierzchnia została ułożona na dwóch odcinkach, liczących w sumie 828 metrów. Całość zyskała też nową podbudowę, powstało tam nowe oznakowanie. Droga zyskała szerokość od 4 do 4,5 metrów.
Na tym nie koniec, bo w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace przy rozbudowie kolejnej drogi, tym razem na odcinku od ul. Brzozowej aż do drogi powiatowej w kierunku Rząsawy. Wykonawca zapowiada, że drogowcy rozpoczną swoje dziania w styczniu. Prace będą się toczyły na odcinku 2,5 km, zakończyć mają się do końca lipca 2024 roku.
czytaj dalej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

 • 22-12-2023
Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Bełchatów, życzymy zdrowych, pełnych miłości i uśmiechu Świąt Bożego Narodzenia, a Nowy Rok 2024 niech przyniesie nam wiele radosnych dni. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
czytaj dalej

Nowy chodnik w Myszakach już gotowy

 • 20-12-2023
Dokładnie 968 metrów długości ma chodnik, który powstał przy drodze powiatowej w Myszakach. Odbiór tej inwestycji już za nami.
- Jestem przekonany, że mieszkańcy z tego, jak to zadanie zostało wykonane, będą zadowoleni. Zależało nam na tym, żeby chodnik był wygodny i bezpieczny, a jednocześnie estetycznie wykonany - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, który wspólnie z sołtysem Myszaków Feliksem Frączkowskim oraz pracownikami Referatu Inwestycji uczestniczył w odbiorze tej inwestycji.
 
Jako, że droga ma status drogi powiatowej, na odbiór zaproszeni zostali również Wicestarosta Jacek Bakalarczyk oraz dyrektor PZD Adam Rogoziński. Przypomnijmy, że Gmina Bełchatów przejęła od powiatu drogę w Myszakach właśnie po to, by wybudować tam chodnik. Inwestycja kosztowała 700 tys. zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy. Na tym nie koniec.
- W przyszłym roku chcemy wykonać brakujący odcinek chodnika w tej miejscowości, aż do budowanej obwodnicy wschodniej - podkreśla Konrad Koc.
czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości na 2024 rok

 • 20-12-2023
Kalendarzyki, zgodnie z którymi odpady będą odpierane w poszczególnych miejscowościach, można pobrać w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Łódzkie Sp. z o.o.

Gmina Bełchatów informuje, że rusza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali
mieszkalnych położonych w Dobrzelowie w ramach inwestycji realizowanej
przez SIM Łódzkie Sp. z o.o.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 • 13-12-2023

INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina

 • 12-12-2023

Załączniki