Aktualności

Duże nakłady na infrastrukturę wodną zamiast Funduszu Sołeckiego:

Radni Gminy Bełchatów na nadzwyczajnej sesji podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu w budżecie na 2021 rok Funduszu Sołeckiego. O podjęcie takiej decyzji, apelował Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
- W naszej sytuacji konieczne są działania, które wzmocnią tę kruchą stabilność finansów gminy, którą udało nam się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy. Jednak o wiele ważniejszym argumentem, przemawiającym za zawieszeniem funduszu w kolejnym roku, jest konieczność przystąpienia wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska do budowy stacji uzdatniania wody na ujęciu w Parzniewicach – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Szacowany koszt takiej inwestycji to ok. 5,2 mln zł i jest ona absolutną koniecznością. - Bez budowy stacji ujęcie to zostanie po prostu zamknięte i znaczna część mieszkańców naszej gminy, korzystających z tego ujęcia zostanie po prostu bez wody – tłumaczył Wójt.
Jak zaznaczał, z ujęcia w Parzniewicach korzystają nie tylko mieszkańcy Gminy Bełchatów, ale również Gminy Wola Krzysztoporska i Gminy Kluki. Gmina Kluki nie wyraziła zgody na współfinansowanie budowy stacji uzdatniania wody, a w konsekwencji przestanie być współwłaścicielem ujęcia wody i sieci wodociągowej. A to z kolei będzie miało ten skutek, że znacznie wzrośnie cena wody dla odbiorców z terenu Gminy Kluki.
Jednocześnie oznacza to również, że ciężar finansowy tej inwestycji muszą wziąć na siebie Gmina Bełchatów i Gmina Wola Krzysztoporska.
- W tym roku wspólnie z gminą Wola Krzysztoporska chcemy przygotować dokumentację dla tej inwestycji, w przyszłym roku muszą ruszyć prace – mówi Konrad Koc. - Nawet przy założeniu, że uda się na to przedsięwzięcie uzyskać dotację, musimy zakładać, że każdy z samorządów będzie musiał wyłożyć nawet do 1,5 mln zł. Bez zawieszenia Funduszu Sołeckiego w żaden sposób nie uda nam się wygospodarować takiej sumy w budżecie. Tym bardziej, że budowa stacji to inwestycja, której jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie planowaliśmy. Są jednak takie kwestie, które mają priorytetowe znaczenie i zaopatrzenie mieszkańców w wodę do tych bezdyskusyjnych priorytetów właśnie należy  – podkreśla.   
Na Parzniewicach nie kończą się konieczne inwestycje w infrastrukturę wodociągową. Konieczna i pilna jest modernizacja ujęcia w Korczewie, trzeba zastanowić się nad przyszłością infrastruktury w Łękawie. - Jeśli zdecydujemy się na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2021 roku, po prostu nie będzie pieniędzy na inwestycje związane z siecią wodociągową – mówi Wójt.
Jak podkreśla Wójt Konrad Koc, zawieszenie funduszu nie oznacza, że sołectwa nie mogą liczyć na żadne inwestycje.
- W ważnych i potrzebnych sprawach nie pozostawimy sołectw w potrzebie – podkreślał Konrad Koc.
Radni zrzeszeni w Klubie „Wspólna Gmina” nie wzięli udziału w sesji. Sprzeciw wobec uchwały o niewyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego wyrazili w przesłanym oświadczeniu.
Obecni na sesji radni wskazywali, że kwestia zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest kluczowa i musi odsunąć na dalszy plan realizację takich zadań jak te, które można zakładać w związku z funduszem. W związku z tym jednogłośnie zagłosowali za niewyodrębnianiem Funduszu Sołeckiego w 2021 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022