Logo: BIP

Aktualności

Rusza nabór wniosków do Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów – edycja VI (etap II)

 • 24-01-2024
W trosce o poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszej gminy, w Urzędzie Gminy Bełchatów trwają przygotowania do opracowania projektu wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW),  dotyczącego realizacji Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów – edycja VI (etap II).
 
W ramach przedsięwzięcia można uzyskać dofinansowanie do budowy podłączeń kanalizacji sanitarnej:
1) w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przyłącze kanalizacyjne z środków pochodzących z WFOŚiGW w Łodzi.
2) w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia z środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów.”

Gmina Bełchatów przystąpi do realizacji programu jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.
Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW wykonawcę prac wybierze Gmina Bełchatów, natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów do wniesienia udziału własnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w 2024 roku mogą składać w terminie od 24-01-2024r. do 02-02-2024 roku wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (zgoda współwłaściciela oraz projekt budowlany na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego łącznie z przedmiarem robót). Jeśli na dzień składania wniosku Uczestnik Programu nie posiada projektu, to jest zobowiązany dostarczyć aktualny projekt, nie później niż 3 miesiące od złożenia ww. wniosku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bełchatów – ul. Kościuszki 13 (pok.55).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji tel. 44 635-26-45 wew. 44.
Starania o pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy podłączeń do systemu kanalizacyjnego mają na celu wspomóc Państwa jako właścicieli nieruchomości w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do pobrania:
czytaj dalej

Umowa na modernizację oświetlenia w Dobrzelowie podpisana

 • 19-01-2024
W ciągu najbliższego miesiąca zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne w Dobrzelowie, usytuowane wzdłuż drogi, prowadzącej do osiedla Parasolka. Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Andrzej Gryś i Jacek Gryś z firmy ELGOMET podpisali umowę na realizację tego zadania. Będzie ono polegało na modernizacji linii oświetleniowej w taki sposób, by istniejące wzdłuż tej drogi oświetlenie solarne, zostało zastąpione lampami typu LED.
Koszt tej inwestycji to nieco ponad 93 tys. zł.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 • 19-01-2024
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

LXIX Sesja Rady Gminy Bełchatów w czwartek, 25 stycznia 2024 roku

 • 19-01-2024
Już w najbliższy czwartek, 25 stycznia 2024 roku, odbędzie się posiedzenie LXIX Sesji Rady Gminy Bełchatów. Początek obrad o godz. 10, odbędą się one w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów.
Oto porządek sesji:
 
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXVII/2023.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Bełchatów na 2024 rok. R
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Mazury i utworzenia sołectwa Bugaj.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
 9. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
czytaj dalej

Postępowanie na realizację zamówienia

 • 05-01-2024
Postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu: "Konserwacja ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła pw. św. Rocha w Postękalicach".
Wszelkie niezbędne dane dotyczące postępowania znajdują się w załącznikach.
czytaj dalej

Aplikacja Moje Odpady już działa

 • 05-01-2024
Mieszkańcy gminy Bełchatów mogą już korzystać z mobilnej aplikacji moje Odpady. Wystarczy ściągnąć ją na telefon, wpisać nazwę miejscowości, w której mieszkamy (wybieramy tylko miejscowość, bez określania ulicy i numeru telefonu), a dowiemy się, kiedy planowany jest odbiór odpadów i jakie to będą frakcje.
Opcje powiadomień można ustawić tak, by na dzień przed odbiorem odpadów, aplikacja nam o tym przypomniała. Znajdziemy tam też informacje o PSZOK w Zawadach (godziny otwarcia, położenie, rodzaj odpadów, które można tam pozostawić). Apka przypomni nam też o terminie płatności za wywóz śmieci, dzięki niej można będzie też uzbroić się w wiedzę na temat ich segregacji. A gdy potrząśniemy telefonem, na wyświetlaczu pojawią się wiadomości - nowinki ekologiczne.
Korzystanie z aplikacji jest oczywiście bezpłatne.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

 • 04-01-2024
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Bełchatów. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie 39 Zawady.
Szczegółowy wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.
czytaj dalej

Nela, Maja, Oliwia i Aleksander - to imiona najczęściej nadawane dzieciom w 2023 roku

 • 03-01-2024
W 2023 roku na terenie Gminy Bełchatów przyszło na świat 82 dzieci, tyle samo było wśród nich dziewczynek, co chłopców - po 41.  Jakie imiona najczęściej wybierali dla nich rodzice?
Wśród dziewcząt najpopularniejsze były Nela, Maja i Oliwia - te imiona otrzymały po trzy nowonarodzone mieszkanki naszej gminy. Dwie dziewczynki otrzymały na imię Iga, były też dwie Hanny, Marceliny, Pole i Zuzanny. Mieliśmy też imiona, które pojawiają się rzadko np. Luna, Łucja czy Florentyna. W 2023 roku na terenie naszej gminy zamieszkały też Wiktoria, Ida, Emilia, Amelia, Luiza, Lena, Maria, Michalina, Zofia Barbara, Antonina, Alicja, Marika, Kornelia, Agata, Matylda, Aleksandra i Nikola. 
 
Imieniem najcześciej nadawanym chłopcom był Aleksander - otrzymało go 4 dzieci. Trzykrotnie nadawano imiona Tymon, Ignacy i Szymon. Mieliśmy też po dwóch Franciszków, Michałów, Leonów, Julianów, Mikołajów, Miłoszów, Stanisławów i Oliwierów. Chłopcom nadawano również imiona Jakub, Wojciech, Mateusz, Eryk, Konstantyn, Nikodem, Igor, Kordian, Teodor, Emil, Kornel i Antoni.
czytaj dalej

W 2023 roku liczba mieszkańców Gminy Bełchatów wzrosła o 164 osoby

 • 03-01-2024
Rok 2023 był kolejnym, w którym wzrosła liczba mieszkańców Gminy Bełchatów. W porównianiu do 2022 roku, jest nas więcej o 164 osoby. Liczba mieszkańców gminy na koniec 2023 roku 12.489 osób z czego 6.236 to panowie, a 6.253 panie. W minionym roku zameldowało się u nas na pobyt stały 518 nowych mieszkańców (w tym 342 zameldowania spoza terenu gminy), podczas gdy 358 osób wymeldowało się.
 
O ile zatem saldo migracji nadal będziemy mieć wysokie (ze wstępnych obliczeń wynika, że wynosić będzie ono nieco ponad 13 promili), o tyle nadal ujemny pozostaje przyrost naturalny. W 2023 roku na terenie gminy urodziło się 82 dzieci, a odeszło 105 mieszkańców.
Jak rok do roku zmieniała się struktura liczby ludności w poszczególnych miejscowościach?  Najwięcej nowych mieszkańców, bo aż 23 mamy w Porębach. Drugi pod tym względem jest Kielchinów (przybyło 17 mieszkańców) oraz Korczew (przybyło15 mieszkańców). O 14 osób zwiększyła się liczba mieszkańców w takich miejscowościach jak Niedyszyna, Ławy czy Emilin. Jeśli natomiast sprawdzimy to w ujęciu procentowym, to liczba mieszkańców najbardziej, bo o ponad 46 procent wzrosła w niewielkich Zawałach. Tam na koniec 2022 toku było 8 mieszkańców, a na koniec 2023 roku - już 15.
 
czytaj dalej

16 stycznia startuje nabór do kolejnej edycji gminnego programu OZE

 • 03-01-2024
We wtorek, 16 stycznia 2024 roku startuje nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach, położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja II rok 2024. Wnioski można będzie składać w pokoju nr 55 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 8 - 15.00 aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu, ale nie dłużej, niż do 30 czerwca 2024 roku*.
Na razie w budżecie na 2024 rok zabezpieczony został 1 mln zł, ale jak podkreśla Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów, w kolejnych miesiącach w miarę uwalniania się środków finansowych, pula ta będzie systematycznie zwiększana. 
 
W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (jedna osoba wchodzi z jednym wnioskiem). Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Dofinansowanie przyznawanebędzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.
Formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów www.ugbelchatow.com.pl w zakładce dotacja z budżetu gminy. Dostępne są też w Punkcie Informacyjnym w budynku Urzędu Gminy oraz w pokoju nr 55.
 
Dodatkowe informacje:
*Data 30-06-2024 jest ostatnim dniem udzielenia pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 31-12-2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

Informujemy również, że w roku 2024 zostanie przygotowany projekt nowego Regulaminu, w którym katalog kosztów zostanie rozszerzony o magazyny energii. W roku 2023 nie było możliwe przygotowanie nowego projektu Regulaminu z uwagi na to, iż przepisy regulujące pomoc de minimis zostały wprowadzone Rozporządzeniem Komisji dopiero w dniu 13-12-2023 r., natomiast wchodzą w życie dopiero od 01-01-2024 r.
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, tel. 44 635-26-45 wew. 44.
 
Zasady dotacji:
 • Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania do źródła grzewczego (wymienionego w § 1 pkt. 1-5 Regulaminu) jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła w budynku objętym zgłoszeniem, zasilanego paliwami stałymi jeśli nie spełnia 5 klasy - normy PN-EN 303-5:2012.
 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Bełchatów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.
 • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Bełchatów na dzień złożenia wniosku.
 • Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada danego roku (tj. do dnia 15-11-2024 r. należy  złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z załącznikami).
Dotację gminy można łączyć z Programem „CZYSTE POWIETRZE” z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Przed przystąpieniem do procedury uzyskania dofinansowania należy zapoznać się z poniższą uchwałą:
 
Zgodnie z Regulaminem dofinansowaniu podlegają:
 1.  pomp ciepła dwufunkcyjnych CWU i CO;
 2. kotłów grzewczych na gaz, w tym na gaz z sieci;
 3. kotłów grzewczych na biomasę, w tym pellet;
 4. ogrzewanie elektryczne;
 5. kocioł zgazowujący drewno;
 6. mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 7. kolektorów słonecznych/pomp cwu.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona wnioskodawcom, którzy są zameldowani/mają siedzibę na terenie Gminy Bełchatów na dzień zawarcia z Gminą Bełchatów umowy o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, iż wnioskodawca, który jest w trakcie rozpoczętej budowy nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania, obowiązek zameldowania na terenie Gminy Bełchatów jest zobowiązany dokonać najpóźniej do 31 grudnia roku następnego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie) oraz dysponują tytułem prawnym do nieruchomości lub jej części (wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, zarządu). Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy i być oddany do użytkowania najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.
 
Procedura otrzymania dofinansowania
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie
Zainteresowany podmiot składa WNIOSEK O DOFINANSOWANIE akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia. We wniosku zaznacza rodzaj planowanego urządzenia. Wniosek podlega weryfikacji.
2. Wybór instalacji oraz znalezienie wykonawcy
Gmina nie narzuca Beneficjentom wyboru konkretnych firm i rozwiązań.
3. Zawarcie umowy z Gminą Bełchatów
Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku wraz z załącznikami po weryfikacji zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Ostateczny termin na zawarcie umowy upływa 30-06-2024 r. Od dnia podpisania umowy z Gminą Bełchatów można montować urządzenie oraz dokonywać rozliczenia z wykonawcą.
4. Realizacja inwestycji i rozliczenie zadania
Gmina Bełchatów wypłaca dofinansowanie po realizacji zadania na podstawie poprawnie złożonego wniosku o płatność oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania wraz z kserokopią faktury/rachunku.
UWAGA
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:
1) Rozpoczęcie – po dacie zawarcia umowy dotacji
2) Zakończenie – nie później niż do 15 listopada 2024r.
Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę złożenia przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.
Niezbędne dokumenty:
1. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bełchatów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Bełchatów – edycja II;
2. Oświadczenie współwłaścicieli – wzór poglądowy;
3. Zgoda właściciela – wzór poglądowy;
4. Pełnomocnictwo – wzór poglądowy;
5. Wniosek o wypłatę dotacji;
6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
czytaj dalej