Logo: BIP

Aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁCHATÓW:

Trwa nabór do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Będzie on realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację „Poranek”.
 
W ramach tego Programu pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1.402 zł, w przypadku rodzin to 1.056 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
 
Osoby i rodziny, które kwalifikują się do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą do piątku, 4 grudnia 2020 roku, zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, by wypełnić skierowanie oraz złożyć oświadczenie o dochodach. Te dokumenty będą uprawniały do otrzymania żywności.
 
Druki wymaganych dokumentów można pobrać przy wejściu do pokoju nr 10. Wypełnione formularze (wraz z załączonym numerem swojego telefonu) należy umieścić w skrzynce podawczej, która znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy Bełchatów.
 
Osoby, które przebywają na kwarantannie oraz chorują na COVID-19, proszone są o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem w celu wypełnienia skierowania.
Dystrybucją produktów żywnościowych zajmuje się Fundacja „Poranek”.
 
Szczegółowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, pokój 10 w godz. 7.30-15.30
(wtorek w godz. 7.30-17.00), tel. 44 632 42 01, 515 776 507.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022