Logo: BIP

Aktualności

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Bełchatów odwołuje: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej pod adresem Zawady 41, 97-400 Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o n ewid. 167/2, o powierzchni 0,2143 ha, obręb 39 Zawady, gmina Bełchatów, wyznaczony na dzień 17 lutego 2021 roku na godz. 10:00. 
Powodem odwołania przetargu absencja chorobowa komisji przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia nr 149/2019 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 11 października 2019 roku. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Dokument źródłowy do pobrania w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022