Logo: BIP

Aktualności

Płatności i faktury za wodę od 15 stycznia

 • 29-12-2023
Informujemy, iż w dniach od 03.01.2024r. do 12.01.2024r., ze względu na zamknięcie roku w księgowości Urzędu, w kasie Urzędu Gminy Bełchatów nie będą przyjmowane płatności za wodę oraz nie będą wystawiane faktury za wodę.
Zgłoszenia stanów liczników wody prosimy dokonywać od dnia 15.01.2024 r
czytaj dalej

Urząd nieczynny we wtorek, 2 stycznia 2024 roku

 • 29-12-2023
Informujemy, że we wtorek, 2 stycznia 2024 roku, Urząd Gminy Bełchatów będzie nieczynny.
Zgodnie z z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów ten dodatkowy dzień wolny od pracy przysługiwał będzie w zamian za przypadający w sobotę dzień świąteczny 6 stycznia 2024 roku.
czytaj dalej

Rekordowy budżet na 2024 rok

 • 28-12-2023
Rekordowe, bo wynoszące niemal 75 mln zł wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy Bełchatów na 2024 rok. To nieco ponad 40 procent ogółu gminnych wydatków na przyszły rok, które wyniosą prawie 186,5 mln zł przy dochodach, zaplanowanych na poziomie 153,5 mln zł. Po raz pierwszy w roku Gmina Bełchatów będzie też płatnikiem tzw. janosikowego – w 2024 roku z tego tytułu odprowadzimy do budżetu państwa niemal 11,5 mln zł. Jednocześnie 15 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie samorządów z terenu powiatu bełchatowskiego, a 1 mln zł na wsparcie dla bełchatowskiego szpitala.
Po burzliwej dyskusji radni 13 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli założenia budżetu Gminy Bełchatów na 2024 rok. Wcześniej jednogłośnie została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 
- Każdy z radnych ma swoje pomysły, stąd taka ożywiona dyskusja, która doprowadziła do akceptacji budżetu – mówi Krzysztof Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. - Budżetu rekordowego, bo rekordowa jest w nim kwota, przeznaczona ina inwestycje. Ale trzeba podkreślić, że przy tak wielu inwestycjach są w nim jednocześnie zabezpieczone wszystkie najistotniejsze kwestie, których mieszkańcy oczekują – dodaje.  
 
Z kolei Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, podkreśla, że jest to budżet bezpieczny, gwarantujący stabilizację finansową, ale też bardzo ambitny i realizujący potrzeby mieszkańców.  – Bardzo mocno stawiamy na inwestycje, ale też zabezpieczamy te benefity, z których mieszkańcy mogli korzystać w ubiegłym roku. Mam na myśli dopłaty do odbioru odpadów komunalnych, bezpłatny transport, czy trzeci etap gminnego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła – zaznacza Konrad Koc.
 
W jakich dziedzinach inwestycji będzie najwięcej? Znakomita część niemal 75 mln zł, zabezpieczonych na wydatki majątkowe, zostanie przeznaczona na przebudowy i remonty dróg oraz rozbudowę systemów wodno – kanalizacyjnych. W decydującą fazę wkroczą też prace przy przebudowie i rozbudowie ZSP w Domiechowicach, a w Janowie ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę szkoły.
Największą inwestycją drogową, która ma być realizowana w 2024 roku, będzie przebudowa drogi powiatowej od Emilina przez Domiechowice w stronę Bełchatowa. W tym roku planuje się realizację pierwszego etapu tego przedsięwzięcia, drugi etap w przyszłym roku. Wydatki, szacowane na 2024 rok to 9 mln zł, a w kolejnym roku 8,5 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że są to wartości kosztorysowe, bo przetarg na tę ogromną inwestycję dopiero jest przed nami.
W 2024 roku przebudowana zostanie również droga w Oleśniku. Chodzi o odcinki od Poręb aż do drogi powiatowej w kierunku Rząsawy. Projekt jest już gotowy, drogowcy do pracy mają się zabrać w styczniu.
W fazę realizacji wejdzie budowa kanalizacji we wschodniej części Kałdun, a następnie rozbudowa i przebudowa drogi Kałduny – Dobrzelów. W 2024 roku na budowę kanalizacji przeznaczone zostanie 2,1 mln zł (w 2025 roku kolejne 2 mln zł), a na przebudowę drogi 3 mln zł (w 2025 roku kolejne 2,790 mln zł). Z kolei 5 mln zł zaplanowano w tym roku na budowę kanalizacji w Porębach.
Wracając do zadań, związanych z budową dróg – w 2024 roku przebudowana zostanie droga w Wielopolu (od skrzyżowania z DK 74 w stronę skrzyżowania z drogą prowadzącą do Niedyszyny). Na to zadanie zaplanowano w przyszłorocznym budżecie ponad 2,3 mln zł. Z kolei na 3,7  mln zł szacuje się koszty przebudowy drogi do Parasolki, która również zaplanowana jest na 2024 rok. Kontynuowane będą prace, związane z przebudową drogi powiatowej w Zawadowie (chodzi o budowę chodnika). Powstaną też nowe drogi betonowe – w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono na ich budowę 2 mln zł. W 2024 roku gotowe będą dokumentacje na przebudowy kolejnych dróg, które będzie można budować w następnych latach, chodzi m.in. o drogi w Zawadach, Zdzieszulicach Górnych, Postękalicach, Adamowie, Woli Kruszyńskiej czy Zalesnej. Kolejne projekty będą też tworzone dla dróg betonowych.
Rok 2024 upłynie też pod znakiem przebudowy i rozbudowy ZSP w Domiechowicach. W przyszłym roku na ten cel zabezpieczono prawie 8,3 mln zł, prace zakończą się w 2025 roku. W szkole w Kurnosie powstanie też zaplecze sportowe (specjalna salka dla ciężarowców), przygotowywane będą też przebudowy kolejnych szkół. W tym roku rozpisany też zostanie przetarg na przebudowę ZSP w Janowie.
Jeśli chodzi o budynki gminne, to w 2024 roku ukończone zostaną przebudowy OSP w Podwodach oraz OSP Kurnos Drugi. Niemal 800 tys. zł zabezpieczono również na modernizację budynku w Zdzieszulicach Górnych. Przygotowana zostanie również dokumentacja na przebudowę świetlicy w Zawadach.
W 2024 roku kontynuowane będą prace przy budowie kompleksu sportowego w Oleśniku, roboty ruszyć mają również przy budowie obiektu w Emilinie. Rozbudowy doczeka się też kompleks sportowy w Kałdunach. W kolejnych miejscowościach zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne, kontynuowane będą prace związane z modernizacją ujęć w Ławach i Hucie.
Mieszkańcy będą mogli liczyć na trzecią edycje gminnego programu wymiany źródeł ciepła. W 2024 roku na ten cel została zabezpieczona kwota 1 mln zł, a kolejna transza środków na ten cel ma zostać uwolniona na wczesną wiosną.
- W miarę uwalniania się środków, będziemy wprowadzać kolejne zadania do budżetu – deklaruje Konrad Koc.
czytaj dalej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu nieruchomości przez Gminę Bełchatów

 • 28-12-2023
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • 27-12-2023

W czwartek, 28 grudnia po dowód osobisty tylko do godz. 12!

 • 27-12-2023
Ze względu na zaplanowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przerwę w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych uprzejmie informujemy, że w dniu 28.12.2023 roku (czwartek) składanie wniosków o nowy dowód osobisty możliwe będzie tylko do godz. 12:00. Natomiast składanie wniosków o dowód dla dziecka lub podopiecznego będzie możliwe tylko do godz. 9.
czytaj dalej

Sołectwo na plus - nabór wniosków do 11 stycznia

 • 27-12-2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu grantowego "Sołectwo na plus" na 2024 rok. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania to 15 tys. zł, a czas na składanie wniosków jest do 11 stycznia 2024 roku.
Sołectwa mogą składać swoje wnioski na drukach, które (podobnie jak Regulamin naboru) dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024 .
Wypełnione druki należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).
czytaj dalej

Sesja budżetowa w czwartek, 28 grudnia 2023 roku

 • 22-12-2023
Już w najbliższy czwartek, 28 grudnia 2023 roku odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Bełchatów. Głównymi punktami obrad będą kwestie, dotyczące finansów: uchwalenie budżetu na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
Obrady rozpoczną się o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów. Prowadzone będą według następującego harmonogramu:
 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, potwierdzenie kworum.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bełchatów na lata 2024-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bełchatów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Bełchatów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2024 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Bełchatów na rok 2024.
 13. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
 14. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII Sesji Rady Gminy Bełchatów dostępne jest w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Średni wóz ratowniczo - gaśniczy dla strażaków z Emilina

 • 22-12-2023
 Druhowie OSP Emilin przywitali swój średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAN. Nie jest on co prawda fabrycznie nowy - ma już 21 lat, za to jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a jego przebieg to tylko 30 tys. km. Pojazd jest uterenowiony, posiada napęd 4X4 i blokadę mostów. Pochodzi z zasobów straży pożarnej z Hamburga.
Zgodnie ze strazacką tradycją, podczas parady wóz przywitał się z Domiechowicami, Zalesną i Emilinem. Prowadziło go Volvo z OSP Łękawa. Przy okazji prezentacji nowego wozu dla OSP Emilin, nie zabrakło też prezentów - elementy, które pomogą w wyposażeniu nowego wozu, przywieźli prezesi OSP Niedyszyna i OSP Łękawa,
Zanim MAN z Emilina będzie mógł brać udział w akcjach gaśniczych, trzeba go będzie wyposażyć. Strażacy szacują, że skompletowanie wyposażenia zajmie im kilka miesięcy.
czytaj dalej

W Korczewie i Oleśniku nowe drogi oddane do użytku

 • 22-12-2023
W Korczewie zakończyła się przebudowa głównej drogi, prowadzącej przez tę miejscowość. Prace toczyły się na odcinku 1.665 metrów. Droga zyskała szerokość 5 metrów, ułożona została tam nowa nawierzchnia, powstały wzdłuż niej pobocza, droga jest też odwodniona i odpowiednio oznakowana.
- To była jedna z większych inwestycji, jakie realizowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Efekt spełnia nasze oczekiwania, myślę, że mieszkańcy też są zadowoleni - dodaje wójt.
 
Zakończyła się też przebudowa drogi w Oleśniku,biegnącej obok świetlico - kaplicy. Nowa nawierzchnia została ułożona na dwóch odcinkach, liczących w sumie 828 metrów. Całość zyskała też nową podbudowę, powstało tam nowe oznakowanie. Droga zyskała szerokość od 4 do 4,5 metrów.
Na tym nie koniec, bo w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace przy rozbudowie kolejnej drogi, tym razem na odcinku od ul. Brzozowej aż do drogi powiatowej w kierunku Rząsawy. Wykonawca zapowiada, że drogowcy rozpoczną swoje dziania w styczniu. Prace będą się toczyły na odcinku 2,5 km, zakończyć mają się do końca lipca 2024 roku.
czytaj dalej