Logo: BIP

Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie.
czytaj dalej

Wywieś flagę w dniu Święta Chrztu Polski:

W środę, 14 kwietnia, obchodzimy Święto Chrztu Polski. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 
Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci. Namawiamy Mieszkańców Gminy Bełchatów, by zechcieli uczcić ten dzień poprzez wywieszenie flag na swoich domach.
czytaj dalej

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne:

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
czytaj dalej

PARY MAŁŻEŃSKIE ŚWIĘTOWAŁY ZŁOTE GODY:

Dwie pary małżeńskie z terenu Gminy Bełchatów obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa. Państwo Jadwiga i Jan Ambrozik z Księżego Młyna oraz Jadwiga i Stanisław Bruchajzer z Oleśnika odebrali z rąk Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane im przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. Podczas uroczystości, którą zorganizowano specjalnie dla uczczenia ich jubileuszu, nie zabrakło też najlepszych życzeń, prezentów, czy odśpiewanego wspólnie „sto lat”.
- Jesteście Państwo dowodem na to, że prawdziwa miłość jest na dobre i złe, że zwycięża wszelkie przeciwności losu. Dziękuję dziś Wam za to, że jesteście razem – dziękował jubilatom Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Jubilaci zdradzili też receptę na to, jak stworzyć długoletni, udany związek. Ich zdaniem najważniejsza jest miłość, wzajemne zaufanie i szacunek.
czytaj dalej

DODATKOWE 1,2 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE BEŁCHATÓW:

Aż 1.181.346 zł otrzyma Gmina Bełchatów w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli puli, którą na wsparcie samorządów lokalnych przeznaczył rząd w ramach Tarczy dla Samorządów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, a wydatkowane mogą być do końca 2022 roku. W sumie samorządy powiatu bełchatowskiego otrzymały w ramach Funduszu ponad 13 mln zł.
Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie stanowił część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. Kwoty, jakie otrzymały poszczególne gminy, były obliczane algorytmu, w którym pod uwagę brano m.in. wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowanych przez dany samorząd na 2020 rok. Jak wygląda podział środków między samorządy powiatu bełchatowskiego? ?
 
✅ Gmina Bełchatów - 1.181.346 zł
✅ Miasto Bełchatów - 3.876.858 zł
✅ Gmina Kleszczów - 2.179.001 zł
✅ Gmina Szczerców - 1.587.775 zł
✅ Gmina Zelów - 771.331 zł
✅ Gmina Kluki - 719.245 zł
✅ Gmina Drużbice - 686.690 zł
✅ Gmina Rusiec 500.000 zł
✅ Powiat Bełchatowski 2.001.566 zł
Od sierpnia samorządy będą mogły składać do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski, o przyznanie im pięniędzy w ramach Funduszu. Od września środki mają trafiać do gmin. Jak informowała wczoraj minister Jadwiga Emilewicz, pieniądze te będą na odrębnym rachunku i będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku.
-To wsparcie ze strony rządu jest dla nas niezwykle istotne - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować tak potrzebne w Gminie Bełchatów inwestycje. Gdy otrzymamy szczegółowy regulamin, który określi zakres działań, na które możemy przeznaczyć sumę z Funduszu, zaplanujemy działania, które będziemy realizować - dodaje.
 
czytaj dalej

MIESZKAŃCY ZDZIESZULIC GÓRNYCH, DOBIECINA, MAZUR ORAZ PORĘB MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ:

Zdzieszulice Górne, Dobiecin, Mazury oraz Poręby (etap I). To dla tych miejscowości Polska Spółka Gazownicza chce przygotować projekt gazociągu, by następnie wybudować tam sieć. Warunek jest jeden: jak największa liczba nieruchomości, które będą chciały przyłączyć się do gazociągu.
 
- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami łódzkiego oddziału PSG – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - Przedsiębiorstwo przeprowadziło analizy ekonomiczne i techniczne dla kilku wariantów sieci biegnących przez teren naszej gminy. Obecnie jest zgoda na projektowanie sieci dla czterech miejscowości: Zdzieszulic Górnych, Dobiecina, Mazur oraz części Poręb. Przy tym bardzo ważne będzie zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci. Jeśli okaże się ono niewielkie, dla PSG inwestycja może się okazać nieopłacalna. Dlatego apeluję do mieszkańców tych miejscowości, którzy korzystaniem z gazu sieciowego byliby zainteresowani, o niezwłoczne składanie wypełnionych wniosków – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.
 
czytaj dalej

INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Bełchatów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – zwaną dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 26.06.2020 - 02.07.2020:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

ÓSMOKLASIŚCI PISZĄ EGZAMIN:

Uczniowie ósmych klas w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów, rozpoczęli dziś egzaminy. Przez trzy kolejne dni zmierzą się z wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego.
W sumie w sześciu szkołach prowadzonych przez Gminę, do egzaminu przystąpiło 86 uczniów. Najwięcej, bo 21, egzamin zdaje w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie. W Domiechowicach jest 18 ósmoklasistów, w Łekawie – 15, w Janowie – 13, w Kurnosie Drugim – 11, a w Dobiecinie 8.
Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów odbywają się w czerwcu, choć pierwotnie uczniowie sprawdziany mieli pisać w kwietniu. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa. W związku z pandemią uczniowie przystępują do egzaminu z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
czytaj dalej

PSZOK NIECZYNNY:

URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
 
INFORMUJE, IŻ W DNIU
 
18.06.2020 r. (CZWARTEK)  
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
W ZAWADACH BĘDZIE NIECZYNNY.
 
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY
czytaj dalej
1 2 3 4 5