Logo: BIP

Aktualności

INFORMACJA - WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD:

INFORMACJA
W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Bełchatów informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do Urzędu Gminy Bełchatów w terminie do 10.07.2018 r.
Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Bełchatów zagrożenie suszą rolniczą jest notowane wśród upraw: zboża ozime i zboża jare oraz krzewy owocowe na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
Powyższe oznacza, że szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znajdują się jeszcze na polu i tylko na glebach I kategorii, co odpowiada głównie VI i V klasie bonitacyjnej gleb.
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów: www.ugbelchatow.pl oraz w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 32) oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce Gospodarka/Rolnictwo/Szkody w gospodarstwach rolnych.
Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk złożonego w ARiMR  wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 32) - nr telefonu 44 632-65-68, wew. 31.
                                
Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:
- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,
- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,
- kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 rok.
czytaj dalej

INFORMACJA O NABORZE:

Dotacje na realizację budowy podłączeń budynków do zbiorczego sysemu kanalizacyjnego w roku 2018.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII - LIPIEC:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

PSZOK - KOMUNIKAT:

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
Informujemy, iż w dniu 28.06.2018 r. (czwartek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawadach będzie nieczynny.
czytaj dalej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW:

Komunikat Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.06.2018 r. skierowany do mieszkańców Gminy Bełchatów.
Szczegóły dostępne w załączniku.
czytaj dalej

NABÓR KANDYDATA NA OPIEKUNA PRAWNEGO:

Wójt Gminy Bełchatów prowadzi nabór kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Szczegóły naboru dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN NIEZWIĄZKOWYCH:

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Bełchatów Drużyn Niezwiązkowych, który rozegrany zostanie 8.07.2018 r. na boisku w Emilinie.
czytaj dalej

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełchatów.
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku
czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZMIANA TERMINU PRZETARGU:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej właśność Gminy Bełchatów. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
 
UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu przetargu.
czytaj dalej

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII:

PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z wymienionych stacji transformatorowych.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej