Logo: BIP

Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY:

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 7:

PRZYGOTOWUJĄ PRZEBUDOWĘ DROGI W POSTĘKALICACH:

Gmina Bełchatów przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej 101156 E w Postękalicach. To odcinek, biegnący obok strażnicy OSP i dalej w stronę Zwierzchowa. Zgodnie z założeniami roboty miałby objąć odcinek o długości ok. 1,2 km (zaznaczony na mapce). Jezdnia ma mieć szerokość 5 metrów (z poszerzeniem na łuku), pobocza zaś szerokość 0,7 metra. Na części tego odcinka powstaną chodniki. Zaplanowano też budowę zjazdów do posesji . Na razie zlecono przygotowanie projektu dla tej inwestycji. Dokumentacja będzie gotowa w tym roku.
 
- Już wiadomo, że będzie to dosyć kosztowna inwestycja, ponieważ teraz na tym odcinku nie ma właściwie żadnej podbudowy – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - W przyszłym roku chcemy na tę właśnie inwestycję pozyskać dotację z Funduszu Dróg Samorządowych – dodaje.
Prace związane z przebudową uda się być może rozpocząć jeszcze pod koniec 2021 roku. Zakończenie planuje się na 2022 rok.
 
czytaj dalej

SKORZYSTAJ Z REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH:

Rejestr Danych Kontaktowych to stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji baza danych, dzięki której wizyty w urzędzie można ograniczyć do minimum, a urzędnik skontaktuje się z nami mailowo albo telefonicznie.
RDK gromadzi następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • numer telefonu
  • adres e-mail
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). Rejestr pozwoli urzędnikom na szybsze przekazanie informacji np. o tym że czekają na nas dokumenty gotowe do odbioru, albo że należy uzupełnić jakieś informacje czy też że wniosek w danej sprawie został rozpatrzony.
Dane do rejestru można przekazać na dwa sposoby: w dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca zameldowania lub przez internet za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Więcej informacji znajdziecie na https://bit.ly/3ewnpmO .
 
czytaj dalej

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "MOJA WODA":

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”.
 
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie danej nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej,rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice,place itp.).
czytaj dalej

TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY GMINY BEŁCHATÓW:

6447 mieszkańców Gminy Bełchatów zagłosowało w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionych do głosowania było 9185 mieszkańców. To oznacza, że frekwencja wyborcza na terenie Gminy wyniosła 70,28 procent.
 
 
czytaj dalej

KOŃCZY SIĘ CZAS NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NA "MODERNIZACJĘ W OBSZARZE D" I "RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW":

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.
Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować.
Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.
Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.
czytaj dalej

MATERIAŁ SIEWNY 2020: FINAŁ NABORU WNIOSKÓW:

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.
Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.
 
czytaj dalej

"HIPOTERAPIA TO NIE REKREACJA" - PRZEKONUJE STRAPATE RANCZO:

Strapate Ranczo, działające w Korczewie, od 2019 roku prowadzi kampanię informacyjną „Hipoterapia to nie rekreacja!". Akcja ma charakter ogólnopolski, a od 2020 roku projekt „Psychoterapia z udziałem koni to nie rekreacja!" w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspiera Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
Psychoterapia z udziałem koni to jeden z obszarów hipoterapii, wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub cierpiącymi na różnego typu zaburzenia.
 
- To dziedzina bardzo delikatna i pacjenta, który w bierze w tego typu terapii udział, bardzo łatwo jest skrzywdzić. Dlatego tak ważne są kwalifikacje i doświadczenie specjalisty, który zajęcia tego typu prowadzi – mówi Stanisława Tilesova- Rychlewska, prezes i terapeutka ośrodka Strapate Ranczo. - Chcemy uczulić osoby, które korzystają lub będą korzystać z takich zajęć, by starannie sprawdzały kwalifikacje i uprawnienia osób, które je poprowadzą. Hipoterapia to nie rekreacja i chcemy to przekonanie utrwalić – dodaje.
 
Terapeutka podkreśla, że psychoterapia z udziałem koni to wysokospecjalistyczna praca. Jeśli są wskazania do jej przeprowadzenia, zwykła rekreacja nie może jej zastąpić.
- Owszem, metody relaksacyjne są także jak najbardziej elementem psychoterapii i w ramach rekreacji może nastąpić tzw. wtórny, niezamierzony, spontaniczny efekt psychoterapeutyczny lub forma autoterapii – przyznaje Stanisława Tilesowa.- Rychlewska. - Jednak psychoterapii jako fachowej metody niezbędnej by pomóc potrzebującym, nie można niczym zastąpić jeżeli trafi się na odpowiedniego specjalistę.
 
Prezes Strapatego Rancza doskonale zdaje sobie przy tym sprawę, że znajdą się osoby, które postawią jej zarzut, iż kampania informacyjna realizowana przez jej ośrodek ma na celu autopromocję i przeciągnięcie potencjalnych pacjentów z innych tego typu placówek.
 
- Nie chodzi nam o to. Nasze Strapate Ranczo ma listę oczekujących na terapię, nie jesteśmy w stanie „od ręki” przyjmować nowych podopiecznych – tłumaczy Tilesowa.- Rychlewska. - Nie chodzi o nagonkę czy zdobywanie nowych podopiecznych dla naszego ośrodka. Nam zależy na tym, żeby w skali ogólnopolskiej podnieść świadomość na temat roli hipoterapii. Jesteśmy organizacją, która od początku swojego istnienia walczy o dobro podopiecznych, o podnoszenie kwalifikacji specjalistów przez stosowanie nowoczesnych, czy wręcz rewolucyjnych w skali ogólnopolskiej, metod. Chcemy uczulić odbiorców zajęć oraz specjalistów wysyłających pacjentów na takie terapie do ośrodków bez kwalifikacji. Chcemy też na ten problem zwrócić uwagę urzędników. Poziom wiedzy w tym zakresie jest niepokojąco niski, wręcz znikomy. A przecież specjaliści czy urzędnicy związani z resortem służby zdrowia powinni wiedzieć, czym się kierować przy proponowaniu pacjentom hipoterapii! - wskazuje Stanisława Tilesowa – Rychlewska. - Chcemy ludzi uczulić na ten problem. Nie warto ryzykować, trzeba dobrze sprawdzić, do kogo zwracamy się o pomoc. Niestety, niejednokrotnie trafiają do nas pacjenci poszkodowani taką „pseudoterapią”. Dlatego nie chcemy i nie możemy siedzieć cicho – podkreśla.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O DRUGIM USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących:
- działkę o nr ewid. 201/1, obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów
- działkę o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23