Logo: BIP

Aktualności

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

Trwa naprawa drogi Łękawa – Słok:

Trwają prace związane z naprawą odcinka Łekawa - Słok. To drugi etap prac związanych z przywracaniem przejezdności na tej drodze, która od ubiegłego roku ma status drogi gminnej.
Na najbardziej zdegradowany odcinku liczącym kilkaset metrów, najpierw została zdjęta dotychczasowa nawierzchnia. Trwa układanie na niej kruszywa. Na nim zostanie następnie ułożona warstwa destruktu wysokiej jakości, pozyskanego przez Gminę Bełchatów od Zarządu Województwa Łódzkiego.
Warstwa destruktu zostanie z kolei zalana emulsją z wykorzystaniem remontera. Nawierzchnia, która w ten sposób powstanie, będzie trwała i zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd wszystkim użytkownikom tej drogi, tak kierowcom, jak i rowerzystom.
Pracami związanymi z naprawą drogi Łękawa - Słok zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów.
- Chciałbym bardzo podziękować za merytoryczne doradztwo i wsparcie sprzętowe, których przy okazji tej inwestycji udzielił nam pan Arkadiusz Kęsy, członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. - W tym przypadku doradził nam kilka takich rozwiązań, które na pewno przełożą się na większą trwałość powstającej nawierzchni - podkreśla Konrad Koc.
Prace na drodze Łękawa - Słok będą prowadzone jeszcze przez kilka najbliższych dni. Jeśli pogoda nie spłata drogowcom psikusa, nowa nawierzchnia powinna być gotowa pod koniec przyszłego tygodnia.
 
czytaj dalej

POCHWAL SIĘ SWOIMI PRODUKTAMI NA ŁÓDZKIM E-BAZARKU:

Jesteś producentem nabiału, miodu, warzyw, zbóż, kwiatów? Hodujesz zwierzęta albo zajmujesz się produkcją mięs lub wędlin? Pochwal się swoimi produktami na Łódzkim e-bazarku. To platforma stworzona przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, na której lokalni producenci rolni mogą pokazać co i za ile oferują.
Publikowanie ogłoszeń jest darmowe, a ich dodawanie banalnie proste (na stronie znajduje się także filmik z instrukcją, jak dodać swój produkt).
Łódzki e-bazarek będzie też bezcenny dla tych, którzy chcą zaopatrywać się w produkty lokalnych producentów. Na stronie można tam znaleźć kontakty do lokalnych sprzedawców/producentów branży rolniczej, a także krótką charakterystykę oferowanych produktów oraz dane kontaktowe sprzedawców/producentów.
Aby zapoznać się z ofertą wystarczy wejść na stronę https://www.lodzkiebazarek.pl.
 
czytaj dalej

TRWAJĄ PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM NOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ W ŁAWACH:

Trwają już prace związane z opracowaniem projektu zbiornika retencyjnego na wodę pitną, który w tym roku zostanie wybudowany na terenie ujęcia wody w Ławach. Bełchatowska firma Rebud, która wygrała przetarg na tę inwestycję na przygotowanie projektu ma czas do 28 sierpnia. Następnie zajmie się budową zbiornika o pojemności 100 metrów sześciennych. Całe zadanie ma być gotowe do końca października tego roku.
Inwestycja będzie kosztować 281.670 zł. Gmina Bełchatów na jej realizację zdobyła dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wys. 120 tys. zł oraz dofinansowanie z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w wys. 142.396 zł.
 
Oddanie do użytku nowego zbiornika w Ławach ma poprawić zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców gminy korzystających z tego ujęcia. To pierwsza z planowanych przez samorząd inwestycji, związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjną. W przyszłym roku zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w Zawadach (również przy wsparciu z PROW 2014-2020).
- Rozważamy również odwiert kolejnej studni głębinowej w Ławach. Ponadto zleciliśmy już przygotowanie dokumentacji dla przebudowy dwóch newralgicznych odcinków sieci wodociągowej – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
czytaj dalej

OD LIPCA RUSZA PROGRAM "MOJA WODA":

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w lipcu rozpocznie nabór wniosków do programu „Moja woda”. W jego ramach można będzie otrzymać do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
 
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 roku wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
 
czytaj dalej

GMINA BEŁCHATÓW SFINANSUJE DODATKOWE POLICYJNE PATROLE:

Kwota 3 tys. zł, pochodząca z budżetu Gminy Bełchatów, trafi na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych policyjnych patroli na terenie Gminy Bełchatów.
 
Radni Gminy Bełchatów przychylili się do wniosku Wójta Gminy Belchatów, Konrada Koca i zaakceptowali przeznaczenie środków w takiej wysokości na wsparcie policji.
- Gmina Bełchatów od lat w miarę możliwości stara się wspierać działania Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie – podkreśla Wójt Konrad Koc. - Wszelkie projekty, które pozytywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa w naszej gminie, mogą liczyć na naszą akceptację. Niestety, w tej trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się samorząd, nie możemy pozwolić sobie na bardziej wydatną pomoc. Jestem jednak przekonany, że nawet takie skromne wsparcie wpłynie dodatnio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla Wójt.
 
czytaj dalej

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha.
Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
 
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.
czytaj dalej

ROLNIKU ZGŁOŚ ZWIERZĘTA PRZEZ INTERNET:

Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet.
Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.
Portal IRZplus umożliwia:
czytaj dalej

MŁODY ROLNIK 2020 - DLA KOGO 150 TYS. ZŁ WSPARCIA?:

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.
Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące –
do 1 sierpnia 2020 r.
To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.
czytaj dalej

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW:

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, otrzymają Stypendia Motywacyjne Wójta Gminy Bełchatów. Stypendia mają charakter jednorazowy i wyniosą po 200 zł.
W sumie otrzyma je 39 uczniów: 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Domiechowicach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawie, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie oraz 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
Stypendia zostaną przelane na wskazany przez opiekunów ucznia rachunek bankowy lub można będzie je odebrać w kasie urzędu.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23