Logo: BIP

Aktualności

RUSZA CYKL CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I SEMINARIÓW:

Urząd Gminy Bełchatów wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk, Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie oraz Wydawnictwem Seidel – Przywecki rozpoczyna cykl bezpłatnych certyfikowanych szkoleń i seminariów kierowanych do przedsiębiorców, samorządów oraz instytucji z nimi związanych. Pierwsze seminarium odbędzie się już w czwartek, 4 czerwca 2020 roku i poświęcone będzie energooszczędnej eksploatacji głębinowych ujęć wody. Poprowadzi je dr Marian Strączyński z firmy MAST.
- Kwestie, o których będziemy mówić, są szczególnie aktualne w obecnym czasie i najprawdopodobniej niestety z każdym rokiem będą na aktualności zyskiwać. My chcemy pokazać samorządom, przedsiębiorcom czy spółkom komunalnym, jak zarządzać eksploatacją ujęć i jak robić to energooszczędnie – podkreśla dr Marian Strączyński.
czytaj dalej

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 6:

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH:

W związku z planowanym uruchomieniem strony internetowej „Mój Rynek” ukierunkowanej na wsparcie produkcji rolnej, nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej żywności opartej na płodach rolnych lokalnych rolników, Zarząd Województwa Łódzkiego przygotowuje bazę rolników zaangażowanych w sprzedaż płodów rolnych pochodzących z ich własnych gospodarstw. Lista ta pomoże w organizowaniu działań promocyjnych i wsparcia dla tych podmiotów.
 
Szczegóły w załącznikach:
czytaj dalej

INFORMACJA W SPRAWIE KASY URZĘDU:

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, wydłużone zostają godziny pracy kasy Urzędu Gminy Bełchatów w dniach 13-15 maja. W środę, 13 maja, opłat będzie można dokonywać do godz. 13. W czwartek i piątek (14 i 15 maja) kasa będzie czynna w godz. 8-14 z półgodzinną przerwą w godz. 12-12.30.
czytaj dalej

Dopłaty 2020 - już połowa rolników złożyła wniosek:

Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.
 
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył
do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwa ekologicznego, dobrostanu zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).
 
Do piątku 8 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy składający oświadczenia mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niż do 15 czerwca 2020 r.
Wnioski i oświadczenia można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
czytaj dalej

Trwają roboty na drodze Nowy Świat – Ludwików:

Trwają intensywne prace związane z przebudową drogi między Nowym Światem a Ludwikowem. Na odcinku liczącym ponad 1,4 km ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie także ciąg pieszo - rowerowy, odtworzone zostaną zjazdy do posesji. Pierwszy etap inwestycji (700 – metrowy odcinek przez Nowy Świat) zakończy się w czerwcu.
 
Mamy także dobre informacje dla mieszkańców i dla kierowców. Jeszcze w tym roku wykonana zostanie część prac w ramach drugiego etapu inwestycji (chodzi o odcinek prowadzący przez Ludwików do granic miasta) tak, by zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców oraz by kierowcy jak najszybciej mogli już bez przeszkód z tej drogi korzystać.
 
Inwestycja warta jest ponad 2,8 mln zł, połowa tej sumy zostanie pokryta dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W sfinansowaniu przebudowy pomogły Gminie Bełchatów także sąsiednie samorządy: Gmina Kleszczów oraz Gmina Szczerców. Termin zakończenia inwestycji to maj 2021 roku.
 
czytaj dalej

INFORMACJA PGE GiEK SA W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ:

To ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Łękawa, Kalisko i Kąsie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Informuje, że w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9, będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.
 
Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. Poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty:
  • wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowania ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu
  • kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 roku)
  • numer PESEL
  • aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego.
Ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku nie ma możliwości osobistego załatwienia formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania.
W przypadku pytań i wątpliwości, można kontaktować się z PGE telefonicznie, nr tel. (44) 737-19-07 oraz (44) 737-19-04.
 
czytaj dalej

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY W BEŁCHATOWIE:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniach 13-15 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Bełchatów będzie czynna kasa dla osób, które nie mają własnego konta bankowego, a wizyta w kasie urzędu to jedyny sposób na zrobienie opłat.
W tych dniach kasa będzie czynna w godzinach 9.00 - 12.00
Petenci chcący skorzystać z kasy będą wpuszczani do Urzędu pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. maseczek i rękawiczek, przez wejście z tyłu budynku.
czytaj dalej

ARiMR: W MAJU KOŃCZĄ SIĘ DWA POPULARNE NABORY Z PROW 2014-2020:

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.
 
60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA
 
O wsparcie finansowe z tego programu może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:

W zdalnej nauce pomogą uczniom z terenu Gminy Bełchatów laptopy, pozyskane przez Urząd Gminy Bełchatów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.
W ramach tego programu realizowany jest projekt grantowy p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na jego realizację Urząd Gminy Bełchatów pozyskał grant w wysokości 69.975 zł. Dzięki temu zakupiono 25 laptopów (koszt urządzeń to 69.450 zł), które przekazano do szkół prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 23