Logo: BIP

Aktualności

ARiMR: 300 TYS. ZŁ NA ODTWORZENIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ:

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 15.05.2020 - 21.05.2020:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BEŁCHATÓW - MOKRACZ, LUDWIKÓW

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 201/1, obręb Ludwików, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

URZĄD SPRAWDZI, KTO BEZ UMOWY KORZYSTA Z WODOCIĄGU:

W związku z ujawnionymi licznymi przypadkami bezumownego korzystania z przyłączy wodociągowych na terenie naszej Gminy i nieodprowadzania opłat za wodę, jesteśmy zmuszeni przeprowadzić działania, dzięki którym można będzie takie sytuacje wyeliminować.

W tym celu już w maju uprawniona przez Urząd Gminy Bełchatów osoba, będzie odwiedzać kolejne posesje na terenie Gminy. Bardzo prosimy osoby zamieszkujące poszczególne nieruchomości o przygotowanie umów na korzystanie z sieci wodociągowej oraz o udostępnienie odczytu wodomierzy (przy okazji weryfikowany będzie stan liczników).
 
Jeśli na terenie danej posesji kontroler nie zastanie nikogo, pozostawi wiadomość o konieczności skontaktowania się z urzędem. Jeśli ta informacja pozostanie bez odpowiedzi – właściciela danej nieruchomości czekać będzie kontrola. Przypominamy, iż na podstawie zawieranych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uprawnione przez Urząd Gminy Bełchatów osoby mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego (zgodnie z zapisami §15 ww umowy).
 
Wierzymy, że nasze działania spotkają się ze zrozumieniem Mieszkańców.
czytaj dalej

UPAMIĘTNIĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI GENERAŁA JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO:

W czerwcu 2024 roku będziemy obchodzić 60. rocznicę śmierci generała Janusza Głuchowskiego. Ten wybitny dowódca wojskowy, działacz podziemia i legionista Piłsudskiego urodził się na terenie naszej Gminy – w Bukowej. Po rodzinnym majątku Głuchowskich nie ma już niemal śladów, dlatego tak ważna jest inicjatywa, z którą wystąpił Paweł Lesiak, radny okręgu obejmującego właśnie Bukową, Augustynów Mazury oraz Janów.
 
- Uważam, że ważnym zarówno dla naszej lokalnej społeczności, ale także dla całej Gminy Bełchatów będzie odpowiednie uczczenie tego wybitnego Polaka – mówi Paweł Lesiak. - Choć do tej okrągłej rocznicy zostało jeszcze trochę czasu, to już dzisiaj chciałbym rozpocząć przygotowania do godnego upamiętnienia Generała Janusza Głuchowskiego poprzez usytuowanie pamiątkowej tablicy w miejscu jego narodzin, a także zorganizowania uroczystych obchodów związanych ze wspomnianą datą – mówi Paweł Lesiak.
czytaj dalej

WIOSENNE INWESTYCJE NA DROGACH GMINY BEŁCHATÓW:

Epidemia koronawirusa nie spowolniła zaplanowanych prac związanych z przebudową dróg na terenie Gminy Bełchatów. Pełną parą toczą się roboty na odcinku w Nowym Świecie oraz na drodze łączącej Dobrzelów z Parasolką. Zakończyła się już natomiast przebudowa drogi ze Zdzieszulic Dolnych w kierunku Kielchinowa.
 
Inwestycja związana z przebudową drogi Nowy Świat – Ludwików to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe zaplanowane na ten rok. Do końca czerwca tego roku zostanie zrealizowany pierwszy etap tej inwestycji. Prace obejmą odcinek 700 metrów. Zostanie tam ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa, pojawi się ciąg pieszo – rowerowy, zostaną odtworzone zjazdy do posesji.
czytaj dalej

WSPARCIE ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadza kilka nowych form wsparcia ze strony ZUS, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Szczegóły w załączniku i na stronie https://www.zus.pl/
 
czytaj dalej

NOWE LAPTOPY POMOGĄ UCZNIOM W ZDALNEJ NAUCE:

Aż 25 nowoczesnych laptopów zakupiła Gmina Bełchatów dzięki dotacji pozyskanej z projektu grantowego „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Dzięki tym urządzeniom uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy z uczestniczeniem w zdalnej nauce, teraz już takich przeszkód nie będą mieli.
czytaj dalej

INFORMATOR GMINY BEŁCHATÓW - NR 5:

1 ... 4 5 6 7 8 ... 23