Logo: BIP

Kultura

KGW mogą starać się o dofinansowanie:

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski, o przyznanie im dofinansowania na realizację celów związanych z ich działalnością. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już przyjmowanie wniosków. W tym roku na dotacje dla KGW przeznaczono 40 mln zł.
Wnioski mogą składać koła, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy zależy od liczby członków (wg danych wynikających z KRKGW). Jest to 3 tys. zł dla kół liczących nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł dla kół zrzeszających ponad 75 członków.
 
W tym roku można starać się o dofinansowanie na działania związane z następującymi obszarami:
  1. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  2. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  3. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  4. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  5. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  6. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Szczegóły na temat programu oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znaleźć można na stronie https://bit.ly/3h29ZBz
 
czytaj dalej