Logo: BIP

Inwestycje gminne

Umowy na przebudowę dróg w Oleśniku i Wielopolu podpisane

  • 23-05-2023
Pół roku - tyle czasu ma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. na przebudowę drogi w Oleśniku oraz drogi w Wielopolu. Jakub Płosa, Prezes Zarządu spółki oraz Konrad Koc Wójt Gminy Bełchatów podpisali dziś umowę na realizację tych inwestycji.
 
Jak podkreśla Jakub Płosa, jako pierwsza realizowana będzie droga w Oleśniku.
- Jeśli warunki pozwolą, chcielibyśmy rozpocząć tam prace na początku wakacji - dodaje.
 
W Oleśniku przebudowywana będzie droga, prowadząca obok świetlico-kaplicy. Roboty będą prowadzone na odcinku 828 metrów. Powstanie tam nowa nawierzchnia o szerokości 4-4,5 metra oraz pobocza o szerokości 0,75 metra. Droga zostanie odwodniona, przebudowane będą zjazdy, powstanie też nowe oznakowanie. Koszt przebudowy to 1.578.090 zł.
 
Z kolei w Wielopolu przebudowana zostanie droga, prowadząca od drogi krajowej 74 w kierunku parku. Roboty prowadzone będą na odcinku 562 metrów. Na odcinku prowadzącym wzdłuż zabytkowego parku (czyli na długości nieco ponad 160 metrów) ułożona zostanie nawierzchnia z kostki bitumicznej (to wymóg konserwatora zabytków). Na pozostałym odcinku drogi pojawi się nawierzchnia asfaltowa. Wzdłuż drogi powstaną też pobocza o szerokości 0,75 metra, powstanie nowe oznakowanie oraz system odwodnienia drogi. Koszt tego zadania to 1.642.050 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022