Logo: BIP

Inwestycje gminne

UNIJNA DOTACJA NA MODERNIZACJĘ UJĘCIA WODY W ŁAWACH I BUDOWĘ NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWADACH:

Jeszcze w tym roku modernizacji i rozbudowy doczeka się ujęcie wody w Ławach. Wybudowany zostanie tam nowy zbiornik na wodę, a to z kolei przełoży się na dużo lepsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców korzystających właśnie z tego ujęcia.
Inwestycja będzie możliwa dzięki dotacji, jaką Gminie Bełchatów udało się uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z gospodarką wodno-ściekową. Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, podpisał już umowę na to dofinansowanie, a obejmie ono dwa przedsięwzięcia.
Pierwszym będzie właśnie budowa zbiornika w Ławach i na to zadanie udało się pozyskać ok. 120 tys. zł dotacji. Drugą dotowaną inwestycją będzie budowa nowej oczyszczalni ścieków we wschodniej części miejscowości Zawady. W tym wypadku kwota dotacji to ok. 322 tys. zł. Koszt obu inwestycji szacuje się w sumie na ok. 900 tys. zł.
 
Gmina Bełchatów jeszcze w marcu chce ogłosić przetarg na budowę zbiornika w Ławach. Inwestycja zakończy się jesienią tego roku. - Z kolei na 2021 rok zaplanowaliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków w Zawadach – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.
 
Jak podkreśla Konrad Koc, Gmina Bełchatów chce pozyskać pieniądze na na kolejne inwestycje związane z systemem wodno – kanalizacyjnym. To właśnie w tym celu na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę związaną z aktualizacją obszaru i granic aglomeracji Bełchatów. W jej ramach do terenów aglomeracji zaliczono Zdzieszulice Górne. To działanie oraz zawarcie porozumienia z Miastem Bełchatów, pozwoli na włączenie inwestycji związanej z budową kanalizacji w Zdzieszulicach Górnych do projektu, na który można następnie pozyskać dotację w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
- Uzyskanie dofinansowania pozwoliłoby na realizację zadania, którego dokumentacja jest już gotowa od kilku lat, czyli kanalizację Zdzieszulic Górnych – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022