Logo: BIP

Inwestycje gminne

Zagospodarowanie działki gminnej poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej:

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy
p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Podwody Kolonia pn. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez zakup
i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej”.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Podwody i Podwody Kolonia. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozwój bazy rekreacyjnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez utworzenie i udostępnienie dobrze doposażonego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.  
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10.000,00 zł.
  
czytaj dalej

Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127 w Zawadowie

W dniu 19 czerwca 2019 r. Gmina Bełchatów, reprezentowana przez Wójta Gminy
p. Konrada Koca podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego p. Andrzeja Górczyńskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację inwestycji w miejscowości Zawadów pn. „Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej nr 127
w Zawadowie”
.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców sołectwa Zawadów. Jego realizacja ma na celu wspieranie oraz promowanie inicjatyw lokalnej społeczności dla podejmowania przez nią działań, które doprowadzą do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sołectwa, budowania świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, jak również pobudzanie aktywności społecznej. Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie rozbudowa oświetlenia przy istniejącym boisku sportowym.
 
 Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 10 000,00 zł.
 
czytaj dalej

W SZKOŁACH CZEKAJĄ NA PIERWSZY DZWONEK:

W szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Bełchatów trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W części placówek przeprowadzono drobne prace remontowe, które z jednej strony poprawią warunki, w jakich prowadzone będą zajęcia, z drugiej wpłyną na estetykę budynków.
 
W Szkole Podstawowej w Janowie w jednej z sal wymieniono podłogę. Deski zastąpiono wykładziną, w klasie zostały też odświeżone ściany.
 
- Na jakość podłogi w tej klasie skarżyli się i rodzice i nauczyciele. Okazało się, że deski były w fatalnym stanie, trzeba było je w całości wymienić. Oprócz tego odświeżone zostały także ściany w tej sali – mówi wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Pieniądze na remont (16 tys. zł) pochodziły w budżetu gminy.

Niebawem zakończyć się powinny również prace związane z ociepleniem i malowaniem zachodniej elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
Z kolei uczniowie szkół podstawowych w Domiechowicach i Kurnosie Drugim w nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych. Do obu placówek dotarły już m.in. nowe podręczniki, książki, gry edukacyjne, które uatrakcyjnią szkolne zajęcia. Szkoły otrzymały je w ramach projektu „Edukacja przyszłości”.
czytaj dalej

W ZAWADACH BUDUJĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW:

Trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków w Zawadach. Powstaje ona na działce sąsiadującej z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na razie realizowany jest pierwszy etap tej inwestycji. Prowadzone są właśnie prace ziemne przy budowie fundamentów osadnika i reaktora.
Nowa oczyszczalnia będzie mieć przepustowość 25 metrów sześciennych na dobę z pełnym mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków i utylizacją osadów ściekowych.
czytaj dalej

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE:

Dofinansowanie z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2018r.
 
W dniu 14 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101255E w Niedyszynie” do kwoty 119.470,00zł. Zadanie zostało zakończone dnia 21-08-2018r. Koszt całkowity wyniósł 330.000,00zł. Zadanie polegało na przebudowaniu drogi gminnej o długości 0,542km.
czytaj dalej

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE:

Gmina Bełchatów realizuje projekty pn. „Pożegnanie lata - Spotkanie integracyjne mieszkańców połączone ze Świętem pieczonego ziemniaka” (sołectwo Księzy Młyn) oraz „Remont budynku przy Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów filia w Kurnosie Drugim” (sołectwo Kurnos Drugi) współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej.
czytaj dalej