Logo: BIP

Inwestycje gminne

Umowa na budowę kanalizacji w Dobrzelowie podpisana

  • 04-04-2023
W ciągu najbliższych czterech miesięcy powstanie nowy, liczący około 270 metrów, odcinek sieci kanalizacyjnej w Dobrzelowie. Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc oraz Krzysztof Dybała, prezes Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego ZETPRI EKO Sp. z o.o. podpisali dziś umowę na realizację tej inwestycji. Jej koszt to 215.250 zł.
W ramach zadania wykonawca wybuduje ok 270 metrów kolektora sanitarnego oraz 13 studzienek kanalizacyjnych.
Jak podkreśla Krzysztof Dybała, prezes ZETPRI EKO, na rozpoczęcie prac trzeba będzie chwilkę poczekać. - Na działkach, na których ma być realizowana kanalizacja, jest jeszcze dosyć mokro. Musimy chwilkę poczekać, aż teren obeschnie. Jednak od razu uspokajam, że roboty na pewno zakończymy w terminie - deklaruje.
czytaj dalej

Ruszył przetarg na rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach

  • 17-03-2023
Do końca marca czekamy na oferty firm, gotowych podjąć się realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie i przebudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domiechowicach. Zadanie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
W ramach tej inwestycji do szkoły w Domiechowicach zostanie dobudowane zupełnie nowe skrzydło. Na jego parterze będą się znajdowały pomieszczenia dla przedszkola (zakładamy, że będą cztery sale przedszkolne wraz z niezbędnym zapleczem). Na piętrze znajdą się nowe sale lekcyjne (najprawdopodobniej trzy), pomieszczenia administracyjne szkoły, sanitariaty, etc. Poza tym część istniejącego budynku - ta, w której obecnie działa przedszkole, zostanie rozbudowana i zaadaptowana na żłobek.
 
Wykonawca inwestycji ma oddać budynek "pod klucz", ale zanim będzie on gotowy, upłynie nieco czasu. W ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy przedstawić ma koncepcję projektową, w ciągu ośmiu miesięcy gotowa ma być kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Na realizację całego zadania zwycięzca przetargu będzie miał 29 miesięcy.
Na zdjęciu wstępna wizualizacja rozbudowy.
 
czytaj dalej

Przetarg na przebudowy dróg w Kurnosie Pierwszym, Postękalicach i Zwierzchowie

  • 14-03-2023
Ruszamy z kolejnymi bardzo ważnymi dla mieszkańców inwestycjami. Dziś ogłosiliśmy przetarg na przebudowy dróg gminnych w trzech miejscowościach.
 
W Zwierzchowie zostaną przebudowane dwie drogi wewnętrzne. Pierwsza o długości 705 metrów i druga o długości 500 metrów. Obie będą miały nowe nawierzchnie o szerokości 4,5 metra, powstaną wzdłuż nich również obustronne pobocza o szerokości 0,75 metra. Oprócz tego wzdłuż obu przebudowywanych odcinków przebudowane zostaną zjazdy, będzie też system odwodnienia.
W Kurnosie Pierwszym przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 793 metrów. Nowa nawierzchnia będzie miała szerokość 4 metrów, powstaną wzdłuż niej pobocza o szerokości od 0,30 do 0,75 metra, przebudowane zostaną również zjazdy i dojścia do furtek.
W Postękalicach przebudowa obejmie drogę o długości 998 metrów. Powstanie tam nowa nawierzchnia o szerokości 5 metrów, wykonane zostaną pobocza o szerokości 1 metra oraz lokalnie chodniki (dojścia do furtek i w okolicy przystanku autobusowego). Przebudowane zostaną zjazdy do posesji, a wzdłuż drogi powstanie rów odwodnieniowy.
 
Na oferty firm, które chciałby się podjąć tych inwestycji czekamy do 29 marca 2023 roku. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację całego zadania.
czytaj dalej

Umowa na budowę chodnika w Dobrzelowie podpisana

  • 09-03-2023
Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Michał Kowalski, właściciel firmy "Michał Kowalski KOST" podpisali dziś umowę na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie drogi - budowie chodnika w Dobrzelowie.
W ramach tego przedsięwzięcia powstanie około 500 metrów chodnika wzdłuż drogi prowadzącej z Dobrzelowa w kierunku Myszak. Na odcinku, na którym powstanie chodnik, jezdnia zostanie poszerzona o ok. 0,5 metra. Sam chodnik będzie miał szerokość 1,5 metra. W ramach tego zadania powstaną tez zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Koszt tego zadania to 392.820,18 zł.
Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do 9 sierpnia 2023 roku.
czytaj dalej

Przetarg na przebudowę OSP w Kurnosie Drugim

  • 09-03-2023
Jeszcze  w tym roku budynek OSP w Kurnosie Drugim przejdzie prawdziwą metamorfozę. Obiekt, z którego korzystają nie tylko druhowie, ale i cała lokalna społeczność, od dawna wymaga modernizacji. Ogłoszony został już przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku OSP.
 
Do 17 marca 2023 roku czekamy na firmy, które chciałyby zająć się wykonaniem tego zadania. Zaplanowano tam m.in. roboty rozbiórkowe i budowlane, kompleksowo zostaną wymienione instalacje wewnętrzne i węzeł sanitarny, strażnica ogrzewana będzie za pomocą pompy ciepła, powstanie tam też instalacja fotowoltaiczna. W ramach inwestycji wymieniona zostanie brama wjazdowa, teren zostanie utwardzony, powstaną też nowe nasadzenia, a w sąsiedztwie strażnicy ustawione zostaną elementy tzw. małej architektury.
Firma, która wygra przetarg będzie miała 10 miesięcy na realizację tego zadania.
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Przetarg na budowę kanalizacji w Dobrzelowie

  • 22-02-2023
Ruszamy z kolejną inwestycją.Tym razem chodzi o budowę kanalizacji w Dobrzelowie, a do 6 marca czekamy na oferty firm, które gotowe są podjąć się tego zadania. W ramach tej inwestycji powstanie niemal 270 metrów kolektora sanitarnego i 13 studni kanalizacyjnych.
Firma, która zwycięży w przetargu będzie miała 4 miesiące na realizację tego zadania.
czytaj dalej

Nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boiska w Myszakach

  • 02-01-2023
Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, drewniana altana, ławeczki, boisko do piłki nożnej i do siatkówki plażowej, a do tego miejsca parkingowe, przygotowane z myślą o tych, którzy z tego miejsca będą skorzystać. To elementy, które powstały w ramach zagospodarowania działki gminnej, położonej na granicy Myszaków i Niedyszyny.
 
- Jestem przekonany, że mieszkańcy obu tych miejscowości będą chętnie z tego miejsca korzystać. Do ich dyspozycji zostanie ono oddane wiosną, gdy wzejdzie wysiana na tym terenie trawa - mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, który dziś wspólnie z Dorotą Anglart - sołtys Niedyszyny, Feliksem Frączkowskim - sołtysem Myszaków i Jackiem Młynarczykiem, prezesem OSP Niedyszyna odwiedził dziś nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców. Jak zaznacza Konrad Koc, zakończona niedawno inwestycja stanowi pierwszy etap zagospodarowania tego terenu. - W tym roku w bezpośrednim sąsiedztwie boisk chcemy wybudować tor przeszkód dedykowany strażakom, którzy będą mogli tu ćwiczyć - podkreśla Konrad Koc.
 
Zagospodarowanie działki gminnej w Myszakach to inwestycja, która kosztowała 520.500 zł. Zrealizowano ją przy wsparciu ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - gmina zdobyła grant w wys. 100 tys. zł w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus".
czytaj dalej

Umowa na rozbudowę drogi w Wielopolu podpisana

  • 29-12-2022
Dokładnie 2.189.400 zł będzie kosztowała rozbudowa drogi w Wielopolu (odcinek od DK 74 do skrzyżowania z drogą w kierunku Niedyszyny). Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Jakub Płusa, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A. podpisali dziś umowę, na realizację tej inwestycji.
Będzie się ona odbywała w formuje "zaprojektuj i wybuduj", a wykonawca ma 18 miesięcy na realizację całego zadania.
Rozbudowa obejmie odcinek 550 metrów, droga zostanie poszerzona do parametrów drogi publicznej, zyska nową podbudowę i nawierzchnię, zjazdy zostaną przebudowane, powstaną tam też pobocza. Na tę inwestycję gmina zdobyła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 roku na tym odcinku został wybudowany wodociąg. Rozbudowa drogi stanowi więc naturalną kontynuację tamtej inwestycji.
 
Na tym nie koniec zadań, które w 2023 roku będą realizowane na terenie Wielopola.
- W przyszłym roku chcemy też przebudować drogę od skrzyżowania z DK 74 w stronę parku w Wielopolu - podkreśla Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc.
czytaj dalej

Umowa na budowę kanalizacji w Porębach podpisana

  • 07-12-2022
Rozpoczynamy kolejną, bardzo ważną dla naszych mieszkańców inwestycję. Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Szymon Zaniewicz reprezentujący spółkę Sanel, podpisali dziś umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Poręby. To największa w historii gminy Bełchatów inwestycja, związana z budową kanalizacji. Jej koszt to 4.977.810 zł, przy czym część tego zadania zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach tego zadania powstanie ponad 3,2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ponad 1 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, około 1,2 km odgałęzień sieci głównej oraz 3 pompownie ścieków.
Wykonawca będzie realizował tę inwestycję w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na przygotowanie kompletnej dokumentacji ma 12 miesięcy, a kolejne 10 miesięcy na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie całej miejscowości Poręby.
- Po zakończeniu prac przy budowie kanalizacji, rozpoczną się prace związane z kompleksową budową dróg na terenie tej miejscowości - zapowiada Konrad Koc.
czytaj dalej

Kanalizacja Zdzieszulic Górnych zakończona

  • 07-12-2022
Zakończyły się prace, związane z budową trzeciego etapu kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych. W ramach tej inwestycji powstały 1.304 metry kolektora sanitarnego i 64 odgałęzienia sanitarne.
Wykonawca odtworzył również nawierzchnię na tym odcinku drogi, na którym prowadzone były prace. Budowa tego etapu kanalizacji Zdzieszulic Górnych kosztowała 2.077.948,47 zł, przy czym 1,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Na ostatniej prostej są już także prac, związane z dwoma innymi inwestycjami wodno - kanalizacyjnymi. W Ławach kończy się budowa drugiego etapu kanalizacji, a w Ludwikowie - budowa kanalizacji deszczowej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13