Logo: BIP

Inwestycje gminne

Przetarg na budowę drugiego etapu kanalizacji w Ławach

  • 26-04-2022
Ruszył przetarg na budowę drugiego etapu kanalizacji w Ławach. W ramach tej inwestycji powstanie około 1 km kolektora sanitarnego, ok. 200 metrów odgałęzień kanalizacyjnych, rurociąg tłoczny oraz przepompownia.
Kanalizacja będzie budowana wzdłuż drogi gminnej przebiegającej przez Ławy. Jeden odcinek powstanie od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę Zawad, a drugi odcinek będzie budowany od miejsca, w którym zakończono I etap kanalizacji w stronę Woli Mikorskiej.
Wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację tej inwestycji. Po zakończeniu drugiego etapu kanalizacji Ław gotowa będzie główna nitka sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Potem w miarę potrzeb będą doprojektowywane i wykonywane mniejsze odcinki.
czytaj dalej

Przetarg na rozbudowę drogi w Oleśniku

  • 22-04-2022
Do 29 kwietnia czekamy na zgłoszenia firm, które gotowe są podjąć się rozbudowy drogi gminnej w Oleśniku w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Rozbudowie będzie poddany odcinek ok. 2,5 km, przy czym pierwszy etap obejmuje drogę o długości prawie 1,4 km, prowadzącą od granic miasta w kierunku południa. Odcinek B ma długość nieco ponad 1 km i prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku południowym aż do drogi powiatowej Bełchatów - Rząsawa.
 
Jezdnia na obu przebudowywanych odcinkach ma mieć szerokość 5 metrów. Na odcinku A powstanie zupełnie nowy chodnik o szerokości 2 metrów, natomiast na odcinku B przebudowany będzie chodnik istniejący i on po przebudowie również będzie miał szerokość 2 metrów.
 
Zwycięzca przetargu w pierwszej kolejności zajmie się przygotowaniem dokumentacji na rozbudowę drogi razem z kompletem decyzji administracyjnych i pozwoleniem na budowę. Następnie będzie realizował prace drogowe. Już wiadomo, że etap projektowy będzie czasochłonny. W związku z tym na realizację całego zadania wykonawca tej inwestycji będzie miał 20 miesięcy.
Rozbudowa drogi w Oleśniku to przedsięwzięcie, które będzie finansowane w ramach środków, przekazanych Gminie Bełchatów w pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
To nie koniec inwestycji w Oleśniku, bo Urząd Gminy Bełchatów zlecił już również przygotowanie projektu przebudowy drogi, przebiegającej obok kaplicy.
czytaj dalej

Umowa na remont drogi Janów - Kielchinów podpisana

  • 21-04-2022
Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc oraz Marek Wąsala, reprezentujący Zakład Budowlano - Drogowy "Dukt", podpisali dziś umowę na remont drogi Janów - Kielchinów.
Prace będą się toczyły na odcinku ok. 2,8 km, a ich koszt to 929.555,21 zł. W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.
Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 2 miesiące.
Na realizację tego zadania Gmina Bełchatów zdobyła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę budynku szkoły w Janowie podpisana

  • 14-04-2022
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, to kolejna inwestycja, która lada moment ruszy na terenie Gminy Bełchatów.
Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc i Barbara Maziarz, właścicielka firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Barbara Maziarz, podpisali umowę na realizację tego zadania. Koszt inwestycji to 413.280 zł.
Przebudowa będzie dotyczyła pomieszczeń mieszkalnych na piętrze budynku. Zostaną zaadaptowane na dwie pracownie, powstaną tam też toalety. Prace będą obejmować również klatkę schodową oraz wewnętrzne instalacje w tej części szkoły. Całość ma być gotowa do 16 sierpnia.
czytaj dalej

W Wielopolu powstanie nowy wodociąg

  • 11-04-2022
Urząd Gminy Bełchatów ogłosił przetarg na budowę sieci wodociągowej w Wielopolu. Powstanie tam nowy wodociąg D160 PVC na odcinku 880 metrów. Oprócz tego wybudowane zostanie 25 odgałęzień/przełączeń oraz odgałęzienia/podłączenia hydrantów.
Dzięki budowie nowej sieci skończą się problemy z zaopatrzeniem w wodę dla mieszkańców Wielopola.
Firmy, które chciałyby zająć się tą inwestycją mają czas na składanie ofert do 21 kwietnia 2022 roku. Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał trzy miesiące od momentu podpisania umowy.
czytaj dalej

Zakończyły się prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji w Zdzieszulicach Górnych

  • 11-04-2022
Zakończyły się prace przy budowie drugiego etapu kanalizacji w Zdzieszulicach Górnych. W ramach tej inwestycji powstało tam około 1000 merów kolektora sanitarnego oraz 430 metrów rurociągu tłoczonego i odgałęzienia kanalizacyjne. Koszt tego etapu kanalizacji to 1.523.970 zł, przy czym 768.537 tys. zł stanowi unijne dofinansowanie, które Gmina Bełchatów zdobyła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Już niebawem powinny się rozpocząć prace przy budowie trzeciego, ostatniego etapu kanalizacji w Zdzieszulicach Górnych.

Ruszył przetarg na przebudowę świetlicy w Hucie

  • 11-04-2022
Przebudowa świetlicy w Hucie to kolejna inwestycja, która będzie realizowana w ciągu najbliższych miesięcy. Urząd Gminy Bełchatów ogłosił przetarg na to zadanie, a firmy, które chciałyby się tym zająć, mają czas na zgłoszenia do 22 kwietnia.
W ramach przebudowy planowana jest termomodernizacja, czyli docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien, przebudowa i wymiana systemu centralnego ogrzewania (zamontowane zostaną pompy ciepła), montaż klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W budynku wymieniona będzie instalacja elektryczna i system oświetlenia, zdecydowanie odświeżone zostaną też podłogi i ściany.
Wykonawca inwestycji będzie miał pół roku na realizację wszystkich prac.
Gmina Bełchatów będzie się starać o uzyskanie dofinansowania na to przedsięwzięcie w formie pożyczko - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
czytaj dalej

Gmina Bełchatów przejmuje od powiatu drogę Domiechowice - Emilin, żeby ją przebudować

  • 01-04-2022
Gmina Bełchatów zajmie się przebudową i rozbudową drogi powiatowej, prowadzącej przez Domiechowice i Emilin. Zrobi to za pieniądze z własnego budżetu. Radni Gminy Bełchatów jednomyślnie zdecydowali o przejęciu tej drogi od powiatu na czas przygotowania projektu dla tej inwestycji a następnie jej realizacji. Wcześniej zielone światło dla takiego pomysłu dali Radni Powiatu Bełchatowskiego. Jak zapowiada Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, będzie występował o kolejne przejęcia dróg powiatowych, by w ten sposób szybciej je wyremontować.
 
- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Powiat Bełchatowski sam nie udźwignie kosztów tej inwestycji, bo wiele powiatowych dróg wymaga pilnych nakładów finansowych – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, który przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały. - Dlatego uznałem, że najwłaściwszym krokiem będzie przejęcie tego odcinka najpierw na czas projektowania, a potem samej rozbudowy i przebudowy. Gdy prace się zakończą, droga wróci w zarząd Powiatu – podkreśla.
 
Dokładny zakres przebudowy określi projektant, ale już wiadomo, że przy szkole powstaną zatoczki „kiss & ride” dla rodziców przywożących dzieci na lekcję. Poza tym przygotowane zostaną zatoczki dla szkolnych autobusów, zmieniony zostanie też wjazd na teren szkoły. Na całym trzykilometrowym odcinku od zjazdu z wiaduktu przy ul. Grabowej, przy szkole i dalej w kierunku Emilina i granic gminy odtworzona zostanie nawierzchnia, przebudowana zostanie też ścieżka rowerowa.
 
- Ale chyba najważniejsze jest odwodnienie części Domiechowic i doprojektowanie kanalizacji deszczowej w taki sposób, by mieszkańcy przestali wreszcie borykać się z problemem zalewania drogi i podtapiania posesji – mówi Wójt Gminy Bełchatów. I dodaje, że właśnie ze względu na kwestie związane z odwodnieniem, etap projektowania może być dosyć czasochłonny, realnie oceniając trzeba zakładać, że przygotowanie dokumentacji może potrwać nawet rok. - Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zrealizować tę inwestycję – dodaje.
Konrad Koc zaznacza, że takich uchwał o przejęciu dróg powiatowych będzie więcej. - W tym roku rozważamy przejęcie jeszcze jednej drogi celem projektowania a potem realizacji inwestycji. W przyszłym roku zamierzamy wystąpić o kolejne przejęcia – podkreśla Wójt.
czytaj dalej

Przetarg na rozbudowę drogi w Korczewie

  • 30-03-2022
Do 7 kwietnia czekamy na oferty firm, które gotowe są podjąć się przebudowy drogi prowadzącej przez Korczew. Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" co oznacza, że zwycięzca postępowania przetargowego najpierw musi przygotować dokumentację projektową, uzgodnienia i pozwolenia dla tego przedsięwzięcia, a potem zrealizować same prace związane z przebudową drogi.
 
Będą się one toczyć na prowadzącym przez Korczew odcinku o długości 1.665 metrów (od skrzyżowania z drogą powiatową Bełchatów na południe). W ramach prac powstanie tam droga o szerokości 5 metrów, a przy niej pobocza o szerokości 0,75 metra.
 
Na realizację całej inwestycji (czyli na przygotowanie dokumentacji i budowę drogi) zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Przebudowa drogi w Korczewie to przedsięwzięcie, które będzie finansowane w ramach środków, przekazanych w pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
czytaj dalej

W Myszakach powstanie boisko, siłownia zewnętrzna i plac zabaw

  • 30-03-2022
Sejmik Województwa Łódzkiego zatwierdził wczoraj listę projektów, które w tym roku otrzymają dofinansowanie w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus". Pieniądze z tej puli trafią również do Gminy Bełchatów. Dzięki nim na działce, położonej na granicy Niedyszyny i Myszaków powstanie teren sportowo - rekreacyjny, który będzie służył mieszkańcom obu miejscowości.
 
Powstanie tam boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej, bieżnia, ustawione zostaną ławki (i kosze). Planowana jest też budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Dodatkowo boisko ma być ogrodzone piłkochwytami.
 
Koszt realizacji tego zadania to niemal 215 tys. zł.
Czekamy teraz na podpisanie umowy na dofinansowanie i działamy! Zgodnie z zapisami programu "Infrastruktura sportowa Plus", inwestycja musi zostać zrealizowana od 1 lipca 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku.
 
W 2021 roku Gmina Bełchatów w ramac programu "Infrastruktura sportowa Plus" otrzymała dofinansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kurnosie Drugim. Na ten temat czytaj na: http://www.ugbelchatow.pl/PL/3113/1058/Boisko_wielofunkcyjne_w_Kurnosie_Drugim_juz_gotowe/k/
czytaj dalej