Logo: BIP

Gospodarka komunalna

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY BEŁCHATÓW:

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:
1) infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy;
2) lokalnego transportu zbiorowego;
3) utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) dowozu dzieci do szkół;
5) utrzymania czystości i porządku w gminie;
6) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia;
7) administrowania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
8) utrzymania technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
9) utrzymania obiektów kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

realizowane są przez Referat Skarbu i Ochrony Środowiska.
Awarie
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
należy zgłaszać:
pod nr 44 632 65 68 wew. 34.
 
Od dnia 14 marca 2016 roku wydawaniem warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zajmuje się Gmina Bełchatów.
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp.zo.o. zajmuje się odbiorem technicznym przyłączy oraz montażem wodomierzy.
 
Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można składać :
w poniedziałki , środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bełchatów w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu  44 632 52 11 w. 34.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022