Logo: BIP

Komunikaty

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BEŁCHATÓW - MOKRACZ, LUDWIKÓW

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 201/1, obręb Ludwików, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

URZĄD SPRAWDZI, KTO BEZ UMOWY KORZYSTA Z WODOCIĄGU:

W związku z ujawnionymi licznymi przypadkami bezumownego korzystania z przyłączy wodociągowych na terenie naszej Gminy i nieodprowadzania opłat za wodę, jesteśmy zmuszeni przeprowadzić działania, dzięki którym można będzie takie sytuacje wyeliminować.

W tym celu już w maju uprawniona przez Urząd Gminy Bełchatów osoba, będzie odwiedzać kolejne posesje na terenie Gminy. Bardzo prosimy osoby zamieszkujące poszczególne nieruchomości o przygotowanie umów na korzystanie z sieci wodociągowej oraz o udostępnienie odczytu wodomierzy (przy okazji weryfikowany będzie stan liczników).
 
Jeśli na terenie danej posesji kontroler nie zastanie nikogo, pozostawi wiadomość o konieczności skontaktowania się z urzędem. Jeśli ta informacja pozostanie bez odpowiedzi – właściciela danej nieruchomości czekać będzie kontrola. Przypominamy, iż na podstawie zawieranych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uprawnione przez Urząd Gminy Bełchatów osoby mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego (zgodnie z zapisami §15 ww umowy).
 
Wierzymy, że nasze działania spotkają się ze zrozumieniem Mieszkańców.
czytaj dalej

DECYZJA PPIS W RADOMSKU:

Decyzja PPIS w Radomsku w sprawie rozpatrzenia wniosku Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunlanej w Kamieńsku.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

OTWARCIE TARGOWISKA GMINNEGO "MÓJ RYNEK" W ZAWADACH:

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 20.04.2020 r. (poniedziałek) otwarte zostaną obie strony targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach. Działalność na obu placach będzie jednak ograniczona do handlu żywnością, płodami rolnymi (w tym owocami i warzywami) oraz kwiatami.
Ponadto do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tut. Urząd zwraca uwagę na stosowanie się do następujących wytycznych zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów korzystających z targowiska:
* stoiska targowe będą ustawione w większych niż normalnie odległościach od siebie;
* każdy sprzedający będzie musiał posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki oraz dezynfekować ręce;
* przy jednym stoisku nie będą mogły przebywać więcej niż trzy osoby;
* na teren targowiska mogą wejść tylko osoby, które mają zasłonięte usta i nos (za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika) oraz mają założone rękawiczki;
* należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry)
* w celu zminimalizowania zagrożenia zarówno dla mieszkańców gminy jak i sprzedawców oraz innych osób przebywających na targowisku, nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób.
 
Urząd Gminy Bełchatów prosi o przestrzeganie ww. zasad.
czytaj dalej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach zostanie ponownie otwarty:

SZANOWNI MIESZKAŃCY
 
Urząd Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 21.04.2020 r. (wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach zostanie ponownie otwarty.
W okresie od kwietnia do października PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach:
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 18:00;
- w każdą sobotę od 9.00 do 15.00.
Ponadto do czasu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, tut. Urząd zwraca uwagę na zastosowanie się do następujących wytycznych w celu skorzystania z punktu:
* z punktu należy korzystać tylko w sytuacjach niezbędnej potrzeby;
* na terenie punktu (prócz pracownika Gminy) mogą przebywać maksymalnie dwie osoby, kolejne osoby oczekują przed bramą wjazdową i po opuszczeniu placu przez poprzednią osobę mogą wejść na punkt;
* z punktu mogą korzystać tylko osoby, które mają zasłonięte usta i nos (za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika) oraz opcjonalnie mają założone rękawiczki;
* w celu zminimalizowania zagrożenia zarówno dla mieszkańców gminy jak i pracowników obsługujących punkt, nie należy dopuszczać do gromadzenia się osób i zachować odpowiedni odstęp (2 m) w oczekiwaniu na skorzystanie z punktu.
Urząd Gminy Bełchatów prosi o przestrzeganie ww. zasad.
czytaj dalej

ARiMR: DOPŁATY 2020 - NOWY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ:

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.
W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.
Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.
Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.
czytaj dalej

ODWOŁANE SPOTKANIE:

W środę, 18 marca, w Kurnosie Drugim miało się odbyć spotkanie, dotyczące prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla tego obrębu. Zostało ono odwołane, a o nowym terminie poinformujemy, gdy tylko zostanie wyznaczony.
 
czytaj dalej

NIECZYNNE SZKOŁY, ODWOŁANE IMPREZY, URZĄD BEZ INTERESANTÓW, STRAŻACKA POMOC DLA OSÓB STARSZYCH

Choć na terenie Gminy Bełchatów do tej pory nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem, to ogłoszony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego przełożył się również na zmienioną organizację pracy lokalnych instytucji.
Tak, jak w całym kraju, również w szkołach administrowanych przez ten samorząd, nie odbywają się zajęcia lekcyjne.
- Rekomendowałem dyrektorom szkół wzmożone działania dotyczące zdalnego nauczania. Dyrektorzy placówek mają dokładnie sprawdzać, jak jest ono realizowane – mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. Zalecił również, by w szkołach nauczyciele rotacyjnie pełnili 2-3 godzinne dyżury.
czytaj dalej

KOMUNIKAT:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełchatów!
Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. Wobec zagrożenia pandemią koronawirusa, Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc, podjął decyzję o uruchomieniu działań, które mają na celu pomoc osobom starszym (powyżej 70. roku życia), osobom samotnym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, osobom niepełnosprawnym oraz objętym kwarantanną domową.
 
Wszelkie zgłoszenia związane z pomocą w zakupie podstawowych produktów spożywczych, środków higieny oraz leków, prosimy przekazywać na numer telefonu 500 – 241 – 717.
Z pomocą pospieszą Wam strażacy ochotnicy z terenu Gminy Bełchatów. Na zgłoszenia czekamy od wtorku, 17 marca 2020 roku.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8