Logo: BIP

Komunikaty

Utrudnienia na drodze w Hucie

 • 03-08-2022
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. w czwartek, 4 sierpnia, będzie w Hucie realizować prace, związane z frezowaniem nawierzchni drogi przeznaczonej do przebudowy.
W trakcie prac mogą występować chwilowe problemy z przemieszczaniem się większych maszyn rolniczych.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy!
czytaj dalej

Trening systemów alarmowych 1 sierpnia

 • 01-08-2022
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie województwa łódzkiego będzie mieć miejsce głośna próba systemu ostrzegania i alarmowania polegająca na jednominutowej emisji ciągłego sygnału akustycznego (syreny).
Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz zarządzenia nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.
czytaj dalej

Wybory sołtysa w Dobiecinie Kolonii

 • 25-04-2022
Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniu 26.04.2022r. o godzinie 17:00 (wtorek) w Szkole Podstawowej w Dobiecinie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dobiecin Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa.
 
 
 
Proponowany porządek zebrania:
 
1.      Otwarcie oraz stwierdzenie ważności zebrania.
/Do dokonania ważnego wyboru Sołtysa , na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, natomiast jeżeli nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców- to ustalamy drugi termin zebrania tj. o pół godziny później i zebranie wtedy odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób na zebraniu/
2.      Zapoznanie z regulaminem wyboru.
3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.      Wybór Sołtysa .
 

17 maja wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów

 • 25-04-2022
Już 17 maja 2022 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów. Gremium to będzie tworzyło 15 radnych, wybranych w następujących okręgach:
 • okręg nr 1 -Szkoła Podstawowa w Łękawie - 2 mandaty
 • okręg nr 2 - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie - 2 mandaty
 • okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim - 3 mandaty
 • okręg nr 4 - Szkoła Podstawowa w Domiechowicach - 3 mandaty
 • okręg nr 5 - Szkoła Podstawowa w Drobrzelowie - 3 mandaty
 • okręg nr 6 - Szkoła Podstawowa w Janowie - 2 mandaty.
Szkolne Komisje Wyborcze zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów przyjmować będą do 4 maja. Natomiast 5 maja podane zostaną listy kandydatów w poszczególnych okręgach. Na kampanię wyborczą przyjdzie czas 9 maja i potrwa ona do 16 maja. Natomiast 17 maja w każdej ze szkół odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Bełchatów znajdziecie w załączniku.
czytaj dalej

Wypełnij ankietę, pomóż stworzyć Strategię Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023 -2030

 • 19-04-2022
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma ogromne znaczenie dla przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023 - 2030.
To z Waszą pomocą chcemy określić, w jakich kierunkach powinna w najbliższych latach rozwijać się nasza gmina.
Ankieta, do której link znajdziecie na https://forms.gle/XsimCJ6eRkhfGefW7 jest anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest poznanie opinii Mieszkańców na temat warunków życia w naszej gminie.
Zebrane informacje posłużą tylko i wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2023-2030.
Odpowiedzi będziemy zbierać do 6 maja 2022 roku.
czytaj dalej

Już coraz mniej czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 • 08-04-2022
Już coraz mniej czasu pozostało na złożenie obowiązkowej deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Termin składania deklaracji to 30 czerwca 2022 roku.
Deklarację można złożyć na kilka sposóbów. Najprościej będzie zrobić to elektronicznie na http://www.ceeb.gov.pl . Deklarację można również wypełnić w wersji papierowej i dostarczyć do Urzędu Gminy Bełchatów osobiście lub drogą pocztową, a nasi urzędnicy wprowadzą ją do systemu CEEB. Formularze do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/PL/3223/542/DRUKI_-_REFERAT_GOSPODARKI_NIERUCHOMOSCIAMI_I_OCHRONY_SRODOWISKA/k/
czytaj dalej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2022

 • 04-04-2022
”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 21.04 – 28.04.2022 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Bełchatów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według załączonego harmonogramu:
czytaj dalej

Uchwała ws pomocy Ukraińcom

 • 31-03-2022
Rada Gminy Bełchatów jednomyślnie przyjęła dziś uchwałę, w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 
Dzięki jej podjęciu, jeśli zajdzie taka potrzeba, samorząd w ramach własnych środków budżetowych będzie mógł zapewnić uchodźcom, zakwaterowanym w obiektach należących do gminy, pomoc m.in. w zakresie zapewnienia wyżywienia i zakupów żywności, zakupu leków, czy zaopatrzeniu w niezbędne środki czystości. Zapisy uchwały dają też zielone światło dla działań, związanych z ewentualnym przystosowaniem gminnych obiektów do potrzeb, które będą konsekwencją zakwaterowania tam uchodźców (np. budowy łazienek z prysznicami, toalet itp.).
 
Obecnie na terenie Gminy Bełchatów przebywa około 350 uchodźców z Ukrainy, ulokowanych decyzją wojewody w Hotelu Wodnik w Słoku i na terenie ośrodka Wawrzkowizna. Poza tym 71 osób przebywa w domach mieszkańców naszej gminy. Gmina Bełchatów przygotowała 20 miejsc dla uchodźców w Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów w Zdzieszulicach Dolnych i w każdej chwili mogą tam trafić Ukraińcy, skierowani przez służby wojewody. Ponadto dodatkowa pula miejsc przygotowana zostanie przez gminę także w OSP Dobrzelów.
 
czytaj dalej

Godziny otwarcia Gminnych Punktów Zbiórki Darów dla Ukraińców

 • 31-03-2022
Informujemy, że na terenie Gminy Bełchatów działają dwa punktu zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy.
 • Gminny Punkt Zbiórki Darów dla Ukraińców w Zdzieszulicach Dolnych (filia CKiS - Zdzieszulice Dolne 20A) czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 • Gminny Punkt Zbiórki Darów dla Ukraińców w Kurnosie Drugim (siedziba OSP Kurnos Drugi) czynny jest codziennie w godz. 16-18.
czytaj dalej

Komunikat

 • 30-03-2022
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dn. 23.03.2022r. uchylające rozporządzanie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie Województwa Łódzkiego, w związku z występowaniem choroby zakaźnej zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 23.03.2022 r. zostały zniesione wszystkie nakazy i zakazy związane z utrzymywaniem i handlem drobiu.
 
 
 
Znosi się nakaz:
1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
2. informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.

Znosi się zakaz:
1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13