Logo: BIP

Komunikaty

Punkt konsultacyjny i gminny telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin

 • 28-03-2022
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przypomina, że osoby uzależnione oraz ich rodziny mogą korzystać ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego. Mieści się on w budynku Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13  w pok. 8a.
Punkt Konsultacyjny pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:30-16:30, a w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 17.30.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu lub wcześniej skontaktować się i umówić  telefonicznie pod nr tel. 505 766 625.
 
W celu zwiększenia wsparcia dla mieszkańców Gminy Bełchatów dotkniętych problemem uzależnień, uruchomiliśmy również Gminny Telefon Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. Czynny jest on od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Wystarczy zadzwonić na nr tel. 505 766 625
czytaj dalej

Pomoc w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników z terenu Gminy Bełchatów

 • 24-03-2022
Rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą liczyć na pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. W przygotowaniu wniosków pomoże im Jarosław Janaszewski, Radny rady Powiatu Bełchatowskiego i wieloletni kierownik bełchatowskiego biura ARiMR. Żeby skorzystać z tego wsparcia, wystarczy przyjść na jedno ze spotkań, które w kwietniu odbywać się będą w filach Centrum kultury i Sportu Gminy Bełchatów, a w przypadku Łękawy w budynku szkoły.
 
Oto harmonogram spotkań:
 • poniedziałek, 4. kwietnia 2022 roku, godz. 15-18 - Filia CKiS w Augustynowie
 • wtorek, 5. kwietnia 2022 roku, godz. 15-18 - Filia CKiS w Zawadach
 • środa, 6. kwietnia 2022 roku, godz. 15 -18 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • czwartek, 7. kwietnia 2022 roku, godz. 15-18 - Filia CKiS w Augustynowie
 • piątek, 8. kwietnia 2022 roku, godz. 15 -18 - Filia CKiS w Kurnosie Drugim
 • poniedziałek, 11. kwietnia 2022 roku, godz. 15-18 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie.
czytaj dalej

Od 1 stycznia zmieniają się granice Gminy Bełchatów. To szansa na rozwój gminy i całego regionu

 • 29-12-2021
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2022 roku, do Gminy Bełchatów, zostanie włączony obszar obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina, o powierzchni 2061,59 ha, znajdujący się obecnie w granicach Gminy Kleszczów. Jeszcze we wrześniu wniosek o taką właśnie korektę granic, złożył Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński.
 
 
Dziś o genezie wniosku o zmianę granic oraz o skutkach tej decyzji podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej mówili Poseł Małgorzata Janowska, Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc, Burmistrz Miasta i Gminy Zelów Tomasz Jachymek oraz Karol Kostrzewa, szef Biura Poselskiego Małgorzaty Janowskiej.
 
- Prawie trzy lata temu złożyliśmy wniosek o zmianę granic Gminy Bełchatów - mówi Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów. - Wówczas, mimo wysokiej oceny merytorycznej dla samej przygotowanej przez nas dokumentacji, nie przyniosło to rezultatu. Jednak ale nasz wniosek nie pozostal bez echa. Pani Poseł Małgorzata Janowska walczyła o to, by o tej sprawie nie zapomniano. Dziś możemy podziękować jej za wytrwałość i za to, że tego projektu nie zarzuciła. Pragnę zaznaczyć, że nawet po zmianie granic Gmina Kleszczów pozostanie najbogatszym samorządem w Polsce, daleko w tyle pozostawiając inne gminy. Chce też podkreślić, że środki, które zostaną przetransferowane do Gminy Bełchatów, będą bardzo dobrze spożytkowane dla dobra całego powiatu bełchatowskiego. Walczyliśmy o rozwój dla wszystkich mieszkańców powiatu, a szczególnie dla gmin biedniejszych, słabiej rozwiniętych, takich, które postrzebują wsparcia - mówi Wójt Gminy Bełchatów.
 
Publikacja rozporządzenia w sprawie zmiany granic to również powód do dumy dla Poseł Małgorzaty Janowskiej. Nie kryje ona satysfakcji i tego, że spodziewa się, iż wiele gmin skorzysta na tym fakcie.
- Bardzo się cieszę, że ta zmiana granic nastąpiła - mówi Małgorzata Janowska. - Dzięki niej poszczególne gminy powiatu będą mogły się rozwijać, będą mogły być realizowane nowe inwestycje, na które mieszkańcy długo już czekają. W 2018 roku właśnie z rozmów z mieszkańcami powiatu bełchatowskiego zrodził się pomysł, który zaowocował pierwszym wnioskiem o zmianę granic, tym złożonym w 2019 roku. Wówczas wniosek był doskonale umotywowany, ale Rada Ministrów dała jeszcze szansę gminie Kleszczów na to, by wsparła inne samorządy. Niestety, pomoc ta okazała się zbyt skromna. Nieco ponad 12 mln zł do podziału na 14 samorządów to pula, która zupełnie mija się z oczekiwaniami gmin. Teraz, po szerokich konsultacjach, premier podjął decyzję, dzięki której pomoc dla biedniejszych samorządów  będzie mogła właściwie funkcjonować - podkreśla Małgorzata Janowska.
 
- Pieniądze przesunięte z gminy Kleszczów do gminy Bełchatów, będą mogły wesprzeć w praktyce cały powiat - zaznacza Karol Kostrzewa, dyrektor biura posłanki i, jak się okazuje, pomysłodawca opracowania wniosku o zmianę granic gminy Kleszczów. -  Zmiana granic została pomyślana tak, by powodowała jak najmniej uciążliwości dla mieszkańców. To kamień milowy w rozwoju infrastruktury okolicznych gmin - wskazuje.
 
Podczas konferencji prasowej wielokrotnie przewijał się wątek związany z tym, że rozporządzenie, podpisane przez Przemiera Mateusza Morawieckiego, daje szansę na rozwój wszystkim gminom powiatu bełchatowskiego. Samorządowcem, który od poczatku wspierał projekt zmiany granic, jest Tomasz Jachymek, burmistrz Zelowa.
 
- Chciałbym pogratulować pani poseł Małgorzacie Janowskiej i wójtowi Konradowi Kocowi wytrwałości samorządowej i politycznej, determinacji, jaką wykazali się podczas zabiegów o wdrożenie zmiany granic - mówi Tomasz Jachymek. - Gmina Kleszczów przekazywała nieduże środki na wsparcie gmin powiatu bełchatowskiego. Gmina Zelów otrzymywała nieco niespełna 800 tys. zł, przy budżecie ponad 70 mln zł. To kropla w morzu potrzeb. Po zmianie granic, dzięki funduszowi uruchomionemu przez Gminę Bełchatów, ta pomoc będzie dużo wyższa. Mogę tylko żałować, że inni samorządowcy z terenu naszego powiatu od początku nie wsparli tych starań, dzięki którym nasz region będzie miał szansę na równomierny rozwój - wskazuje burmistrz Zelowa.
 
To, że inni samorządowcy z terenu powiatu bełchatowskiego nie opowiedzieli się wprost za wnioskiem o zmianę granic, nie oznacza teraz, że nie mogą oni liczyć na pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Lokalnego, który w przyszłym roku zostanie utworzony w ramach środków przekazanych do gminy Bełchatów w wyniku zmiany granic.
 
- Na początku stycznia chcielibyśmy usiąść do rozmów z samorządowcami sąsiednich gmin z naszego powiatu, by przedyskutować, na jakiej zasadzie powinien działać fundusz - mówi Konrad Koc. - Chcielibyśmy, żeby algorytm podziału środków brał pod uwagę różne kwestie, np.  liczbę mieszkańców, dochód  per capita, bezrobocie, stopień rozbudowy infrastruktury, istniejącą sieć szkolną czy transportową, etc. Poza tym, zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, powstanie specjalna pula, dedykowana na remonty dróg powiatowych - deklaruje Wójt Gminy Bełchatów.
 
W sumie, jak ocenia Konrad Koc, na pomoc sąsiednim  samorządom i na fundusz drogowy, zostanie przekazanych kilkanaście milionów złotych. - Na pewno będzie to wyższa kwota, niż ta, którą obecnie Gmina Kleszczów przeznacza na tzw. fundusz solidarnościowy, dystrybuowany między 14 gmin - zaznacza.
 
Całą konferencję prasową w sprawie zmiany granic, można obejrzeć na https://youtu.be/0aCjUVXq4xM
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”

 • 24-03-2022
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Bełchatów w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29 marca 2022 r. w godz. 14:00 – 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów (I piętro, pok. 36).
W trakcie wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.
czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa

 • 23-03-2022
Zbliża się termin rozpoczęcia tegorocznej kwalifikacji wojskowej mężczyzn urodzonych w roku 2003. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bełchatowie będzie budynek Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 34.

Kwalifikacja dla mieszkańców Gminy Bełchatów odbędzie się w dniach 4,5 i 6 kwietnia 2022 roku, panie przed komisją lekarską stawią się 5 maja.

Mężczyźni podlegający stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską z określonym terminem stawiennictwa. Wezwanie zawiera wykaz niezbędnej dokumentacji, jaką winna posiadać osoba podlegająca stawiennictwu.
Ważne!
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą wezwanie oraz:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- posiadaną dokumentację medyczną,
- aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
 
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Bełchatów najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie.
Wójt określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Wszelkie sprawy związane z tegoroczną kwalifikacją wojskową można uzgadniać z pracownikiem Urzędu Gminy Bełchatów, p. Wiolettą Paradecką tel. 44 632-66-39 wew. 43 lub 500-241-717.
czytaj dalej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 18-03-2022
Urząd Gminy Bełchatów informuje o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów: Wola Mikorska, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Anastazów, Adamów, położonych na terenie gminy Bełchatów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów o godz. 13.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Bełchatów (email: sekretariat[małpa]ugbelchatow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Przyjąłeś Ukraińców? Zgłoś to do GOPS-u

 • 03-03-2022
Bardzo ważna informacja dla mieszkańców Gminy Bełchatów!
Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, powinni zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie (ul. Kościuszki 13), tel. 515 776 507 lub 44 632 42 01.
Uzyskają tu niezbędą pomoc i wsparcie m.in. w załatwieniu formalności.
czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków w ramach programu "Sołectwo na plus"

 • 03-03-2022
Do końca marca potrwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu "Sołectwo na plus".
Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił właśnie zasady, na jakich w tym roku będzie funkcjonował program grantów dla sołectw. Maksymalna wysokość grantu to w tym roku 12 tys. zł, a realizacja projektów musi nastąpić od 1 lipca do 31 listopada 2022 roku.
 
Wszelkie zapytania w sprawie programu, należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pod adresem email: solectwonaplus[małpa]lodzkie.pl lub telefonicznie 42-663-35-74, 42-663-35-70, 42 291 97 98, 42-663-32-24.
 
Na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022 znajdziecie regulamin tegorocznej edycji oraz wzór zgłoszenia.
 
O tym, że program "Sołectwo na plus" to realna szansa na działania w poszczególnych miejscowościach, przekonują przykłady z poprzednich lat. W 2021 roku granty otrzymało aż sześć naszych sołectw. Były to Augustynów, Dobiecin, Huta, Księży Młyn, Poręby i Zawadów. W 2020 roku granty zdobyły trzy sołectwa: Adamów, Helenów i Zwierzchów, a w roku 2019 dofinansowanie w ramach grantów trafiło do Korczewa, Podwód i Zawadowa.
czytaj dalej

Nowe dowody osobiste od 8 listopada

 • 26-10-2021
Od 8 listopada w Urzędzie Gminy Bełchatów będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. W warstwie elektronicznej dokumentów będą znajdowały się odciski palców, w warstwie graficznej natomiast będzie odręczny podpis właściciela. Na nowych dowodach osobistych będzie też kilka innych zmian, pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej. 
 
Co istotne, w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dokumentów, osoby, które dowód osobisty już posiadają, nie będą musiały go wymieniać aż do momentu utraty ważności. Z dotychczasowego dokumentu można będzie korzystać do czasu, aż minie jego ważność.
 
W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych i wdrażaniem nowego systemu, już od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o wydanie tego dokumentu. Można to zrobić jedynie w urzędzie. Również po 8 listopada składanie wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości, będzie się wiązało z koniecznością wizyty w urzędzie, gdzie od osoby wnioskującej zostaną pobrane odciski palców. Składanie wniosków online będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia (od nich nie będą pobierane odciski).
 
czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”

 • 05-10-2021
Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”.
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem profilu YouTube Wykonawcy „IDOM Poland”: www.youtube.com/c/IDOMPoland
Spotkanie transmitowane będzie na żywo 6 października 2021 roku o godz. 18:00.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13