Logo: BIP

Komunikaty

PRZERWA W DOSTAWIE WODY:

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW:

Wójt Gminy Bełchatów przypomina właścicielom i użytkownikom posesji o wywiązaniu się z obowiązku utrzymywania zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami w należytym stanie technicznym, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody oraz zapobieganiu zalewania dróg i posesji mieszkańców Gminy Bełchatów.
 
 
Niniejsza informacja wyniki z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)
czytaj dalej

RUSZA CYKL CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I SEMINARIÓW:

Urząd Gminy Bełchatów wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk, Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie oraz Wydawnictwem Seidel – Przywecki rozpoczyna cykl bezpłatnych certyfikowanych szkoleń i seminariów kierowanych do przedsiębiorców, samorządów oraz instytucji z nimi związanych. Pierwsze seminarium odbędzie się już w czwartek, 4 czerwca 2020 roku i poświęcone będzie energooszczędnej eksploatacji głębinowych ujęć wody. Poprowadzi je dr Marian Strączyński z firmy MAST.
- Kwestie, o których będziemy mówić, są szczególnie aktualne w obecnym czasie i najprawdopodobniej niestety z każdym rokiem będą na aktualności zyskiwać. My chcemy pokazać samorządom, przedsiębiorcom czy spółkom komunalnym, jak zarządzać eksploatacją ujęć i jak robić to energooszczędnie – podkreśla dr Marian Strączyński.
czytaj dalej

INFORMACJA W SPRAWIE KASY URZĘDU:

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, wydłużone zostają godziny pracy kasy Urzędu Gminy Bełchatów w dniach 13-15 maja. W środę, 13 maja, opłat będzie można dokonywać do godz. 13. W czwartek i piątek (14 i 15 maja) kasa będzie czynna w godz. 8-14 z półgodzinną przerwą w godz. 12-12.30.
czytaj dalej

INFORMACJA PGE GiEK SA W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ:

To ważna informacja dla mieszkańców miejscowości Łękawa, Kalisko i Kąsie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Informuje, że w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9, będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.
 
Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. Poczt. 100, 97-400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych następujące dokumenty:
  • wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowania ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu
  • kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 roku)
  • numer PESEL
  • aktualny numer indywidualnego rachunku bankowego.
Ze względu na epidemię koronawirusa, w tym roku nie ma możliwości osobistego załatwienia formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania.
W przypadku pytań i wątpliwości, można kontaktować się z PGE telefonicznie, nr tel. (44) 737-19-07 oraz (44) 737-19-04.
 
czytaj dalej

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY W BEŁCHATOWIE:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż w dniach 13-15 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Bełchatów będzie czynna kasa dla osób, które nie mają własnego konta bankowego, a wizyta w kasie urzędu to jedyny sposób na zrobienie opłat.
W tych dniach kasa będzie czynna w godzinach 9.00 - 12.00
Petenci chcący skorzystać z kasy będą wpuszczani do Urzędu pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. maseczek i rękawiczek, przez wejście z tyłu budynku.
czytaj dalej

ARiMR: 300 TYS. ZŁ NA ODTWORZENIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ:

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
czytaj dalej

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII - 15.05.2020 - 21.05.2020:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 
Szczegółowe informacje w załączniku.
czytaj dalej

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BEŁCHATÓW - MOKRACZ, LUDWIKÓW

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka o nr ewid. 167/4, obręb 23 Mokracz, gmina Bełchatów oraz
- działka o nr ewid. 201/1, obręb Ludwików, gmina Bełchatów.
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 13