Logo: BIP

PROJEKTY UNIJNE

Granty PPGR - kupimy laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

  • 04-03-2022
Gmina Bełchatów znalazła się na liście wniosków grantowych, wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Projekt zakłada zakup 9 laptopów dla 9 dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkujących na terenie gminy. Wartość projektu to 22.500 zł.
 
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
 
 Konkurs skierowany był do gmin, które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:
  • Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR,
  • Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.
 Gmina Bełchatów obecnie jest w trackie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022