Logo: BIP

Ochrona środowiska

Ruszyła Centralna Ewidencja Ewidencja Emisyjności Budynków:

Od 1 lipca każdy właściciel budynku ma obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła, jakie są w nim wykorzystywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgłoszeniu podlegają budynki mieszkalne i niemieszkalne, a w deklaracji wskazać trzeba wszystkie źródła ogrzewania występujące w danym budynku.
W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji mamy 1 rok (od 1 lipca 2021 roku), w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła (bądź spalania paliw).
Deklarację można wypełnić elektronicznie (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego) lub formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać z naszej strony internetowej (w załączniku), są też dostępne w urzędzie.
Deklaracje składamy w Urzędzie Gminy Bełchatów, można je też przesłać pocztą.
Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdziecie na https://bit.ly/3gVB5Lw

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022