Logo: BIP

Ochrona środowiska

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF:

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
czytaj dalej

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Projekt "Niskoemisyjna Gmina Bełchatów" na liście rezerwowej:

Gmina Bełchatów informuje, iż projekt pn.: „Niskoemisyjna Gmina Bełchatów”, przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Jednakże ze względu na to, iż dostępna alokacja środków nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, wniosek złożony przez Gminę Bełchatów został umieszczony na 4 miejscu listy rezerwowej.
 
czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Bełchatów na 2021 rok.
czytaj dalej

Jak skorzystać z ulgi za kompostownik?:

Od 1 stycznia 2021 r. w Gminie Bełchatów obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
  • 26,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane,
  • 79,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane – opłata podwyższona.
czytaj dalej

Zmiany stawek opłat za śmieci. Z kompostownikiem zapłacisz mniej:

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bełchatów. W przypadku odpadów segregowanych będzie to 26,50 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niesegregowanych – 79,50 zł miesięcznie od osoby.
Bardzo ważne jest to, że opłata za odbiór śmieci może być niższa, jeśli na terenie danej posesji będzie znajdował się kompostownik. W takim przypadku ulga wyniesie 3,50 zł miesięcznie od osoby. Wówczas za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy nie 26,50 zł, ale 23 zł.
czytaj dalej

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, że obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.
Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!
Do pieca nie wolno wrzucać m.in.: drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna; płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt; papy i innych materiałów izolacyjnych; plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich; papieru z nadrukiem farb kolorowych, wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych, zmieszanych odpadów komunalnych.
Spalanie śmieci w domowym piecu truje!
Toksyczny wpływ substancji powstających podczas spalania śmieci na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych, astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.
Podczas spalania śmieci powstają rakotwórcze substancje, które wpływają nie tylko negatywnie na zdrowie, ale jednocześnie zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn powstałych podczas spalania odpadów są dzieci.
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów prowadzi do bardzo wysokich kosztów. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru!
Pamiętajmy również, iż nadmiar gałęzi czy suchych liści zgodnie z prawem powinno się kompostować, a nie spalać. Rozpalając ogień na działce czy podwórku możemy złamać artykuł 145 Kodeksu wykroczeń stosowany w przypadku „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”.
Ponadto informujemy, iż Mieszkańcy Gminy Bełchatów mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Zawady (więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów).
 
czytaj dalej

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników:

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.
czytaj dalej

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony:

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.
czytaj dalej

Szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenir e-learningowe, kierowane do właścicieli lasów prywatnych,  pn.  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6