Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI:

Wójt Gminy Bełchatów informuje, iż od dnia 19 listopada 2019 roku do 27 listopada 2019 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
czytaj dalej