Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

  • 18-03-2024
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022