Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Działasz w organizacji pozarządowej, chciałbyś zorganizować przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności, czy realizować zadania wynikające ze statutu Twojej organizacji, ale problemem jest baza lokalowa? Zachęcamy do korzystania z sal gimnastycznych, boisk, placów i pomieszczeń, nad którymi pieczę sprawują dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Bełchatów oraz dyrektor Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów i Urząd Gminy Bełchatów.
Wierzymy, że możliwość korzystania z gminnych obiektów pomoże Państwu w realizowaniu przedsięwzięć na rzecz organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Bełchatów.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w poszczególnych placówkach.
Dodatkowo zaznaczamy, że w ramach realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, na bieżąco są Państwu przekazywane informacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych dla stowarzyszeń oraz szkoleń czy ogłoszeń o konkursach ofert.
Zachęcamy również do przekazywania informacji o aktualnie realizowanych przez Państwa zadaniach na rzecz lokalnej społeczności. Na bieżąco będziemy je umieszczać na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook/Gmina Bełchatów.

W razie wątpliwości czy dodatkowych pytań pomocą będzie służyć Państwu Paulina Berent z Urzędu Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022