Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

OGŁOSZENIE w SPRAWIE KONSULTACJI:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".
czytaj dalej

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO:

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki pn.: "Ekologiczny Piknik - Gmina Bełchatów Zieloną Wyspą".
Do pobrania w załączniku.
czytaj dalej
1 2