Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Działasz w organizacji pozarządowej, chciałbyś zorganizować przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności, czy realizować zadania wynikające ze statutu Twojej organizacji, ale problemem jest baza lokalowa? Zachęcamy do korzystania z sal gimnastycznych, boisk, placów i pomieszczeń, nad którymi pieczę sprawują dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Bełchatów oraz dyrektor Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów i Urząd Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w dniach od 19.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU:

Wójt Gminy Bełchatów zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bełchatów.
czytaj dalej

ZARZĄDZENIE NR 35/2019:

ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na realizację zadań publicznych
w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz
promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności.
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
czytaj dalej

INFORMACJA:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE w SPRAWIE KONSULTACJI:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".
czytaj dalej

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO:

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki pn.: "Ekologiczny Piknik - Gmina Bełchatów Zieloną Wyspą".
Do pobrania w załączniku.
czytaj dalej
1 2 3 4