Logo: BIP

WAŻNE!

KOMUNIKAT !

 • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO
W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
 

Załączniki

Rozkłady jazdy gminnych autobusów - ZMIANY

Z początkiem października nastąpiły zmiany w kursach na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez gminne autobusy. To zmiany, o które wnioskowali mieszkańcy. Zmiany nastąpiły na czterech liniach autobusowych:
1) BEŁCHATÓW  –  KALISKO – ZAWADÓW – BEŁCHATÓW:
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Wojska Polskiego (wiadukt) oraz w Augustynowie i Wólce Łękawskiej;
2) BEŁCHATÓW – ZDZIESZULICE DOLNE – JANÓW  –  BEŁCHATÓW,
-  godziny odjazdów porannych kursów dostosowano do warunków panujących na drodze związanych z porannym szczytem komunikacyjnym,
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach w Zdzieszulicach Górnych oraz na ul. Goetla w Bełchatowie;
3) BEŁCHATÓW  –  MYSZAKI – DOBIECIN – BEŁCHATÓW:
- wydłużono  linię komunikacyjną:  nowy przystanek utworzono w Korczewie i linię rozszerzono o nowy przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej w Niedyszynie koło składu węgla (Niedyszyna IV),
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach w Postękalicach,
-godziny odjazdów porannych kursów dostosowano do warunków panujących na drodze związanych z porannym szczytem komunikacyjnym;
4) BEŁCHATÓW – PORĘBY – KURNOS DRUGI – BEŁCHATÓW:
- wprowadzono nowe zatrzymania na przystankach przy ul. Wyszyńskiego i ul. Wojska Polskiego (wiadukt).
W załączeniu nowe rozkłady. Na liniach Wielopole i Wygoda nie wprowadzono godzinowych korekt rozkładów jazdy, ale uzupełniono informacje.
czytaj dalej

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej w dniach 6-12 paździrenika 2023 roku

 • 28-09-2023
PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 6-12 października  2023 roku.
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Przerwy w dostawach wody

 • 28-09-2023
Urząd Gminy Bełchatów informuje, że we wtorek, 3 października 2023 roku, w miejscowościach: Niedyszyna, Mokracz, Kielchinów, Korczew, Dobrzelów, Dobiecin, Zwierzchów, Postękalice, Myszaki, Zdzieszulice Górne w godz. 8-13 mogą wystąpić przerwy w dostawach wody bądź spadek ciśnienia w sieci. Będzie to spowodowane wykonywaniem przyłącza wodociągowego.
Za związane z tym niedogodności przepraszamy!
 
czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

 • 27-09-2023
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów. Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw.
Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą.
Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!
 
uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .
czytaj dalej

Nabór uzupełniający do unijnego projektu "OZE w Gminie Bełchatów - edycja II"

 • 25-09-2023
Gmina Bełchatów ogłasza dodatkowy nabór wniosków (do wyczerpania wolnych miejsc) dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy są zainteresowani montażem instalacji OZE. Projekt pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminie Bełchatów – edycja II", współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i przeznaczony jest tylko dla indywidualnych gospodarstw domowych. Energia wytworzona przez instalacje OZE nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej bądź rolniczej.
Wolne miejsce dotyczy montażu kotła na biomasę. Szacowany wkład własny Mieszkańca wyniesie ok. 30 -35%, czyli w tym wypadku będzie to niespełna 5 tys. zł.
Ilość wolnych miejsc - 1:
Kocioł na biomasę o mocy 25 kW - 1 miejsce.
Prosimy nie wpłacać kwoty 160,00 zł., o której mowa w Regulaminie.
Osoby zdecydowane na udział w projekcie, mogą zgłaszać się z wypełnioną deklaracją i innymi niezbędnymi dokumentami w pokoju nr 55 Urzędu Gminy Bełchatów (II piętro).
Regulamin naboru oraz pozostałe dokumenty dostępne są w załącznikach na stronie http://www.ugbelchatow.pl/PL/3016/1491/Nabor_uzupelniajacy_do_unijnego_projektu__OZE_w_Gminie_Belchatow_-_edycja_II/k/
czytaj dalej

Przerwy w dostawach wody

 • 19-09-2023
W środę, 20 września 2023 roku, w miejscowości Dobiecin w godz. 7-13 mogą wystąpić przerwy w dostawach wody lub spadek ciśnienia w sieci. Będzie to miało związek z wykonywaniem przyłącza wodociągowego.
Za związane z tym niedogodności przepraszamy!
czytaj dalej

Harmonogram pracy inkasentek w dniach 18-23 września 2023 roku

 • 18-09-2023
Informujemy, że w dniach 18-23 września 2023 roku inkasentki Urzedu Gminy Bełchatów będą spisywały stan wodomierzy w następujących miejscowościach:
 • Kałduny,
 • Wielopole,
 • Korczew,
 • Wola Mikorska.
czytaj dalej

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych

 • 18-09-2023
W nadchodzących wyborach parlamentarnych, na terenie Gminy Bełchatów utworzonych zostanie dziewięć obwodowych komisji wyborczych. W porównaniu do ostatnich wyborów, mamy dwie zasadnicze zmiany:
 •  ze względu na przebudowę strażnicy OSP Podwody, nie można było ulokować w tym budynku siedziby obwodowej komisji wyborczej. Mieszkańcy Podwód Kolonii, Podwód, Wygody oraz Woli Kruszyńskiej głosować będą w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Mikorzycach;
 • utworzona została Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych. Głosować będą tam mieszkańcy miejscowości Bugaj, Mazury, Zdzieszulice Dolne i Zdzieszulice Górne.
Oto zestawienie siedzib wszystkich obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bełchatów:
 1. OKW nr 1; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie, głosują mieszkańcy miejscowości Kałduny, Zawady, Helenów, Huta, Wielopole, Dobrzelów, Myszaki i Niedyszyna;
 2. OKW nr 2; siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobiecinie, głosują mieszkańcy miejscowości Dobiecin Kolonia, Dobiecin, Korczew, Zwierzchów, Janina, Mokracz, Postękalice;
 3. OKW nr 3; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie, głosują mieszkańcy miejscowości Augustynów, Bukowa, Janów, Kielchinów, Wiktorów;
 4. OKW nr 4; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie, głosują mieszkańcy miejscowości: Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Łękawa, Kalisko, Kąsie;
 5. OKW nr 5; siedziba: Strażnica OSP w Oleśniku, głosują mieszkańcy miejscowości: Biłgoraj, Słok - Młyn, Oleśnik, Rząsawa, Ludwików, Nowy Świat, Poręby;
 6. OKW nr 6; siedziba: Zespół Szkolno Przedszkolny w Domiechowicach, głosują mieszkańcy miejscowości: Domiechowice, Emilin, Ławy, Adamów, Anastazów, Apolinów, Józefów, Mikorzyce, Wola Mikorska, Zalesna
 7. OKW nr 7; siedziba: Świetlica Wiejska w Mikorzycach, głosują mieszkańcy miejscowości Podwody Kolonia, Podwody, Wygoda, Wola Kruszyńska;
 8. OKW nr 8; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim, głosują mieszkańcy miejscowości Kurnos Pierwszy, Kurnos Drugi, Borki;
 9. OKW nr 9; siedziba: Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych, głosują mieszkańcy miejscowości Bugaj, Mazury, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o obwodach głosowania dostępne jest na https://bit.ly/45SQpkd
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 36

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022