WAŻNE!

WYBORY SOŁTYSA W WOLI KRUSZYŃSKIEJ:

Mieszkańcy sołectwa Wola Kruszyńska będą we wtorek, 22 października, wybierać nowego sołtysa. Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zarządził nowe wybory w związku z ustąpieniem Krzysztofa Soleckiego z funkcji sołtysa.
Zebranie, na którym zostanie wybrany jego następca bądź następczyni, odbędzie się w sali OSP Podwody o godz. 17.
 
Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie oraz stwierdzenie ważności zebrania.
/Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wiejskim nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców, tj. obecności co najmniej 20 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zarządzam kolejne zebranie na dzień 22.10.2019r. (wtorek) o godzinie 17.30 w sali OSP Podwody w celu wyboru sołtysa w sołectwie Wola Kruszyńska./
2. Zapoznanie z regulaminem wyboru.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór sołtysa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022