Logo: BIP

WAŻNE!

KOMUNIKAT:

W związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem Wojewoda Łódzki oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypominają o obowiązku usuwania jego nadmiaru z dachów budynków oraz o konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.)
Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, a brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022