Logo: BIP

WAŻNE!

UWAGA MIESZKAŃCY!

Przypominamy, że w od stycznia 2021 roku w brązowych pojemnikach gromadzimy wyłącznie bioodpady. Popiół możemy wsypywać do pojemnika na odpady zmieszane lub odwozić bezpłatnie na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Zawady.
W lutym popiół wystawiony w pojemnikach na bioodpady nie będzie odebrany.
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI GROMADZENIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH!!!
Pojemniki na bioodpady będą zbierane od mieszkańców w najbliższym czasie z uprzednim powiadomieniem. Informujemy, że kosze muszą być opróżnione i przygotowane do odbioru przez firmę ”EKO-REGION” Sp. z o. o. Przedmiotowa informacja zostanie rozpowszechniona wśród mieszkańców gminy Bełchatów poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwach, na stronie internetowej oraz profilu facebook Urzędu Gminy Bełchatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
Kontakt e-mail
WWW: www.ugbelchatow.pl
BIP: www.bip.ugbelchatow.pl
e-Urząd: www.eurzad.ugbelchatow.pl
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022