Logo: BIP

UNIA EUROPEJSKA

Gmina Bełchatów - Cyberbezpieczny samorząd

  • 14-05-2024
 
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0742/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Gmina Bełchatów - Cyberbezpieczny Samorząd” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy Bełchatów.
 
Okres realizacji: do 25.04.2026 r.
Całkowity koszt realizacji: 734 643,55 zł.
Kwota dofinansowania: 554 598,89 zł. (wkład UE 465 863,07 zł i BP 88 735,82 zł)
Wkład własny Gminy Bełchatów: 180 044,66 zł.
Dofinansowanie: 92,00%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022