Logo: BIP

Ankiety i formularze

WZORY FORMULARZY:

Wzory formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
Wzory formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
Wzory formularzy informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości: do
2017r.
od
2018r.
Wzór
wypełnienia
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 
Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych:
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA PRZYŁĄCZA
WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022